Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Afgiftsfrie gaver til børn

Kære brevkasse

Min datter og hendes mand er lige gået fra hinanden. Derfor sidder min datter hårdt i det rent økonomisk for tiden. Efter skilsmissen er min datter flyttet hjem til mig og min mand, indtil hun er kommet på fode igen. Vi ønsker at hjælpe hende lidt på vej, så hun kan holde en god jul med hendes to børn og få tankerne lidt væk fra skilsmissen. Derfor er mit spørgsmål, hvor stort et økonomisk tilskud, vi kan give hende, uden at det får betydning i forhold til SKAT.

Med venlig hilsen

Inge


Svar:

Kære Inge

Tak for dit spørgsmål. Det er aldrig nemt at gå gennem en skilsmisse, og jeg kan godt forstå, at du og din mand vil hjælpe jeres datter i den svære tid. Mulighederne for at give en gave eller et økonomisk bidrag uden skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser reguleres i boafgiftsloven. Størrelsen af det beløb, der kan gives skatte- og afgiftsfrit, afhænger af, hvem du giver gaven eller det økonomiske bidrag til.

Ifølge boafgiftsloven kan du samlet give et afgiftsfrit beløb til dine børn, stedbørn eller deres børn, så længe beløbets værdi ikke indenfor et kalenderår overstiger et grundbeløb på 58.700 kr. Dette grundbeløb for skatte- og afgiftsfrie gaver udgør for årene 2012 og 2013 58.700 kr. Den aktuelle beløbsgrænse for skatte- og afgiftsfrie gaver kan altid findes på SKAT’s hjemmeside, ligesom det naturligvis er muligt at kontakte SKAT eller en advokat.

Det betyder i dit tilfælde, at du kan give din datter op til 58.700 kr. uden at det får skattemæssige konsekvenser for hverken dig eller din datter. Herudover vil der stadig være mulighed for at give din datter sædvanlige lejlighedsgaver, som f.eks. julegaver, når blot værdien af disse gaver er af mindre omfang, da man ikke i praksis beskatter sådanne lejlighedsgaver.

På tilsvarende vis vil din mand også have mulighed for at give et afgiftsfrit beløb på 58.700 kr. til jeres datter. I bliver som ægtefæller således ikke bedømt som en samlet giver, men derimod som to selvstændige givere af hvert et beløb på 58.700 kr.

Såfremt du og din mand giver beløb, der overstiger beløbsgrænsen på 58.700 kr. vil konsekvensen være, at der skal betales en gaveafgift på 15 procent for den del, der overstiger det tilladte grundbeløb.

Skulle jeres datter få lyst til at gengælde jeres økonomiske gave på et senere tidspunkt, foreligger denne mulighed også. Det er således også muligt ifølge boafgiftsloven at give skatte- og afgiftsfri gaver, hvis samlede værdi inden for et kalenderår ikke overstiger 58.700 kr. til forældre, stedforældre og bedsteforældre. Det er dog ikke muligt at give skatte- og afgiftsfri gaver til søskende eller disses børn, børnebørn mv.

Til sidst vil jeg lige gøre dig opmærksom på, at der vil være mulighed for at give et økonomisk bidrag, der overstiger beløbsgrænsen. Dette gøres ved at oprette et rente- og afdragsfrit familielån, hvor lånebeløbet udbetales straks, og hvor der herefter afdrages med et årligt beløb, der svarer til beløbsgrænsen for afgiftsfrie gaver. Et familielån kan derfor fungere som et afgiftsfrit arveforskud. Såfremt denne mulighed er aktuel for Jer, vil jeg anbefale Jer at søge professionel vejledning og assistance af en advokat, da der i forbindelse med et sådant lån skal udarbejdes et gældsbrev.

Jeg håber, at mit svar har været fyldestgørende, og at det har været medvirkende til at få afdækket dine spørgsmål omkring muligheden for at hjælpe din datter økonomisk. Jeg vil ønske Jer held og lykke fremover, og jeg håber, at I kommer godt igennem den svære tid.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann
Advokat (H)

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.