Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Afgiftsfrie gaver

Kære Monica Kromann.

Da julen nærmer sig med hastige skrift, ønsker jeg at give min datter, svigersøn og børnebørn nogle tidlige julegaver i form af lidt økonomisk bistand. Jeg vil på den måde kunne hjælpe familien til en jul, der kan klares uden økonomiske skrupler. Mit spørgsmål til dig i denne anledning er, om gaver vil få betydning i forhold til SKAT. Kan man ikke betragte hjælpen som tidlige julegaver? Kan jeg så også give mindre julegaver til min familie juleaften?

Med venlig hilsen

Mormor


Svar:

Kære Mormor

Det er jo så sandt, at julen varer længe og koster mange penge. Det er muligt at give nært beslægtede en gave, uden at dette har skatte- eller afgiftsmæssige konsekvenser. Muligheden herfor reguleres i boafgiftsloven. Størrelsen på beløbet der kan gives en skatte- eller afgiftsfri gave for, afhænger af, hvem du giver gaven til. Giver du en gave der er større end det tilladte grundbeløb, skal der betales en gaveafgift på 15 %, for så vidt angår værdien, der overstiger det tilladte grundbeløb.

Ifølge boafgiftsloven, kan du give afgiftsfri gaver til dine børn, stedbørn og deres afkom, så længe gavernes samlede værdi inden for et kalenderår ikke overstiger et grundbeløb på 58.700 kr. Dette betyder i dit tilfælde, at du kan give din datter og børnebørn 58.700 kr. årligt, uden der skal betales afgift heraf. Udover den afgiftsfri gave på 58.700 kr., kan du stadig give din datter og børnebørn sædvanlige lejlighedsgaver, herunder julegaver, når blot værdien af disse gaver er af mindre omfang, da der i praksis ikke sker beskatning af sådanne lejlighedsgaver.

I forhold til din svigersøn, finder et andet grundbeløb end ovenstående anvendelse. Du kan afgiftsfrit give dit barns eller stedbarns ægtefælle gaver, hvis samlede værdi inden for et kalenderår ikke overstiger 20.500 kr. Du kan give Deres svigersøn sædvanlige lejlighedsgaver, herunder julegaver, præcis som ovenfor.

Skulle din datter og børnebørn på et tidspunkt få lyst til at give dem en større gave op til jul eller i en anden anledning, er dette også muligt. Det er ifølge boafgiftsloven muligt at give afgiftsfri gaver, hvis samlede værdi i et kalenderår ikke overstiger et grundbeløb på 58.700 kr., til forældre, stedforældre og bedsteforældre, hvorfor gavmildheden kan gå begge veje. Det er dog ikke muligt at give afgiftsfri gaver til søskende eller disses børn, børnebørn osv.

Grundbeløbene reguleres årligt, men har i 2010 og 2011 været henholdsvis 58.700 kr. og 20.500 kr., som det fremgår ovenfor. Den aktuelle beløbsgrænse for afgiftsfri gaver kan altid findes på SKATs hjemmeside, ligesom det naturligvis er muligt at kontakte SKAT eller en advokat.

Ønsker du at give gaver der overstiger beløbsgrænserne, er det desuden muligt at oprette et rente- og afdragsfrit familielån, hvor lånebeløbet straks udbetales, og derefter gradvist nedbringes med et årligt beløb, der svarer til beløbsgrænsen for afgiftsfrie gaver. Et familielån kan derfor blive til et afgiftsfrit arveforskud. Da der i forbindelsen med oprettelsen af familielånet skal udarbejdes et gældsbrev, bør du i denne forbindelse få professionel vejledning og assistance af en advokat. Jeg håber du har fundet mit svar fyldestgørende og du nu føler dig klar til at forsøde julen for dine nærmeste. Jeg ønsker dig en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann
Advokat (H)

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.