Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Spørgsmål:

Hvordan tilkendegiver jeg mine begravelsesønsker?

Kære Monica Kromann

På det sidste har der været en del i medierne om, at Prins Henrik ikke ønsker at blive begravet ved siden af Dronning Margrethe i Roskilde Domkirke. Jeg er i den forbindelse kommet til at tænke på, hvordan jeg bedst tilkendegiver mine egne begravelsesønsker, således at mine pårørende bliver bekendt med mine ønsker uden at jeg nødvendigvis behøver at fortælle dem mine ønsker på forhånd? Vil det være en god ide at oprette et testamente, hvori mine begravelsesønsker fremgår?

Med venlig hilsen

Den nysgerrige


Svar:

Kære den nysgerrige

Tak for dit meget relevante spørgsmål, som jeg vil besvare i det følgende.

Efter Lov om begravelse og ligbrænding § 5, stk. 1, skal en anmodning om begravelse eller bisættelse fremsættes over for begravelsesmyndigheden, det vil sige sognepræsten på afdødes bopæls- eller opholdssted.

Hvis ikke dine nærmeste pårørende eller andre fremsætter anmodning om foretagelse af begravelse eller ligbrænding, skal en sådan anmodning fremsættes af kommunen, jf. Lov om begravelse og ligbrænding § 5, stk. 1. Lov om begravelse og ligbrænding bygger på den antagelse, at afdødes nærmeste normalt vil betragte det som en ret og pligt at drage omsorg for begravelsen, men afdødes nærmeste pårørende har kun en ret og ikke en pligt hertil. Kun for det tilfælde, at undtagelsesvis ingen fremsætter anmodning om begravelse eller ligbrænding, er det pålagt kommunen at fremsætte anmodning herom.

Ved afgørelse af, om liget skal begraves eller brændes, skal ønsker, som afdøde har fremsat efter sit fyldte 15. år, efterkommes, jf. Lov om begravelse og ligbrænding § 8. Begravelsesmyndigheden skal følge den afdødes ønsker, uanset om begravelsesønskerne står skrevet i et testamente eller i en formløs erklæring. Begravelsesmyndigheden skal også følge afdødes mundtlige ønsker, hvis det er tiltrækkeligt klart, hvad afdøde ønskede. Foreligger der ingen tilkendegivelser fra afdøde, skal ønsker herom fra den, der fremsætter anmodningen om foretagelse af begravelse eller ligbrænding, efterkommes, medmindre en person, der stod afdøde nærmere, fremsætter et herfra afvigende ønske. Det er derfor vigtigt, at du selv tilkendegiver dine begravelsesønsker, således at begravelsesmyndighederne eller dine nærmeste pårørende ved, hvad dine ønsker er.

Begravelsesønsker i selve testamenter er oftest en dårlig ide, da testamentet oftest først bliver fundet efter, at begravelsen har fundet sted. Jeg vil derimod foreslå, at du udfylder en formular til en erklæring med begravelsesønsker, som jeg har udarbejdet. I erklæringen kan du blandt andet tilkendegive, om du vil begraves eller brændes, om du ønsker at begravelsen eller bisættelsen skal foretages kirkeligt eller borgerligt, det vil sige at begravelsen eller bisættelsen udføres af folkekirken eller et andet trossamfund eller uden religiøse ceremonier. Du kan ligeledes tilkendegive, hvor du ønsker at gravstedet skal være. Jeg vil opfordre dig til at opbevare erklæringen sammen med dine private papirer, da det er en vigtig tilkendegivelse i tilfælde af, at du skulle afgå ved døden, og samtidig at udlevere en kopi til slægtninge eller bekendte, således at du er sikker på, at dine ønsker bliver fundet før begravelsen finder sted. Derudover vil jeg opfordre dig til at lave et testamente, således at du ligeledes tilkendegiver dine ønsker i forbindelse med arv og sikrer, at disse ønsker bliver imødekommet og fulgt.

Et gravsted skal vedligeholdelse, og vedligeholdelse af et gravsted påhviler gravstedsindehaveren gennem hele fredningsperioden, som er 30 år for kirkegravsteder og 10 år for urnegravsteder. Du vil blandt andet i et testamente kunne indsætte en klausul om gravstedvedligeholdelse, således at du i dit testamente skriver, at det er dit ønske, at der af midlerne i dit dødsbo forlods skal hensættes det fornødne beløb til vedligeholdelse af dit gravsted, således at dine pårørende ikke efterfølgende skal betale for vedligeholdelsen i fredningsperioden.

Jeg håber, at dette var svar på dit spørgsmål, og jeg vil råde dig til at tage kontakt til en advokat med speciale i arveret, hvis du ønsker at oprette et testamente og udfylde en formular med dine begravelsesønsker.

Med venlig hilsen

 

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.