Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Beskattes vi sammen som ægtefæller?

Kære Monica Kromann

Jeg håber, du kan hjælpe med et par spørgsmål om skat, som jeg desværre er blevet lidt forvirret omkring. Min mand arvede en betydelig sum penge i slutningen af 2011, og har som følge heraf, haft en større kapitalindkomst i 2012 end tilfældet plejer at være. Jeg har samtidig haft en del renteudgifter på baggrund af realkreditlånet, der står i mit navn. Vi har prøvet at undersøge, hvilken effekt dette har på vores skattebetaling i 2012, så vi kan undgå en ubehagelig overraskelse fra SKAT, når årsopgørelsen for 2012 fremsendes til foråret. Vi har dog ikke været i stand til at finde et entydigt svar, hvorfor vi håber, at du kan hjælpe os. Beskattes man som ægtefæller under et? Hvad sker der, hvis en af os har renteindtægter og den anden har renteudgifter?

Med venlig hilsen

Anna.


Svar:

Kære Anna.

Jeg takker for din e-mail og dine spørgsmål, som jeg vil forsøge at give dig så entydige svar på som muligt. Jeg kan i dette brevkassesvar ikke give dig en fuldstændig gennemgang af de relevante skatteregler og betydningen heraf, men jeg kan i hovedtræk forklare dig, hvorledes du og din mand beskattes som ægtefæller i jeres situation.

Udgangspunktet er, at ægtefæller beskattes efter de samme regler som ugifte, men der er dog tilfælde, hvor ægtefæller opnår en skattefordel, ligesom der er tilfælde, hvor ægtefæller oplever skattemæssige ulemper. Netop beskatningen af kapitalindkomst, som blandt andet omfatter både renteindtægter og renteudgifter, er forbundet med både fordele og ulemper, som I som ægtefæller bør være opmærksomme på.

For at undgå overraskelser på årsopgørelsen for 2012, skal du og din mand først og fremmest sørge for, at de korrekte renteindtægter og renteudgifter fremgår af jeres årsopgørelser. Din mand vil have betalt for lidt i skat i 2012, hvis de øgede renteindtægter ikke er oplyst til SKAT, hvilket formentligt vil medføre, at din mand skal betale en restskat. Har du omvendt opgjort dine renteudgifter lavere end de rent faktisk er, vil du formenligt få penge tilbage i SKAT. Dette afhænger naturligvis af jeres øvrige skatteforhold. Udover at sikre, at jeres årsopgørelser er korrekte, skal I ikke gøre andet, idet det følgende foregår automatisk.

Ved udløbet af 2012 vil din negative kapitalindkomst blive modregnet din mands positive kapitalindkomst, hvilket vil give jer en skattebesparelse. I denne henseende sker der således en sambeskatning af jer som ægtefæller. Jeg skal gøre dig opmærksom på, at såfremt du i 2012 har haft et månedligt skattefradrag som følge af dine renteudgifter, vil du på grund af modregningen eventuelt skulle betale en restskat i 2013. Du og din mand vil dog opnå en netto-besparelse, hvorfor din mand, alt efter omstændighederne, bør betale denne restskat, hvis I ikke har fællesøkonomi.

Ved beregningen af topskat sammenlægges jeres respektive kapitalindkomster tillige, hvorfor I risikerer, at kapitalindkomsten topskat-beskattes. Dette afhænger naturligvis af jeres øvrige indkomstforhold, din mands renteindtægter, dine renteudgifter, ligesom i begge har et bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlaget på kr. 40.000,00.

Jeg håber, at ovenstående forklaring har givet dig et overblik over, hvad du og din mand skal være opmærksomme på i forbindelse med beskatningen af kapitalindkomst. Jeg beklager, at jeg ikke kan give dig det entydige svar, som du søger, men dette kræver flere oplysninger, end du har angivet i din e-mail. Da året 2012 er ved at være omme, bør du og din mand i stedet gennemgå jeres forskudsopgørelser for 2013 for på denne måde at sikre, at jeres løbende skattebetaling i 2013 er korrekt. Har du på fornemmelsen, at I vil modtage en stor regning fra SKAT til foråret, og kan I eller en revisor regne jer frem til beløbet, er det muligt at indbetale beløbet til SKAT allerede nu, således I undgår at skulle betale renter fra 1. januar 2013 og frem til betaling sker.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann
Advokat (H)

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.