Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Betydningen og formålet med separation?

Kære Monica.

Jeg håber, at du kan hjælpe mig med svar omkring min forestående separation, som jeg desværre ser som nødvendig. Jeg er en kvinde på 46 år, som har været gift med min mand i 19 år. For nylig fandt jeg ud af, at min man har været mig utro gennem flere måneder, hvorfor jeg ikke ser andre muligheder end skilsmisse. Den seneste tid har jeg læst en masse om, at reglerne for skilsmisse og separation måske/måske ikke laves om. Jeg kender dog ikke de nuværende regler, og vil derfor spørge dig, hvorledes jeg hurtigst og nemmest kan blive skilt? Der skal vel også ske et økonomisk opgør i forbindelse med skilsmissen? Er det rigtigt man skal vente et år, inden man kan blive skilt?

Med venlig hilsen

Britta


Svar:

Kære Britta.

Mange tak for din e-mail og dine udemærkede spørgsmål. Du står, desværre langt fra som den eneste, i en meget kedelig situation, som jeg naturligvis vil søge at hjælpe dig igennem bedst muligt. Som du har bemærket, er der ganske rigtig stillet forslag om, at reglerne for skilsmisse og separation laves om i forbindelse med en strukturændring for statsforvaltningerne. Blandt andet skal det (muligvis) fremover altid være muligt at blive skilt uden forudgående separation, samtidig med at gebyret herfor hæves for at afspejle statsforvaltningernes administrationsomkostninger. Da du skal separeres/skilles nu, er disse måske kommende regler dog uden betydning for dig. Jeg vil i stedet gennemgå, hvad du skal være opmærksom på i forhold til de gældende regler.

Hvornår du og din mand kan blive skilt, afhænger som udgangspunkt af, hvorvidt I er enige herom. Er I enige om skilsmissen, kan I blive skilt efter 6 måneders separation, mens I skal have været separeret i 12 måneder, før du ensidigt kan forlange at blive skilt. Jeg skal her gøre opmærksom på, at separationen ikke kræver enighed, men at du ensidigt kan foranledige separationen ved at udfylde en separationsanmodning på statsforvaltningernes hjemmeside. Ved skilsmisse udfyldes tilsvarende en skilsmisseanmodning efter 6 eller 12 måneder separation, alt efter om i er enige herom.

Det er dog, også efter de gældende regler, muligt at blive skilt uden forudgående separation. Dette kan ske på baggrund af de umiddelbare skilsmissegrunde, som er 2 års adskillelse som følge af uoverensstemmelse, utroskab, vold, bigami og børnebortførelse. Det er således muligt for dig straks at blive skilt på baggrund af din mands utroskab. Dette kræver dog, at din mand erkender utroskaben og underskriver en blanket til statsforvaltningen herom. I skal anvende blanketten ”Anmodning om skilsmisse uden forudgående separation” på statsforvaltningens hjemmeside, såfremt I din mand kan erkender sin utroskab, således I kan blive skilt straks. Såfremt man vil skilles uden forudgående separation på grund af utroskab kræver det, at utroskaben er sket inden for de sidste 2 år, at utroskaben ikke efterfølgende er blevet tilgivet samt at skilsmisseanmodningen indgives senest 6 måneder efter, at den ikke utro part er blevet opmærksom på utroskaben. Alle disse betingelser er opfyldt i dit tilfælde.

En separationsperiode er at betragte som en skilsmisse på prøve. Således har en separation stort set de samme virkninger som en skilsmisse. Således ophører både jeres formuefælleskab og jeres forsørgelsespligt overfor hinanden ved separationen, ligesom I ikke længere er arveberettigede efter hinanden. I en separationstid er I dog stadig gift, hvorfor I ikke vil have mulighed for at blive gift på ny, før I er skilt. Separationsperioden giver folk mulighed for, på en enkelt måde, at stoppe retsvirkningerne af en separation, da ægtefæller blot behøver at genoptage samlivet. Er man først blevet skilt, kræver det at man gifter sig igen, før man atter er at betragte som ægtefæller.

I forbindelse med jeres separation/skilsmisse skal der ske en deling af jeres fællesbo. Jeres formuefællesskab ophører ved udløbet af det døgn, hvor statsforvaltningen modtager anmodning om separation. Dette kaldes ophørsdagen og er afgørende for, hvilke aktiver og passiver, der skal medregnes i jeres bodeling, således at aktiver erhvervet eller passiver opstået efter dette skæringstidspunkt ikke skal medregnes, mens disse skal medregnes såfremt de er erhvervet eller opstået inden dette skæringstidspunkt.

Jeg håber, at ovenstående har givet dig et overblik over dine muligheder og hvorledes du bliver separeret/skilt nemmest og hurtigst. Du har i din e-mail ikke oplyst noget omkring jeres økonomiske forhold, herunder hvorvidt der i jeres ægteskab udelukkende er formuefællesskab, men jeg vil under alle omstændigheder anbefale, at du kontakter en advokat i forbindelse med den forestående bodeling. En advokat kan sikre, at der sker en korrekt ligedeling af jeres større aktiver, indbo mv. og at jeres gæld deles lige. Der skal i forbindelse med separation/skilsmisse tillige tages stilling til ægtefællebidrag og eventuelt også børnebidrag, med hvilket en advokat tillige kan være dig behjælpelig.

Med venlig hilsen

Monica Kromann
Advokat (H)

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.