Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Spørgsmål:

Kan jeg få adgang til min søns journal?

Kære Monica Kroman

Jeg håber, at du vil besvare mine spørgsmål i din brevkasse. Er det muligt for mig som mor at få adgang til min søns journaler på www.Sundhed.dk, da jeg ikke forstår, hvorfor jeg ikke har adgang hertil?

Hvem har i øvrigt adgang til min søns journaler?

Med venlig hilsen

Moren


Svar:

Kære Mor

I sundhedsjournalen på www.Sundhed.dk kan man se de sundhedsdata, som det offentlige sundhedsvæsen har registreret. Det gælder både i forhold til journal- og medicinoplysninger, som bliver skrevet i sygehusenes journalsystem. Systemet er oprindeligt udviklet som et arbejdsredsskab, og en mulighed for sundhedspersonalet til at få journaloplysninger om patienter på en nem og tilgængelig måde fra andre hospitaler end deres eget. Systemet er dog også udviklet således, at man selv som patient kan læse, hvad der er skrevet i ens journal- og medicinoplysninger.

Alle borgere, som har et personnummer og som er fyldt 15 år og som har NemID kan gøre brug af Sundhedsjournalen og dermed få de pågældende oplysninger. Det betyder samtidig også, at børn under 15 år ikke kan gøre brug af Sundhedsjournalen.

Det er derfor heller ikke muligt for forældre med NemID at se den fulde sundhedsjournal for deres børn, men derimod kun det fulde medicinkort. Journaloplysningerne for børn og unge bliver overført til Sundhedsjournalen, selvom man som forælder ikke har adgang til det, men bliver først tilgængeligt, når den unge er fyldt 15 år.

Såfremt man som forælder ønsker at få indsigt i sit barns fulde journal, er det muligt at søge om aktindsigt i medfør af Sundhedslovens § 37, stk. 2 ved at rette henvendelse til den afdeling eller den praktiserende sundhedsperson, som barnet har været i kontakt med. Aktindsigten kan gives, medmindre det må vige for afgørende hensyn til barnet.

Er din søn over 15 år, er det dog muligt, at han kan give dig adgang til sin sygehusjournal og laboratoriesvar på www.sundhed.dk, idet det er muligt at give venner, familie og andre voksne adgang hertil. Hvis man ønsker at give andre adgang, kræver det, at man giver en elektronisk fuldmagt på www.sundhed.dk. Fuldmagten kan til hver en tid tilbagekaldes igen.

Ifølge Sundhedsloven har læger og sygehusansatte tandlæger lov til at indhente relevante notater i fornødent omfang i sundhedsjournalen, hvilket er reguleret i Sundhedslovens § 42 a. Derudover har man i nogle regioner udnyttet muligheden for, at andre sundhedsfagligt uddannede ansatte i regionen, kan indhente oplysninger om patienter, som de aktuelt har i behandling. Der er også visse administrativt personale, som har ret til at indhente oplysninger i de elektroniske systemer, det skal dog være en klar forudsætning for, at de kan udføre deres arbejde. Der må dog aldrig indhentes oplysninger i et videre udstrækning end højest nødvendigt.

Såfremt man ikke ønsker, at informationer i Sundhedsjournalen videregives til andet sundhedspersonale, er det muligt at spærre ”medicinkortet” og ”journal fra sygehus”. Man bør dog overveje konsekvenserne heraf, idet det kan få konsekvenser for behandlingsmuligheder, når sundhedspersoner ikke har adgang til journaloplysningerne i Sundhedsjournalen. Det er ligeledes muligt at spærre for enkelte kontakter, spærring af hele Sundhedsjournalen og dig selv. I akutte nødsituationer vil sundhedspersoner dog fortsat have mulighed for at omgå spærringen. Det er ikke muligt at spærre for bestemte personer, afdelinger eller lignende.

Jeg håber, at ovenstående har givet dig et overblik over Sundhedsjournalen.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)                                    

mk@advokatkromann.dk

        

 

 

 

 

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.