Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Har jeg krav på ægtefællebidrag?

Hej Monica Kromann

Jeg har været gift med min mand i 45 år. Vi har dog besluttet at lade os skille. Jeg har de sidste 30 år været uden for arbejdsmarkedet, da jeg sammen med min mand besluttede at jeg skulle gå hjemme og tage mig af børn og hus, mens han kunne arbejde. Jeg har igennem disse 30 år fået alt betalt af min mand, men har til gengæld ikke en krone opsparet til mit liv fremadrettet. Mit spørgsmål er derfor, om jeg har krav på ægtefællebidrag hvis vi bliver skilt eller om dette ikke gælder, da jeg er blevet forsørget de sidste 30 år? Og i givet fald hvor meget jeg har krav på?

Jeg håber du kan hjælpe.

Hilsen Inge


Svar:

Kære Inge

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Når man er gift har man pligt til at forsørge hinanden, og i visse tilfælde gælder denne forpligtelse også efter separation eller skilsmisse. At din mand har forsørget dig under jeres ægteskab, er således en forpligtelse der følger med det at indgå ægteskab.

Om du er berettiget til ægtefællebidrag efter skilsmisse afgøres ud fra flere forskellige faktorer. Man kigger blandt andet på behovet for bidrag og evnen til at betale bidrag samt ægteskabet og forudgående samlivs varighed. Den afgørende faktor er, at der skal være en væsentlig forskel i ægtefællernes indkomst. Da du er uden arbejde, og ikke har været det i 30 år, og idet din mand fortsat er i arbejde og hele tiden har været det, samt det faktum at i har været gift i 45 år, er gode indikationer på, at du vil være berettiget til ægtefællebidrag efter jeres skilsmisse.

Såfremt, man er berettiget til ægtefællebidrag, skal der tages stilling, til henholdsvis bidragets størrelse og bidragets længde. Er man enige herom, kan man blot indgå aftale om ægtefællebidrag, hvis der derimod foreligger uenighed må det afgøres af retten. I dag er det også muligt at få hjælp af Familieretshuset til at fastsætte bidraget. Hvis man på sigt ønsker at ændre bidragets størrelse, for eksempel fordi ens økonomiske forhold ændres væsentligt, kan dette ske ved aftale med bidragsyderen ellers kan man få rettens hjælp hertil – dette kræver dog tungtvejende grunde. Ændring i størrelse i ægtefællebidraget kan således ske ved dom, hvilket dog forudsætter, at der er væsentligt forandrede forhold. Familieretshuset kan ikke ændre på bidraget, medmindre dette fremgår af aftalen. 

Bidraget beregnes ofte som 1/5 af forskellen på ægtefællernes bruttoindkomster og en bidragsperiode overstiger sjældent 10 år.

Bidraget bortfalder hvis bidragsmodtager indgår i ægteskab med en anden eller hvis bidragsyder afgår ved døden. Bidragspligten kan endvidere bortfalde eller blive nedsat til kr. 0, hvis bidragsmodtager flytter sammen med en anden eller har et lignende personligt og/eller økonomisk fællesskab med en anden person, som gør det urimeligt at han eller hun fortsat modtager ægtefællebidrag.

Jeg håber ovenstående besvarede dit spørgsmål. Det er muligt at læse flere brevkasseindlæg på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse.

Med venlig hilsen,

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.