Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Familielån uden afdrag

Kære Monica Kromann,

 

Jeg har ydet et rentefrit familielån til min søn og svigerdatter. Der er oprettet et gældsbrev og der er tale om et reelt gældsforhold.

 

Det er herefter meningen, at give en afgiftsfri gave til dem begge i form af afdrag på lånet og således nedbringe den arv, der skal betales boafgift af.

 

Mit spørgsmål er herefter, om gavebeløbet fysisk skal overføres til låntagers konto og derefter indbetales til mig, eller om jeg kan ”nøjes” med et gavebrev i form af afdrag på lånet? Derudover ønsker jeg at vide, om familielån og afgiftsfri gave kan ydes samme år?

 

Venlig hilsen og tak for en god brevkasse.

Mutter


Svar:

Kære Mutter,

Tak for dine gode spørgsmål, som jeg vil forsøge at besvare i det følgende.

Når man yder et rentefrit familielån, er der tre krav, der skal være opfyldt. Lånet skal først og fremmest være et anfordringslån, hvilket betyder, at lånet til enhver tid kan kræves indfriet af långiver med kort varsel. Derudover skal der være tale om et reelt gældsforhold, således at der faktisk er ydet et lån, og desuden skal der oprettes et gældsbrev, der skal underskrives af begge parter.

Fordelen ved at yde et rentefrit familielån er, at man herved kan undgå at skulle betale afgift af beløbet, hvorimod man ved f.eks. arveforskud eller gave skal betale afgift på 15 % af overførslen, såfremt den overstiger beløbsgrænsen, der i 2017 er fastsat til 62.900,- kr.

Herefter har du som långiver mulighed for at forære låntageren en gave på det ovennævnte afgiftsfrie beløb, hvilke låntageren kan benytte til at afdrage på gælden. Såfremt det afgiftsfrie gavebeløb ikke er anvendt i det pågældende år, er der intet til hinder for, at der ydes en afgiftsfri gave til nedbringelse af lånet samme år, som familielånet er ydet. Dette kan gentages over de kommende år, eventuelt indtil lånet er helt indfriet.

Det kan virke paradoksalt, at du først forærer et beløb til dit barn, som denne efterfølgende betaler tilbage til dig. Jeg vil dog anbefale, at bankoverførslerne rent faktisk gennemføres, således at det kan dokumenteres, at låneforholdet er reelt, og at afdragene er betalt.

Derudover er det vigtigt at være opmærksom på, at nedskrivningen af lånet skal ske ”som et udslag af pludselig gavmildhed”. Man kan således ikke på forhånd aftale, at lånet skal afdrages med det afgiftsfrie beløb. I så tilfælde anses hele lånebeløbet som en gave, hvoraf der skal betales gaveafgift af hele beløbet med fradrag af det ovennævnte bundbeløb.

”Ulempen” ved et rentefrit familielån er, at lånet forfalder ved långivers død, hvorfor den resterende del af lånet skal indbetales til boet, såfremt långiver afgår ved døden, forinden lånet er indfriet helt. Dette kan man dog eventuelt tage højde for i et testamente.

Jeg vil på baggrund af de forskellige forhold, der skal tages højde for, anbefale, at man kontakter en advokat, der kan sikre, at lånedokumenterne udarbejdes korrekt.

Du ønskes held og lykke i det videre forløb.

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.