Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Far i klemme

Kære Monica Kromann,

Min ekskæreste og jeg gik fra hinanden i foråret 2015. Vi har sammen en søn på 9 år. Vi har aldrig været enige omkring samværet og dets omfang, hvorfor Statsforvaltningen ved resolution har bestemt, at jeg skal have samvær med min søn hver anden uge fra torsdag til søndag. Før sommerferien fungerede denne samværsordning, men vores samarbejde er desværre blevet forværret hen over sommeren.

Ifølge vores samværsresolution skulle jeg have haft samvær med min søn i sidste uge, men min ekskæreste valgte kort tid før samværet at aflyse uden nærmere begrundelse. Jeg er meget i tvivl om, hvordan jeg skal forholde mig – og hvem jeg skal kontakte?

Jeg håber, at du har mulighed for at give mig et overblik over reglerne, således jeg er bedre rustet til at håndtere fremtidige situationer, hvis det skulle blive tilfældet.

Med venlig hilsen

Faderen


Svar:

Kære Fader,

Tak for dine relevante spørgsmål, som jeg vil forsøge at besvare i det følgende.

Det følger af Forældreansvarsloven, at samværsforælderen automatisk får ret til såkaldt erstatningssamvær, hvis samværet aflyses af bopælsforælderen. Erstatningssamværet fastsættes i den efterfølgende uge i samme omfang, på samme tidspunkt og på samme vilkår, som er aftalt eller fastsat.

Erstatningssamværet vil – som udgangspunkt – udløses automatisk uanset aflysningsgrunden, også ved barnets sygdom. Det gælder dog ikke, hvis samværet aflyses på grund af samværsforælderens forhold. Ligesom automatisk erstatningssamvær ikke gælder i forhold til ferie – og helligdagssamvær.

Hvis du ønsker at gøre brug af erstatningssamvær, skal du, som samværsforælder, rette henvendelse til bopælsforælderen, når du får besked om aflysningen af samværet. Det er vigtigt altid at reagere overfor bopælsforælderen.

Såfremt bopælsforælderen nægter at udlevere til erstatningssamvær eller fortsat nægter at udlevere til det almindelige samvær, er man nødsaget til at rette henvendelse til fogedretten, som har mulighed for at gennemføre samværet i medfør af reglerne i Retsplejelovens kapitel 48a. Statsforvaltningen har ikke lovhjemmel til gennemførelse af samværet.

Samværsforælderen vil derfor kunne indbringe sagen for fogedretten, såfremt bopælsforælderen nægter at udlevere til samvær. Samværsforælderen skal rette skriftlig henvendelse til fogedretten, hvor samværsresolutionen vedlægges, ligesom der skal være en kort beskrivelse af, hvornår samværet er blevet hindret. Fogedretten vil først behandle sagen, når der er nægtet udlevering, hvorfor der ikke kan rettes henvendelse forud for et samvær.

Begge parter vil herefter blive indkaldt til et møde i fogedretten, hvor det drøftes, hvorfor der ikke er udleveret til samvær og hvor sagen forsøges løst. Såfremt barnet har en vis alder og modenhed har fogedretten mulighed for at tage en samtale med barnet, hvor en repræsentant fra kommunen eller en børnesagkyndig som udgangspunkt ligeledes vil deltage.

Fogedretten kan under en samværssag ændre omfang, tid og sted for samværet. Ligesom fogedretten også kan fastsætte erstatningssamvær. Såfremt man ønsker at ændre i samværet i almindelighed eller lave en ændring af samværsordningen, skal der rettes henvendelse til Statsforvaltningen. Såfremt der er nægtet udlevering flere gange – uden gyldig grund – vil dette være at betragte som samarbejdschikane. Fogedretten har her kompetence til at udstede dagsbøder, jf. Retsplejelovens § 537, stk. 3. Ligesom fogedretten i yderste konsekvens kan foretage udkørende fogedforretning, hvor barnet afhentes ved tvang.

Jeg håber, at ovenstående har givet dig et overblik over reglerne, og jeg ønsker dig held og lykke i det videre forløb.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.