Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Begravelsesønsker samt ophævelse af adoption

Kære Monica Kromann

Jeg håber, at du måske kan hjælpe mig og min far med at svare på et par spørgsmål.

Min far adopterede min mors datter kort før min mor gik bort i 1984. De to (min far og min halvsøster) har dog aldrig haft meget kontakt med hinanden, og hun boede i plejefamilie en del år både før og efter vores mors død. Min halvsøsters biologiske far lever stadig, og de har haft kontakt en enkelt gang. Min far og jeg har ingen kontakt til min halvsøster.

Mit spørgsmål til dig er:

1) Er det overhovedet muligt at ”opsige” sådan en adoptionsaftale? Og hvordan?

2) Skal hun arve både hendes adoptivfar og samtidig hendes biologiske far?

3) Er det muligt for hende, at gå imod min fars ønske om, at han ikke ønsker sig nogen form for begravelse?

4) Er der på nogen måde mulighed for, at få min fars aske i en urne, som så kan stå i mit hjem?

Min far og jeg er meget tætte og den dag han går bort, bliver det mit livs største tab. Vi har snakket om en begravelse til søs, da man i Danmark vist ikke må få hans aske i en urne, som så kan stå i ens eget hjem altså mit hjem, som vi ellers begge ønsker højest. Han har ikke rigtig noget af værdi at arve, men vi har dog skrevet et papir med hans sidste vilje, da vi ikke vil risikere, at min halvsøster melder sig på banen og eventuelt vil gå imod hans sidste ønske. Min far er dog heldigvis sund og rask og vi håber at få mange gode år sammen endnu, han fylder 70 år denne sommer.

Vi håber meget, at du kan besvare vores spørgsmål.

Venlig hilsen

Far og datter


Svar:

Kære far og datter,

Mange tak for jeres e-mail og jeres udemærkede spørgsmål, som jeg naturligvis vil besvare. Mange vælger i dag at adoptere enten af den ene eller den anden årsag, men fælles for alle adoptioner er, at det oprindelige retsforhold mellem adoptivbarnet og dennes slægt bortfalder ved adoptionen. Herefter indtræder et tilsvarende retsforhold imellem adoptant og adoptivbarn, hvorfor man som adoptivbarn ikke længere er ”juridisk beslægtet” med sin oprindelige slægt, og man kan derfor, for at besvare dit spørgsmål nr. 2 først, ikke arve sin oprindelige slægt, men alene sin ”adoptivslægt”, og derfor vil din halvsøster ikke arve både sin biologiske far og sin adoptivfar.

Der er to muligheder for at få en adoption ophævet, når adoptivbarnet er over 18 år. Den nemmeste måde er, hvis både adoptivbarn og adoptant er enige om ophævelsen. I dette tilfælde, skal parterne blot sende en ansøgning til Ankestyrelsens Familieretsafdeling – blanket findes på Ankestyrelsens hjemmeside. Samtidig med ansøgningen er der mulighed for at adoptivbarnet kan genindtræde i retsforholdet til den oprindelige forælder, hvis denne forælder samtykker dertil. Således kan din halvsøster altså, hvis hendes biologiske far samtykker heri, genindtræde i retsforholdet til sin biologiske far, hvorefter hun ikke længere, vil arve din far men i stedet sin biologiske far.

Hvis parterne ikke er enige om at ophæve adoptionen, bliver det straks en smule mere vanskeligt, idet der da skal anlægges sag herom ved domstolene, og det er alene adoptivbarnet, der kan gøre dette. Ydermere kan domstolene kun ophæve en adoption, hvis der foreligger særligt skærpende omstændigheder, der berettiger hertil, dette være sig hvor eksempelvis adoptionsforældrene har forbrudt sig mod barnet eller på andet måde har misrøgtet det. Almindelige stridigheder mellem parterne berettiger ikke til en ophævelse.

Det smarteste vil for din far være at indgå i en dialog med din halvsøster, og den vej igennem forsøge at opnå enighed om, at det bedste for begge parter vil være, hvis adoptionen kan ophæves.

For så vidt angår din fars begravelse, vil det ikke være muligt for din halvsøster at modsætte sig din fars ønske om ikke at afholde begravelse, hvis din far klart har tilkendegivet, at det er, hvad han ønsker. I den anledning vil jeg anbefale din far – evt. men hjælp fra en advokat – at udfærdige et dokument indeholdende din fars begravelsesønsker indeholdende ønsket om, at hans aske skal spredes over åbent hav – så der aldrig kan blive tvivl om, hvad han ønsker. Grunden til, at det er vigtigt at oprette et særskilt dokument med begravelsesønsker og ikke bare flette ønskerne ind i et testamente, er, at et testamente registeret i Centralregisteret for Testamenter først findes frem, når bobehandlingen begyndes, og begravelsen således allerede er afholdt. Så vil man sikre sig, at de efterladte når at blive bekendt med ens begravelsesønsker, skal man altså oprette et særskilt dokument med disse og opbevare dokumentet på en måde, der sikrer, at det kommer til de efterladtes kundskab inden begravelsen afholdes.

Der er, som du selv er inde på, desværre ikke mulighed for, at du kan opbevare en urne i dit eget hjem indeholdende din fars aske. Det er alene muligt at lade asken sprede over åbent hav, og i den anledning er der tillige nogle betingelser, der skal være opfyldt:

Spredningen skal foregå over åbent vand, det vil sige over havet eller i større fjorde eller bugter,Det er ikke tilladt at sprede asken over en sø,Det er ikke tilladt at sænke en urne med aske ned i havet, spredning af asken efter afdøde skal foregå på sømmelig måde, herunder på en måde, der ikke vækker opsigt,Det fremgår i øvrigt af lovgivningen, at afdøde skriftligt skal have tilkendegivet, at denne ønsker sin akse spredt over åbent hav.

Det er fornuftigt, at din far gemt og nedskrevet sin sidste vilje. Jeg vil dog råde jer til at henvende jer ved advokat og få udfærdiget et testamente, der via notaren kan blive registeret og opbevaret i Centralregistret for Testamenter, og på den måde aldrig gå tabt. Et testamente oprettet for notaren vil ikke kunne angribes af arvinger på samme måde som en håndskrevet lap papir opbevaret af afdøde selv. I et testamente er der desuden altid mulighed for, at lave en indbofordelingsklausul, således at din far på forhånd kan fordele sit indbo mm.

Jeg håber, at ovenstående har givet dig og din far et overblik over, hvordan I står i forhold til din halvsøster og ikke mindst din fars ønsker til både hans begravelse og fordelingen af arven efter ham. Vigtigst af alt er, at din far skriftligt tilkendegiver, hvilke ønsker han har til sin begravelse, så der ikke efterfølgende kan sås tvivl herom.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann
Advokat (H)

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.