Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Familielån

Kære Monica.

Tak for de gode brevkassesvar, som jeg nyder at læse. Min mand og jeg har nu selv et par spørgsmål, som vi håber, du kan besvare for os. Vi gik begge på pension for et par år siden, og har nu solgt vores hus og er flyttet i noget mindre. Vi har derved fået frigjort en betydelig sum penge, der var friværdi i huset. Vores to børn har netop begge stiftet familier, og vi husker selv, hvor svært det var den gang at få tingene til at hænge sammen økonomisk, hvorfor vi gerne vil give dem en økonomisk hjælpende hånd. Jeg har læst om muligheden for at yde vores børn et familielån, men hvordan gøres dette og er der faldgruber, vi skal undgå? Kan lånet ydes på en sådan måde, at pengene ikke skal betales tilbage? På forhånd mange tak for svar.

Med Venlig hilsen

Kirstine og Jens Peter


Svar:

Kære Kirstine og Jens Peter.

Mange tak for jeres mail med spørgsmål. Familielån er i de seneste år blevet en populær måde at give en økonomisk håndsrækning til familiemedlemmer, og jeg er ofte klienter behjælpelig med udarbejdelsen af de nødvendige dokumenter. Det er endda ikke altid at lånet ydes af forældre til børn – det sker også at lånet ydes den modsatte vej. Fordelen ved familielån, i forhold til fx et lån i en bank, er at familielånet kan gives på favorable vilkår, herunder rente- og afdragsfrit. Der er ikke nogen grænse for, hvor stort et lån, I kan yde til jeres børn. Som I mistænker, er der dog en række forhold, som I skal være opmærksomme på ved oprettelsen af lånet.

Da I ønsker at give jeres børn en økonomisk håndsrækning, går jeg ud fra, at I foretrækker, at lånet bliver rente- og afdragsfrit. På denne måde har lånet heller ingen skattemæssige konsekvenser for hverken jeres børn eller jer med hensyn til renteindtægter og udgifter. Lånet skal ske på såkaldte anfordringsvilkår, hvilket betyder at lånet til enhver tid kan kræves indfriet af jer med kort varsel. Det er ikke et krav, at der oprettes et lånedokument i form af et gældsbrev, men da låneforholdet skal kunne dokumenteres overfor SKAT, ligesom det skal kunne dokumenteres, at lånet sker på anfordringsvilkår, vil jeg kraftigt anbefale et sådan udarbejdet. En advokat kan naturligvis være jer behjælpelig hermed.

Lånet skal betales tilbage og afdrages gælden ikke, vil dødsboet, når I engang går bort, kræve restgælden indfriet, når I engang går bort. Det er dog muligt at nedbringe gælden ved hjælp af gaver, der holder sig under beløbsgrænsen for afgiftsfrie pengegaver, således I, ganske afgiftsfrit, kan forære jeres børn hele lånebeløbet.

I kan begge forære hvert af jeres børn en afgiftsfri pengegave på kr. 58.700 hvert år, hvorved I årligt tilsammen kan forære hvert barn kr. 117.400. Jeres børn kan, selvom der er tale om et anfordringslån, betale afdrag på lånet I har ydet dem. Lånet kan følgelig nedbringes ved, at I forære jeres børn en afgiftsfri pengegave i førnævnte størrelsesorden, som jeres børn efterfølgende kan anvende til at betale et afdrag på lånet. På denne måde kan lånet gradvist nedbringes indtil gælden er indfriet, og jeres børn ikke længere skylder jer penge.

Ønsker I at benytte jer af denne fremgangsmåde, skal I dog være opmærksomme på, at det ikke kan fremgå af gældsbrevet, at gælden afvikles ved, at I hvert år eftergiver et beløb svarende til beløbsgrænsen for afgiftsfrie pengegaver. I så tilfælde anes hele lånebeløbet som en gave, hvoraf der skal betales en gaveafgift på 15 %. Jeg vil derfor, på baggrund af de forskellige forhold der skal tages højde for, anbefale at I kontakter en advokat, der kan sikre, at lånedokumenterne udarbejdes korrekt.

Det kan virke paradoksalt, at I først forærer et beløb til jeres børn, som disse efterfølgende så betaler tilbage til jer. Jeg vil dog anbefale, at bankoverførslerne rent faktisk gennemføres, således disse kan dokumentere, at låneforholdet er reelt, og afdragene er betalt. Beløbsgrænsen for afgiftsfrie pengegaver justeres derudover cirka hvert andet år, hvorfor jeg vil anbefale, at I orienterer jer om beløbets størrelse, inden pengegaverne gives. Det oplyste beløb, kr. 58.700, er gældende for 2012.

Jeg håber, at ovenstående har givet jer et klart indtryk af jeres muligheder, samt hvad i bør være opmærksomme på, hvis I beslutter jer for at yde et rente- og afdragsfrit lån til jeres børn.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann
Advokat (H)

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.