Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Spørgsmål:

Kan jeg beholde malerierne?

Kære Monica Kromann,

Jeg er desværre uforskyldt endt i en uheldig situation, som jeg håber, at du har mulighed for at hjælpe mig med.

Det drejer sig om, at jeg sidste år fandt nogle skønne malerier i en genbrugsbutik i Aarhus. Jeg faldt straks for malerierne, og købte hele sættet.

Da jeg syntes, at værkerne var af høj kvalitet, forsøgte jeg at lokalisere kunstneren via opslag på forskellige hjemmesider, hvilket da også lykkedes. Det viste sig imidlertid, at malerierne var stjålet fra en udstilling, og aldrig var tiltænkt salg af kunstneren.

Jeg havde selvfølgelig ikke forestillet mig, at malerierne kunne være stjålne, og de var da heller ikke ligefrem billige. Men nu vil kunstneren gerne have sine værker tilbage.

Har kunstneren krav på at få sine værker retur? Og er jeg i så fald berettiget til en godtgørelse?

Med venlig hilsen

Den Uheldige


Svar:

Kære Uheldige,

Tak for din henvendelse og dine udmærkede spørgsmål, som jeg vil besvare i det følgende.

Det er selvfølgelig en uheldig situation, at man ofrer en sum penge på køb af en genstand, det være sig et billede, mobiltelefon eller TV, som siden viser sig at være stjålet, og som ejeren derfor kræver tilbageleveret.

Den problemstilling der herved opstår, er en såkaldt tingsretlig konflikt. Følgende forholder sig alene til de tilfælde, hvor der er tale om stjålne genstande.

Det følger af gældende dansk ret, at den der har mistet en genstand ved tyveri, som altovervejende hovedregel kan kræve genstandene tilbageleveret. Dette gælder også over for en senere aftaleerhverver i god tro, dvs. den der eksempelvis køber genstanden på et (digitalt) marked eller som her, i en genbrugsbutik.

Dette vidtgående princip, hvorefter den oprindelige ejer kan kræve sine gentande tilbageleveret, kaldes vindikation og følger af Danske Lov 6-17-5.

Den, der ønsker at kræve sine genstande tilbage, skal gøre indsigelse over for aftaleerhververen og begrunde dette med, at overdrageren, her genbrugsbutikken, ikke havde været berettiget til at sælge de pågældende genstande, hvilket i sagens natur altid vil være tilfældet, når der er tale om stjålne genstande.

Den oprindelige ejer har imidlertid ikke en ubetinget vindikationsret. En senere godtroende aftaleerhverver, kan således i undtagelsestilfælde og efter omstændighederne ekstingvere (fortrænge) den oprindelige ejers ret til genstanden.

Dette kan være tilfældet, såfremt den oprindelige ejer eksempelvis har handlet uforsigtigt, har givet en anden legitimation til at sælge genstanden eller har forholdt sig passivt.

Ejeren af de stjålne malerier vil altså formentlig kunne kræve sine værker tilbageleveret, medmindre der er særlige omstændigheder (passivitet, uforsigtighed eller lignende), der taler for, at du kan fortrænge den oprindelige ejers ret.

I det omfang den oprindelige ejer kan kræve sine genstande tilbageleveret, vil du kunne gøre et krav gældende mod sælgeren for dit tab. Jeg vil under alle omstændigheder anbefale, at du kontakter en advokat, der kan gennemgå sagen nærmere, og rådgive dig om dine muligheder.

Hvis du har en indbo-/familieforsikring, kan denne tillige omfatte en retshjælpsforsikring, der dækker (de fleste) udgifter til sagens anlæg og behandling ved domstolene.

Herudover kan der være mulighed for at opnå offentlig retshjælp, hvis de økonomiske betingelser herfor er opfyldt. Der kan ligeledes være mulighed for at ansøge om fri proces, hvorefter du som udgangspunkt ikke skal betale nogen del af omkostningerne forbundet med sagens anlæg og førelse.

For at få offentlig retshjælp og/eller fri proces, må indtægtsgrundlaget i 2012 ikke have oversteget kr. 299.000 for enlige eller kr. 380.000 for samlevende. Der fratrækkes kr. 52.000 pr. barn under 18 år, som bor hos eller forsøges af ansøgeren/ansøgerne.

Jeg håber, at ovenstående har besvaret dine spørgsmål, og jeg ønsker dig held og lykke i det videre forløb.

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H) mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.