Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Spørgsmål:

En regning med ti års forsinkelse

Kære Monica Kromann

Vi har et spørgsmål om forældelse, som vi håber, at du vil besvare i din juridiske brevkasse.

Vi købte hus pr. 1. september 2007, og har i 2017 modtaget en ekstra regning fra vores forsikringsselskab. Forsikringsselskabet har gennem cpr. registeret fået oplyst, at vi er flyttet, men vi forstår ikke, at forsikringsselskabet ikke havde registeret vores indboforsikring på vores nye adresse, da vi tegnede en husforsikring hos forsikringsselskabet i forbindelse med købet af huset i september 2007. Forsikringsperioden var den 1. oktober 2006 til den 1. oktober 2007, så sagen omhandler en måned i denne periode, hvor den tegnede forsikring var gældende. Vores spørgsmål er således, om forsikringsselskabet her 10 år senere kan opkræve flere penge for forsikringen?

Med venlig hilsen

Forsikringstagerne


Svar:

Kære Forsikringstagere

Tak for jeres spørgsmål til min brevkasse, som jeg vil forsøge at besvare i det følgende.

Det følger af Forsikringsaftalelovens § 29, stk. 1, at krav i anledning af forsikringsaftalen forældes efter reglerne i Forældelsesloven, medmindre de er omfattet af Forsikringsaftalelovens § 29, stk. 2-6, hvilket forsikringsselskabets krav ikke er.

Forældelseslovens § 2 fastsætter det almindelige begyndelsestidspunkt for forældelsesfristen til at være det tidspunkt, hvor forsikringsselskabet kunne kræve betaling. Det afgørende er altså, hvornår forsikringsselskabet kunne have sendt en faktura til jer, og ikke hvornår forsikringsselskabet faktisk sendte en faktura til jer.

Den almindelige forældelsesfrist er i Forældelseslovens § 3, stk. 1 fastsat til at være 3 år, dog kan fristen være suspenderet efter Forældelseslovens § 3, stk. 2. Fristen kan være suspenderet, hvis forsikringsselskabet var ubekendt med det krav, som de gør gældende. Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt er i tilfælde af suspension det tidspunkt, hvor forsikringsselskabet fik eller burde have fået kendskab til deres krav.

Bevisbyrden for, at jeres forsikringsselskab hverken havde eller burde have haft kendskab til deres krav, er forsikringsselskabets, idet det er forsikringsselskabet, som påstår noget, nemlig at de kan gøre et krav gældende, idet jeres indboforsikring ikke var blevet registreret på jeres nye adresse. Forsikringsselskabet har gennem cpr. registeret fået oplyst, at I var flyttet pr. 1. september 2007, hvorfor de nu gør kravet gældende, og spørgsmålet er derfor, om forsikringsselskabet burde have fået kendskab til flytningen på et tidligere tidspunkt, således at de også ville have fået kendskab til kravet på et tidligere tidspunkt. I tilfælde af, at forsikringsselskabet kan sandsynliggøre, at forsikringsselskabet hverken kendte eller burde kende til kravet, vil I skulle bevise, at forsikringsselskabet kendte eller burde kende til dette forhold. I sådant et tilfælde vil I kunne inddrage, at I i forbindelse med købet af jeres nye hus tegnede en husforsikring hos forsikringsselskabet, og at forsikringsselskabet derfor i denne sammenhæng burde have fået kendskab til, at I var flyttet.

I Forældelseslovens § 3 er den absolutte frist fastsat til at være 10 år efter begyndelsestidspunktet, hvilket vil sige, at forældelsen senest indtræder efter 10 år. Den 3-årige frist kan som nævnt suspenderes ved ukendskab til kravet, men suspensionen kan ikke medføre, at den absolutte frist overskrides, hvilket ikke er tilfældet i jeres situation, idet den absolutte forældelsesfrist er den 1. september 2017.

Om forsikringsselskabet kan gøre deres krav gældende afhænger dermed af, om den almindelige forældelsesfrist på 3 år er suspenderet, således at kravet først forældes den 1. september 2017.

Jeg håber, at ovenstående har besvaret jeres spørgsmål, og I ønskes held og lykke i det videre forløb.

Med venlig hilsen

 

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.