Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Spørgsmål:

Skal hunden holdes i snor?

Kære Monica Kromann

Min kæreste og jeg har for nyligt anskaffet os en dejlig lille hund, hvilket betyder, at vi ganske hyppigt må begive os ud på kortere eller længere gåture i nærområdet og på vores fællesarealer, hvor der er en del hunde, som både vi – og vores hund – er fantastisk glade for.

Forleden dag oplevede vi dog, at en større hund fik øje på vores hund, som vi havde i snor. Den fremmede hund var ikke selv i snor, og kom straks løbende og gøende hen imod vores hund, og udviste et ret aggressiv og skræmmende adfærd. Hele episoden har gjort os ret urolige, ligesom vores hund har været tydeligt mærket af episoden.

Vi har tidligere læst og hørt om hunde, der har skambidt andre hunde, og vil derfor gerne vide, om det virkelig kan passe, at man ikke er forpligtet til at holde voksne/større hunde i snor i befærdede områder? Og hvilket ansvar – om overhovedet – har hundeejere for deres hund, hvis den skulle bide vores hund?

Med venlig hilsen

Læserne


Svar:

Kære Læsere

Tak for jeres henvendelse og gode spørgsmål, som jeg vil besvare i det følgende.

Reglerne om hunde, herunder hundeejerens ansvar og forpligtelser, findes overvejende i Hundeloven.

Det følger af Hundeloven, at i byer og områder med bymæssig bebyggelse skal hunde enten skal føres i snor eller følges med en person, der har kontrol over dem, når de færdes på gader, veje, stier eller pladser, der er åbne for almindelig færdsel. Føres hunden i snor, skal snoren enten være tilstrækkelig kort eller have en låsemekanisme, der gør, at ejeren har kontrol over hunden.

Der gælder altså som udgangspunkt ikke et generelt krav om, at hunde altid skal holdes i snor på bl.a. veje og pladser, der er åbne for almindelig færdsel. Dette gælder uanset hundens alder eller størrelse. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at hunde altid skal føres i snor i kommunen eller dele af kommunen, når disse færdes i byer og bymæssig bebyggelse. Andet kan dog også følge af anden lovgivning, eksempelvis fremgår det af Naturbeskyttelsesloven, at hunde blandt andet skal føres i snor i skove og på stranden (i perioden 1. april – 31. september). Der kan endvidere gælde (strengere) lokale regler for eksempelvis boligforeninger, således at hunde altid skal holdes i snor på fællesarealer.

Endelig kan ejeren/besidderen blive pålagt at føre hunden i en snor på højst 2 m og/eller forsyne hunden med en mundkurv, når den færdes udendørs, såfremt hunden – eller besidderen – eksempelvis har udvist en adfærd, der er egnet til at skabe frygt i sine omgivelser eller hunden har forvoldt skade på en person eller anden væsentlig skade.

Det fremgår ligeledes af Hundeloven, at besidderen af en hund er forpligtet holde denne ansvarsforsikret, og at besidderen skal erstatte den skade, hunden forvolder. Dette gælder uanset, om besidderen holder hunden i snor på skadestidspunktet. Det er vigtigt at bemærke, at besidderen ikke nødvendigvis er identisk med ejeren, men også den, der passer en hund i et døgn, kan betragtes som besidder i Hundelovens forstand.

Skadelidte kan rette kravet direkte over for besidderens forsikringsselskab. Har den skadelidte – eksempelvis den angrebne person eller dyr – medvirket til skaden, kan erstatningen dog efter omstændighederne nedsættes eller dog helt bortfalde.

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

 

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.