Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Forhindrer særeje og særbarn uskiftet bo?

Kære Monica Kromann.

Jeg håber, at du vil svare på et par spørgsmål omkring uskiftet bo. Min hustru og jeg ser begge frem til, at vi i 2014 trækker os tilbage og går på pension. Vi har været gift i mange år, men har først for ganske nylig haft en snak om, hvad der skal ske, når en af os dør. Vi blev enige om, at det vil være bedst, hvis vi kan sidde i uskiftet bo, idet den længstlevende af os dermed kunne gå en sikker økonomisk fremtid i møde.

Vi er dog kommet i tvivl om, hvorvidt dette kan lade sig gøre. Min hustru og jeg har sammen to børn, der begge er voksne. Derudover har jeg et barn fra et tidligere ægteskab, som jeg aldrig har haft kontakt til. Jeg er dog registreret som barnets far. Vores spørgsmål til dig er derfor, hvorvidt den længstlevende af os kan sidde i uskiftet, eller om dette er umuligt på grund af min barn fra et tidligere ægteskab? Min hustru har derudover modtaget en arv fra sine forældre, som jf. deres testamente er min hustrus særeje. Har dette betydning for muligheden for at sidde i uskiftet bo? Jeg håber, at du kan hjælpe.

Med Venlig Hilsen

Frans


Svar:

Kære Frans

Mange tak for din e-mail og dine spørgsmål. Jeg går ud fra, at du og din hustru har gennemgået fordelene og ulemper ved at sidde i uskiftet bo, hvorfor jeg ikke vil komme nærmere ind på disse i dette brevkassesvar. Jeg vil i stedet se på mulighederne for at sidde i uskiftet bo med udgangspunkt i den af dig beskrevne situation, startende med din hustrus særeje og dennes indflydelse herpå.

Såfremt du eller din hustru kommer til at sidde i uskiftet bo med jeres fællesbørn, er dette en videreførelse af formuefællesskabet, som bestod under ægteskabet. Det er derfor en betingelse for at sidde i uskiftet bo, at du og din hustru har almindeligt formuefællesskab. Som jeg forstår din e-mail er dette dog også tilfældet, bortset fra arven fra din hustrus forældre, som er dennes særeje. Din hustrus særeje medfører dog ikke, at det for jer er umuligt at sidde i uskiftet bo, men særejet kan dog ikke være en del af det uskiftede bo, og holdes derfor uden for dette.

Ses bort fra dit særbarn, som i stedet behandles nedenfor, betyder dette, at såfremt din hustru dør først, kan du sidde i uskiftet bo med jeres fællesbørn med den del af jeres formue, der fælleseje. Din hustrus særeje skal derimod skiftes med det samme. Heraf arver du som ægtefælle halvdelen, mens jeres fællesbørn arver den anden halvdel. Dette er dog under forudsætning af, at din hustru ikke har oprettet et testamente. I det tilfælde, at din hustru bliver længstlevende, kan denne tillige sidde i uskiftet bo med jeres fællesbørn med den del af jeres formue, der fælleseje, mens særejet naturligvis forbliver din hustrus særeje.

Dit særbarn vil ikke være til hinder for, at du sidder i uskiftet bo med din hustrus og dine fællesbørn, i det tilfælde, at du bliver længstlevende. Dit særbarn har ikke arveret efter din hustru. Derimod vil dit barn fra et tidligere ægteskab som udgangspunkt være en hindring for, at din hustru kan sidde i uskiftet bo, såfremt denne bliver længstlevende. Din hustru kan ikke sidde i uskiftet bo med dit særbarn, medmindre denne giver sit samtykke hertil. Du skriver i din e-mail, at du aldrig har haft kontakt med dit barn fra dit tidligere ægteskab, hvorfor du ikke på forhånd kan forsøge at få denne accept. Havde du haft kontakt til dit særbarn, kunne denne underskrive et forhåndssamtykke til uskiftet bo. Får du ikke i fremtiden kontakt med dit særbarn, bliver det derfor først afgjort, hvorvidt din hustru kan sidde i uskiftet bo, når du er gået bort.

Din hustru har på dette tidspunkt dog flere muligheder. Som skrevet ovenfor, kan din hustru bede om dit særbarns samtykke til, at sidde uskiftet bo. Accepteres dette ikke, skal der som udgangspunkt foretages et skifte, medmindre dit særbarn er villig til at indgå en aftale om at give afkald på sin arv mod et vederlag. Dette fungerer således, at boet efter dig gøres op, hvorefter dit særbarns omtrentlige arvelod udregnes. Der kan herefter fremsættes et tilbud til dit særbarn, hvorefter denne underskriver en blanket om arveafkald mod et vederlag der svarer til den arv, som dit særbarn ville opnå ved et skifte. På denne måde kan der spares betydelige skifteomkostninger.

Jeg håber, at ovenstående har givet dig og din hustru et overblik over jeres muligheder for at sidde i uskiftet bo. Reglerne omkring uskiftet bo er omfattende, og ovenstående er ikke en fuldstændig gennemgang af disse regler. Har I ikke allerede gjort det, vil jeg anbefale, at du og din hustru opretter et testamente, hvor i begunstiger hinanden mest muligt. På denne måde sikrer I længstlevende bedst muligt, ligesom I sikrer, at en så stor arv som muligt går til jeres fællesbørn, når den sidste af jer går bort. Jeg vil anbefale, at I kontakter en advokat, der kan stå for udarbejdelsen af et testamente, ligesom denne eventuelt kan forsøge at tage kontakt til dit særbarn for at afklare forholdene, inden den første af jer går bort.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann
Advokat (H)

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.