Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Er jeg min datters far?

Kære Monica Kromann

For nogle få måneder siden blev jeg far til en lille pige. Pigens moder og jeg har aldrig været i et fast forhold, men hun opsøgte mig efter graviditeten og påstod, at jeg var far til barnet. Jeg anerkendte derfor faderskabet til min datter.

Der er nu flere ting, der peger på, at jeg måske alligevel ikke er far til barnet. Jeg overvejer derfor, hvorvidt det er muligt at få fastslået faderskabet en gang for alle.

Jeg vil derfor gerne vide, hvordan jeg skal forholde mig og hvor jeg skal henvende mig, såfremt jeg ønsker at starte en faderskabssag.

Jeg håber, at du vil besvare mine spørgsmål.

Med venlig hilsen

Den nybagte far


Svar:

Kære Nybagte far

 

Først og fremmest tak for dine spørgsmål.

 

Når man er gift bliver faderskabet til børn registreret i forbindelse med fødslen, da man som udgangspunkt antager, at ægtemanden er far til barnet. Hvis man derimod ikke er gift, er faderskabet anerkendt, såfremt man som mor og far underskriver en omsorgs – og ansvarserklæring i forbindelse med fødslen. Erklæringen skal udfyldes senest 14 dage efter barnets fødsel. Såfremt erklæringen ikke underskrives skal moderen til barnet inden én måned efter fødslen oplyse faderens navn – eller mulige fædres navne til Statsforvaltningen. Herefter skal manden anerkende faderskabet, hvis man som mulig far ikke ønsker dette, kan Statsforvaltningen beslutte, at der skal laves en dna-undersøgelse.

 

Man har som udgangspunkt altid ret til at få afklaret, om man er far til et barn, hvis man har haft et seksuelt forhold til moderen i den periode, hvor hun blev gravid, jf. Børnelovens § 6. Såfremt man ønsker dette, skal man sende en anmodning til Statsforvaltningen inden seks måneder efter barnets fødsel. En protest over et allerede registreret eller anerkendt faderskab kan ligeledes indgives inden seks måneder efter barnets fødsel. Det er ikke noget krav, at der foreligger særlige grunde eller det sandsynliggøres, at en anden mand er fader til barnet.

 

Efter 6 måneder efter barnets fødsel kan der kun i ganske særlige tilfælde ske genoptagelse af en faderskabssag – og det er langt sværere. Idet du allerede har anerkendt faderskabet vil der kunne ske genoptagelse, såfremt du er enig med barnets moder herom – og Statsforvaltningen er enig i, at sagen bør genoptages. Det skal tillige sandsynliggøres, at en anden mand kan blive barnets far.

Derudover kan sagen i øvrigt genoptages inden for 3 år, hvis der er sket fejl under sagen, eller der er fremkommet nye oplysninger i sagen. Såfremt sagen ønskes genoptaget efter 3 år fra barnets fødsel skal der foreligge ganske særlige grunde, derudover må en fornyet behandling ikke medfører væsentlige ulemper for barnet.

 

Det er Statsforvaltningen, der beslutter om en sag om faderskab bør genoptages. Statsforvaltningens afgørelse kan indbringes fra Retten, hvis en part inden 4 uger anmoder om det.

 

Jeg håber, at ovenstående har besvaret dine spørgsmål – og du ønskes held og lykke i det videre forløb.

 

Med venlig hilsen

 

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

 

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.