Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Kan jeg undgå, at arven efter mig skævdeles?

Kære Monica Kromann,

Jeg læser hver onsdag din juridiske brevkasse, og jeg har nu et spørgsmål, som jeg håber, at du kan hjælpe mig med.

Jeg har 2 sønner, og jeg er ikke længere gift med deres mor. Den ene af mine sønner står over for at skulle købe et hus med sin kommende kone, og i den forbindelse vil jeg gerne hjælpe dem lidt økonomisk. Jeg har undersøgt mulighederne, men jeg kan ikke finde ud af, om det er bedst at give min søn en gave eller forskud på hans arv.

Jeg er i tvivl om, hvilke konsekvenser de forskellige muligheder vil have for fordelingen af min arv, når jeg engang dør? Vil det være bedst at give dem begge det samme beløb nu, selvom det kun er min ene søn, der mangler pengene? Jeg ønsker, at de i sidste ende skal arve lige meget.

Med venlig hilsen

En forvirret far


Svar:

Kære Forvirrede far,

Mange tak for dit spørgsmål, som jeg vil forsøge at besvare i det følgende.

Der kan være mange grunde til, at man som forælder ønsker at give ens børn penge i levende live. Der er dog væsentlig forskel på, om man giver pengene som gave eller forskud på arv. Såfremt man giver en pengegave til ét barn, kan der opstå problemer, hvis man efterlader sig flere livsarvinger, da barnet med pengegaven således vil blive tildelt mere end de øvrige livsarvinger.

For en nærmere forståelse af problematikken vil jeg give et eksempel: Arvelader har 2 børn og til deling mellem disse er der 500.000 kr. Dette betyder, at børnene hver ville arve 250.000 kr. ved arveladers død. Hvis Barn 1 inden arveladers død modtager en pengegave på 60.000 kr., vil den senere arv til deling alene lyde på 440.000 kr., hvorefter hvert barn arver 220.000 kr. Barn 1 har dog fået en samlet arv på 280.000 kr. (60.000 kr. i arveforskud og 220.000 kr. på skiftet), hvorved der er sket en skævdeling af arven.

For at undgå denne skævdeling kan pengene i stedet gives som et arveforskud. Beregningen af arvingernes arv vil herefter ændre sig i forhold til ovenstående eksempel, da Barn 2 kompenseres for, at Barn 1 har modtaget 60.000 kr. i arveforskud. Arveforskuddet tillægges den formue, der falder i arv efter arvelader. I eksemplet lægges de 60.000 kr. til de 440.000 kr., hvorfor arven beregningsmæssigt udgør 500.000 kr. Barn 2 vil således modtage en arv på 250.000 kr., hvorimod Barn 1 alene skal have 190.000 kr., fordi arveforskuddet trækkes fra arveloddet.

Arveforskudsmetoden er således en fordelagtig metode, såfremt man som arvelader ønsker, at ens børn skal arve lige meget. Det er således ved denne metode muligt at sikre, at der ikke sker en skævdeling af børnenes arvelod.

Der er ikke formkrav til, hvordan et arveforskud skal gives. Det kan dog bevismæssigt være en god idé at oprette en arveforskudskontrakt eller at indskrive arveforskuddet i ens testamente. Hvis der på skiftet opstår tvivl om, hvorvidt beløbet er gave eller forskud på arv, vil tvivlen skulle komme barnet til gode, således at det overførte beløb anses som værende en gave. Dette vil medføre skævdeling, som gennemgået i eksemplet.

For både gaver og arveforskud til børn gælder det, at man som forælder kan overføre et beløb, uden at barnet skal betale afgift heraf. I tilfælde af at beløbet overstiger denne grænse, betales der almindelig indkomstskat af det overstigende beløb, uanset om pengene gives som gave eller arveforskud. I 2017 udgør det afgiftsfri beløb, der kan gives i gave 62.900 kr.

For at sikre at dine sønner får lige meget, bør du give din søn pengene som forskud på hans arv og sørge for, at dette bliver nedskrevet.

Såfremt du ønsker at oprette en arveforskudskontrakt eller et testamente, vil jeg råde dig til at kontakte en advokat med speciale i arveret.

Jeg håber, at ovenstående har givet dig svar på dit spørgsmål.

Med venlig hilsen

 

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.