Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Spørgsmål:

Må den 17-årige køre bil?

Kære Monica Kromann

Forleden dag kom min 16-årige søn og meddelte, at han gerne ville begynde at tage kørekort i forbindelse med hans fødselsdag i næste måned.

Jeg har fulgt lidt med i nyhederne og ved da også, at der er kommet nogle nye regler i Færdselsloven. Jeg har dog ikke helt klar over, hvad de nye regler helt præcist betyder, og jeg håber derfor, at du kan give mig et overblik over dem.

Er der i øvrigt noget, jeg særligt skal være opmærksom på i forbindelse med min bilforsikring, når jeg sender min 17-årige søn ud i trafikken?

Med venlig hilsen

Teenager-faderen


Svar:

Kære Teenager-fader

Mange tak for din e-mail og dine udmærkede spørgsmål, som jeg naturligvis vil besvare.

Det er korrekt, at der trådte nye regler i Færdselsloven i kraft den 1. januar 2017. Baggrunden for lovforslaget var at nedbringe antallet af dræbte i trafikken ved at fokusere på unge mennesker, da udenlandske erfaringer peger på, at ledsaget kørsel det første år med kørekort gør de unge til mere sikre bilister på sigt.

De nye regler betyder blandt andet, at 17-årige nu må tage et kørekort til motorkøretøj i kategori B, det vil sige til en almindelig bil. Ordningen er fastsat som en forsøgsordning, og der gælder naturligvis nogle helt specifikke regler, som man skal være opmærksom på, førend man sender sine teenagere ud i trafikken.

Det følger af de nye regler, at man kan begynde på køreskole, fra man er 16 år og 9 måneder. Den 17-årige må dog først sætte sig bag rattet, når vedkommende har taget køreundervisning og har bestået teori- og køreprøve. Selve kravene til køreuddannelsen er således de samme som hidtil. Det er tillige et krav, at man er fyldt 17 år for at gå til den praktiske køreprøve. Det samme som der hidtil gjaldt for 18-årige.

I forbindelse med ansøgning om kørekort, skal forældremyndighedsindehaverne skrive under på, at de giver den 17-årige lov til køre bil.

Når den 17-årige har bestået teori- og køreprøve, må vedkommende køre bil i Danmark med en ledsager. Ledsageren har ikke ansvaret for kørslen, idet det altid er føreren af bilen, der skal efterleve Færdselslovens regler. Ledsager skal således primært give råd og vejledning og hjælpe føreren til at bevare overblikket i trafikken.

Ledsageren af bilen skal være over 30 år gammel og minimum have haft førerret til kategori B (almindelig bil) i 10 år. Kørekortet må ikke i den 10-årige periode have været betinget eller ubetinget frakendt. Da ledsageren skal være i stand til at overtage kørslen, gælder der de samme regler for ledsageren som for bilens fører i forhold til indtag af alkohol og euforiserende stoffer, ligesom ledsageren skal medbringe sit kørekort under kørslen. Ledsageren vil derfor også kunne blive kontrolleret i samme grad som føreren af bilen ved færdselskontrol.

Ledsageren af bilen skal være gjort opmærksom på de krav, som ledsageren skal opfylde i forbindelse med kørslen. Det er førerens ansvar, at ledsageren er gjort bekendt hermed, og det skal kunne dokumenteres over for politiet, at ledsageren er oplyst om kravene. Færdselsstyrelsen har derfor udarbejdet en blanket, som fører og ledsager kan underskrive forinden kørslen. Blanketten kan findes på Færdselsstyrelsens hjemmeside: www.fstyr.dk.

Såfremt en 17-årig kører uden ledsager er bødestraffen minimum 3.000,- kr.

I forhold til din forsikring vil bilens lovpligtige forsikring – som udgangspunkt – dække på samme måde, som hvis andre med et gyldigt kørekort kører bilen. Du vil dog som ledsager af bilen skulle opfylde ovenstående krav, selvom du kun er passager/ledsager.

Du skal være opmærksom på, at nogle forsikringer har en højere selvrisiko for førere under 25-26 år. Det vil derfor altid være en god idé at kontakte dit forsikringsselskab for at høre nærmere herom, ligesom nogle forsikringsselskaber tilbyder en tilvalgsdækning for unge.

Hvis du ønsker at kigge nærmere på de nye regler, kan du finde dem i Færdselslovens § 57, stk. 3.

Jeg håber, at ovenstående har givet dig et tilstrækkeligt overblik over de nye regler.

 

Med venlig hilsen 

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.