Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Er mit barnebarn bortført?

Kære Monica Kromann,

Jeg skriver på vegne af min søn, der desværre står midt i en rigtig vanskelig og hård situation. Det er sådan, at min søn for noget tid siden afsluttede et længerevarende forhold med sin tidligere kæreste og samlever. Sammen har de en lille datter på 4 år, som bor hos moderen. Da min søn ikke mente, at han fik tilstrækkeligt samvær med sin datter, og moderen i øvrigt tog alle beslutninger vedrørende datteren, fortalte min søn, at han ville ansøge om at få eneforældremyndigheden over datteren. Desværre har min søns eks-kæreste reageret ved at tage ophold et ukendt sted sammen med datteren, og min søn frygter, at eks-kæresten har eller vil bortføre datteren til udlandet, hvor hun har noget familie, og som hun tidligere har truet med.

Er det ikke bortførelse, hvis min søns eks-kæreste flytter til et andet land med datteren? Og hvilke muligheder har min søn i så fald for at få sin datter hjem igen?

Jeg håber på et hurtigt svar.

Med venlig hilsen

Læseren


Svar:

Kære Læser,

Tak for din henvendelse og dine spørgsmål som jeg vil besvare i det følgende.

En separation eller et samlivsophør kan i sig selv være vanskelig for parterne, og det bliver desværre ikke lettere, når der er børn involveret. Situationen bliver desværre endnu mere kompliceret, når den ene forælder flytter til et andet land sammen med barnet/børnene.

Hvorvidt der er tale om en såkaldt international børnebortførelse afhænger af en række omstændigheder og ikke mindst af, om der er fælles eller eneforældremyndighed.

Har din søn ikke del i forældremyndigheden, kræver en flytning til udlandet ikke enighed mellem begge forældre, hvorfor der i så fald ikke foreligger en såkaldt international børnebortførelse. Der gælder dog en varslingspligt på 6 uger ved flytninger indenlands såvel som udenlands. Din søn bør i givet fald omgående kontakte Statsforvaltningen med henblik på at få del i forældremyndigheden.

Er der fælles forældremyndighed kan bopælsforælderen fortsat flytte indenlands med barnet med 6 ugers varsel, mens en flytning til udlandet derimod forudsætter begge forældremyndighedsindehaveres enighed. Har barnets moder taget barnet til udlandet uden din søns samtykke, og uden at der er truffet afgørelse herom, og har hun til hensigt at tage varigt bopæl i udlandet, er der sandsynligvis tale om international børnebortførelse. Er dette tilfældet, afhænger din søns muligheder af, om barnet er bortført til et konventionsland, dvs. et land, som har tiltrådt de relevante konventioner:

  • Haagerkonventionen af 1980, der har til formål at sikre, at der sker en umiddelbar tilbagegivelse af et barn, som ulovligt er bortført til eller tilbageholdt i et konventionsland, og at eventuelle tvister om forældremyndighed, bopæl og samvær afgøres af myndighederne i det land, hvor barnet havde sin oprindelige bopæl,

  • Europarådskonventionen, der har til formål at sikre, at allerede trufne afgørelser om forældremyndighed, bopæl og samvær anerkendes og fuldbyrdes i andre konventionslande, eller

  • Haagerkonventionen af 1996, der har til formål at afgøre, hvilket lands myndigheder, der har kompetencen og hvilke love, der finder anvendelse i sager om forældreansvar, og at sikre anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser truffet i disse sager.

Hvorvidt det er muligt at anvende en af disse konventioner i din søns situation, afhænger af, om det land som barnet er bragt til, er et konventionsland. Herudover gælder der en række betingelser for anvendelse af de enkelte konventioner mht. forældremyndigheden, barnets alder og frister. Der tages efter konventionerne betydeligt hensyn til barnets tarv og interesser, men barnets interesser vejer dog desværre ikke altid tungest i disse sager.

Er barnet bragt til et ikke-konventionsland, er det Udenrigsministeriet, der gennem ambassaden i det pågældende land, vil forsøge hjælpe og vejlede.

Hvis der er akut risiko for at barnet bliver ført til udlandet uden (med-)forældremyndighedsindehaverens samtykke og uden at der er truffet afgørelse herom, bør din søn kontakte politiet på tlf.nr.: 114, og dermed hindre, at barnet bliver bragt til udlandet.

Er barnet allerede bragt til udlandet, kan din søn kontakte koordinationsenheden for sager om internationale børnebortførelser under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold på tlf.nr.:4050 5026, der kan vejlede om mulighederne samt indlede en sag om tilbagegivelse af barnet. Der er jo naturligvis også altid mulighed for at kontakte en advokat, der er specialiseret i disse sager og som kan være behjælpelig i forhold til sagsbehandlingen i sagen.

Jeg håber, at ovenstående har besvaret dine spørgsmål, og jeg ønsker jer held og lykke i det videre forløb.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

 

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.