Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Spørgsmål:

Står jeg stadig i testamentet?

Kære Monica Kromann,

Mange tak for din juridiske brevkasse.

I december 2007 døde min mor meget pludseligt. Min mor boede sammen med min stedfar, og de havde sammen to fællesbørn. Da jeg var min mors særbarn, skulle jeg have udlagt arven efter min mor ved hendes død. Det betød dog, at min stedfar skulle flytte fra hus og hjem for at give mig min arv. Min stedfar var naturligvis meget berørt over tabet af min mor, hvorfor jeg havde svært ved praktisk talt at skulle tvinge ham fra hus og hjem. Jeg underskrev derfor et arveafkald, som min stedfar havde fået udarbejdet af en advokat. Efterfølgende oplyste min stedfar mig om, at han havde skrevet mig ind i hans testamente. Desværre har min stedfar og jeg ikke længere kontakt efter en række af misforståelser i familien.

Mit spørgsmål er nu, hvilke muligheder jeg har for at tilbagekalde mit arveafkald eller få oplyst, om jeg stadig står som begunstiget i min stedfars testamente?

Med venlig hilsen

Steddatteren


Svar:

Kære Steddatter,

Tak for dine spørgsmål, som jeg vil forsøge at besvare i det følgende.

Idet du er din mors særbarn, er det korrekt, at du ved din mors død skulle have udlagt din arv, såfremt du ikke gav samtykke til, at din stedfar kunne sidde i uskiftet bo. Ved din mors død valgte du i stedet, at give afkald på arven efter din mor.

Der sondres mellem afkald på ventende arv og afkald på falden arv. Såfremt man ønsker at give afkald på ventende arv skal der ikke ske en registrering heraf, men det er vigtigt, at det sker skriftligt, dateret og at arveafkaldet er underskrevet af både arvelader og af arvingen. Et afkald på falden arv bliver derimod registreret i Skifteretten i forbindelse med arveladers død. Skifteretten registrerer afkaldet inden, der foretages udbetalinger fra boet og endelig boopgørelse.

Et afkald på falden arv kan ikke tilbagekaldes. Hvorimod et afkald på ventende arv kan annulleres.

Et arveafkald betyder, at du giver afkald på at modtage arv. Det er derfor vigtigt, inden man giver afkald på arv, at overveje dette og eventuelt få rådgivning hos en advokat, da det kan have store konsekvenser at afgive arveafkald. Der er dog en række af situationer, hvor det ligefrem kan være fordelagtigt at give afkald på arv f.eks. såfremt man er insolvent.

Ofte betinger man et arveafkald af et vederlag eller en begunstigelse i et testamente. Det er dog vigtigt, at det fremgår af testamentet, at denne begunstigelse er uigenkaldelig. Såfremt begunstigelsen i din stedfars testamente ikke er uigenkaldelig, vil det være muligt for din stedfar at ændre begunstigelsen på et senere tidspunkt.

Det er desværre ikke muligt for dig at få oplyst, hvorvidt din stedfar har ændret sit testamente, idet testamenter er personlige.

Jeg håber, at ovenstående har besvaret dine spørgsmål, og jeg ønsker dig held og lykke i det videre forløb.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.