Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Nye regler for nethandel

Kære Monica Kromann,

Jeg læser din brevkasse med stor interesse, og har nu nogle spørgsmål, som jeg håber, at du vil besvare.

Jeg bruger jævnligt nethandel til køb af alt fra tøj til elektronik hos forskellige forhandlere og på forskellige hjemmesider, og har ofte været i den situation, at jeg har måttet returnere en vare, hvis den ikke lige passede eller ikke faldt i min smag, hvilket (oftest) er sket uden nævneværdig besvær. Nu kan jeg forstå, at der er kommet nye regler på området, og jeg er usikker på, hvad det har af betydning i forhold til mig. Er mine muligheder forbedret eller forringet? Er der noget bestemt, som jeg fremover skal være opmærksom på ved nethandel?

Med venlig hilsen

Læseren


Svar:

Kære Læser,

Mange tak for din henvendelse og dine udmærkede spørgsmål, som jeg vil besvare i det følgende.

Der har i de senere år været tendens til en stigende nethandel, hvilket jo har en række fordele, ikke mindst for de mange danskere med en travl hverdag. Nethandel har dog altid haft den væsentlige ulempe, at man i sagens natur som forbruger (køber) ikke har mulighed for at se eller undersøge en vare inden køb over Internettet. Jeg vil i det følgende indledningsvis kort gennemgå de hidtil gældende regler, og derefter nogle af de vigtigste regelændringer, herunder hvad du skal være særligt opmærksom på.

De hidtil gældende regler for nethandel

Hidtil har forbrugere efter Forbrugeraftalen - som udgangspunkt - haft en fortrydelsesret på 14 dage, der blev regnet fra varens modtagelse (ved køb af tjenesteydelser, dog fra aftalens indgåelse). Såfremt man ønskede at benytte sig af fortrydelsesretten, var det tilstrækkeligt man inden fristens udløb overgav varen til postvæsnet eller blot undlod at afhente varen i posthuset.

Varen skulle returneres i væsentlig samme stand og mængde, det var dog - afhængig af den enkelte vare, emballagen og sælgers oplysninger - almindeligvis ikke en hindring for benyttelse af fortrydelsesretten, at man forinden havde brudt emballagen og afprøvet varen, eksempelvis en computer.

De nye regler for nethandel

Den 13. juni 2014 trådte der en ny Forbrugeraftalelov i kraft, der blandt andet medfører ændrede regler for nethandel. De nye regler giver forbrugerne bedre muligheder for at fortryde et køb, men giver samtidig forbrugeren større ansvar. De væsentligste ændringer vedrører fortrydelsesfristen, varens tilstand ved returnering og forbrugerens ansvar i forbindelse med returnering af varen, og jeg vil gennemgå disse nedenfor.

Fortrydelsesfristen

Der gælder efter de nye regler fortsat en fortrydelsesfrist på 14 dage, og fristen regnes fortsat fra varens modtagelse. Efter de nye regler er det imidlertid tilstrækkeligt inden 14-dages fristen at meddele sælgeren, at du ønsker at fortryde købet. Meddelelsen til sælgeren skal blot være afsendt inden 14-dages fristen, men det er derimod ikke en betingelse, at meddelesen er kommet frem inden fristens udløb. Herefter har du yderligere 14 dage til at sende selve varen retur til sælgeren. Sælgeren har krav på dokumentation for, at varen er afsendt, og det er derfor en god idé, at gemme kvitteringen for afsendelse af meddelelsen såvel som selve varen. De nye regler medfører samlet set, at du som forbruger har mulighed for at se og undersøge en vare i op til 28 dage, inden at varen skal sendes retur.

Efter de nye regler er det imidlertid ikke længere muligt at fortryde et køb blot ved at undlade at afhente en pakke på posthuset, men du skal i stedet meddele sælgeren, at du ønsker at fortryde købet. Sælgeren kan i disse tilfælde fratrække eventuelle udgifter forbundet med varens returnering til sælgeren fra det beløb, der skal tilbagebetales til dig.

Varens tilstand

En vare skal som udgangspunkt returneres i væsentlig samme stand som ved modtagelsen, således at sælgeren kan gensælge varen. Du har dog som udgangspunkt fortsat mulighed for at pakke varen ud samt afprøve og undersøge varen uden derved at miste fortrydelsesretten.  For så vidt angår plomberede/forseglede varer, eksempelvis DVD’er, CD’er eller software, kan du dog miste fortrydelsesretten, såfremt du bryder plomberingen/forseglingen.

Tidligere mistede du fortrydelsesretten, såfremt du havde taget varen i brug (medmindre at andet var aftalt). Efter de nye regler kan en vare returneres - selv efter ibrugtagning - men sælgeren kan dog i disse tilfælde kræve betaling for værdiforringelsen. Sælgerens mulighed for at kræve betaling for værdiforringelsen forudsætter, at du er oplyst om fortrydelsesretten og betingelserne herfor.

Forbrugerens ansvar ved returnering

Hvis du ønsker at benytte din fortrydelsesret og returnere en vare, skal du selv afholde udgifterne hertil, medmindre andet er aftalt. Du har til gengæld krav på få hele købesummen, herunder leveringsomkostninger, tilbagebetalt inden 14 dage.

Du skal imidlertid være opmærksom på, at du efter de nye regler har ansvar for varen i videre omfang og i længere tid end tidligere. Når du returnerer en vare, har du efter de nye regler ansvaret for varen frem til det tidspunkt, hvor varen kommer frem til sælgeren. Sælgeren kan således kræve betaling for værdiforringelser, såfremt varen skades under returtransporten.

Foruden ovenstående medfører de nye regler blandt andet, at sælgeren nu skal give flere oplysninger til forbrugeren i forbindelse med nethandel, og at reglerne samtidig bliver ens i hele EU-området, hvilket er med til at gøre det mere overskueligt for forbrugere at købe varer fra andre EU-lande.

Jeg håber, at ovenstående har givet dig overblik over de nye regler for nethandel, og hvad du særligt skal være opmærksom i forbindelse med køb af varer over Internettet.

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.