Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Spørgsmål:

Gælder der en fortrydelsesret ved køb i fysiske butikker?

Kære Monica Kromann,

Jeg har købt en MP3-afspiller i en butik i byen, men efter at være kommet hjem, har jeg fundet ud af, at den kan købes meget billigere et andet sted. Jeg forsøgte at returnere MP3-afspilleren i butikken dagen efter, men butikken afviste desværre blankt at tage den retur. Butikken har i stedet tilbudt at give mig et tilgodebevis, men som kun kan bruges i butikken.

Jeg ved godt, at man mange steder ikke kan returnere varer købt på udsalg, men afspilleren er købt til normalpris. Kan det virkelig passe, at jeg alligevel ikke kan fortryde købet? Hvornår har man ret til at fortryde et køb?

Med venlig hilsen

Shopperen


Svar:

Kære Shopper,

Mange tak for din henvendelse og dit spørgsmål, som jeg vil besvare i det følgende.

Når man foretager et køb, eksempelvis af en MP3-afspiller i en butik, er der tale om en aftale mellem køberen (forbrugeren) og sælgeren (den erhvervsdrivende), og udgangspunkt i dansk ret er, at aftaler, herunder også købsaftaler, er bindende. Sælgeren forpligter sig således ved aftalens indgåelse til at levere den købte genstand, og køberen forpligter sig til at betale den aftalte købesum. En sådan aftale kan som udgangspunkt ikke efterfølgende fortrydes, men kan dog i visse tilfælde hæves af forbrugeren, eksempelvis hvis sælgeren har misligholdt sine forpligtelser. Sælgerens forpligtelser består blandt andet i levering af den rette genstand, på det rette tidspunkt og sted samt i den rette kvalitet og kvantitet. Herudover skal sælgeren iagttage sin såkaldte loyale oplysningspligt, hvilket vil sige, at sælgeren inden indgåelse af en købsaftale, skal oplyse køberen om relevante forhold af betydning for køberens bedømmelse af genstanden. Dette gælder i det omfang, at sælgeren har haft kendskab eller burde have kendskab til disse forhold. Den loyale oplysningspligt indebærer, at sælgeren skal oplyse køberen om eksempelvis begrænsninger eller indskrænkninger i brugen af genstanden, hvilket kan være særligt relevant i forhold til elektroniske apparater og afspillere.

Har sælgeren misligholdt sine forpligtelser, kan forbrugeren i visse situationer være berettiget til at hæve aftalen, men der gælder derimod ikke – som mange desværre fejlagtigt tror – en almindelig returret eller ombytningsret ved køb i fysiske butikker. Der gælder imidlertid en væsentlig undtagelse hertil for så vidt angår fjernsalg, jf. nedenfor.

En del butikker og butikskæder tilbyder dog som en service forbrugeren returret på typisk 14 dage. Dette er imidlertid ikke noget butikkerne er forpligtet til, og i det omfang butikken vælger at tilbyde forbrugeren en returret/ombytningsret på X-antal dage, er butikken berettiget til at fastsætte nærmere (og rimelige) vilkår herfor. Butikken kan derfor bestemme, at en returret/ombytningsret skal gøres gældende inden for et nærmere fastsat antal dage, at køberen kun få et tilgodebevis til anvendelse i butikken, eller at der kun kan byttes til andre varer i butikken. Sælgeren skal også oplyse, hvis visse varer i butikken - eksempelvis udsalgsvarer - er undtaget butikkens almindelige returret.

Hvorvidt butikken har været berettiget til at afvise at tage MP3-afspilleren retur og i stedet tilbyde dig et tilgodebevis, afhænger derfor af de konkrete vilkår for købet, herunder hvad butikken har reklameret/skiltet med. Du kan se, om der står nærmere herom på købskvitteringen eller i butikken. I undtagelsestilfælde kan oplysninger om fortrydelsesret på butikkens online-butik (hjemmeside) medføre, at du som forbruger kan have en fortrydelsesret for varer købt i den fysiske butik. Du har dog under alle omstændigheder som forbruger ret til at få en vare ombyttet eller repareret varen (eller at hæve købet), hvis der foreligger (væsentlige) mangler ved varen.

Har du i stedet valgt at købe og betale for en vare via butikkens hjemmeside, det såkaldte fjernsalg, hvor du ikke kan se og undersøge varen, har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret, der regnes fra varens modtagelse (ved køb af tjenesteydelser regnes fristen dog fra aftalens indgåelse). Det er tilstrækkeligt, at du inden fristens udløb har overgivet varen til postvæsnet eller tilsvarende pakkeservice. Hvis du vælger at benytte dig af fortrydelsesretten, skal varen returneres i væsentlig samme stand og mængde. Det er normalt ikke en hindring for udnyttelse af fortrydelsesretten, at du forinden har brudt emballagen og afprøvet varen, eksempelvis MP3-afspilleren. Dette afhænger imidlertid af den enkelte vare, emballagen og sælgers oplysninger.

Jeg håber, at ovenstående har givet dit et overblik over mulighederne for at fortryde et køb, og jeg ønsker dig held og lykke i det videre forløb.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann
Advokat (H)

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.