Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Har vi styr på vores pensioner og forsikringer?

Kære Monica Kromann.

Jeg skriver til dig, da min kone og jeg har et par spørgsmål omkring vores pensioner. Ingen af os ved så meget om pensioner, men vi har da begge nogle opsparinger, som vi indbetaler til, ligesom vi har pensionsordninger. Vi er usikre på, hvorvidt vores pensioner skal deles, hvis vi på et tidspunkt skulle blive skilt?

Efter rådgivning fra vores bank, indbetaler vi, af skattemæssige årsager, mere til min pension end til min kones – hun er naturligvis interesseret i, at denne forskel udlignes, hvis det viser sig, at vi ikke skal bruge pengene sammen, når vi bliver gamle. Bliver de det?

Vi er begge i 30’erne og har sammen 2 børn, som begge er født efter vi blev gift for 4 år siden – måske vi skal have et barn mere. For at sikre hinanden har vi tegnet livsforsikringer på os begge – vi er dog usikre på, hvem der får denne livsforsikringspræmie udbetalt, hvis en, eller vi begge, skulle dø før tid? Så vidt vi er orienterede, er det også muligt at ændre dette senere, hvis dette bliver nødvendigt? Når vi er blevet gamle, og børnene er flyttet hjemmefra, kunne det måske være en god idé, at eventuelle forsikringsudbetalinger gik til børnene, hvis den efterladte af os, da kan klare sig. Er dette muligt?

Jeg håber, at du kan hjælpe os med svar på ovenstående.

Med venlig hilsen

Niklas


Svar:

Kære Niklas.

Mange tak for din e-mail og dine mange og udemærkede spørgsmål, som jeg selvfølgelig vil besvare for jer. Mange er i tvivl om, hvad der sker med pensioner, og eventuelle forsikringsudbetalinger, ved separation, skilsmisse eller dødsfald, hvilket er paradoksalt henset til pensionsordningernes betydning for de respektive ægtefællers otium og ikke mindst de ganske store beløb, der fordeles efter en afdød på baggrund af dennes forsikrings og/eller pensionsordninger. Beløbet der udbetales fra en afdødes forsikrings- og/eller pensionsordninger overstiger således ofte det beløb, der fordeles til arvinger på baggrund af arvelovgivningen. Jeg kan berolige dig med, at du har stillet alle de ”rigtige” spørgsmål, hvorfor du og din kone måske ved mere om pension og forsikring, end I umiddelbart tror.

Den 1. januar 2007 trådte de nye regler om deling af pensionsordninger ved separation eller skilsmisse i kraft. Inden denne lovændring var udgangspunktet, at kapital- og ratepensioner skulle deles ved separation eller skilsmisse – dette er imidlertid ikke længere tilfældet. Efter de i nuværende regler udtager ægtefællerne egne rimelige pensionsrettigheder før fællesboet deles, hvorfor disse ikke indgår i fællesejet, der deles ved separation eller skilsmisse. Dette udgør en ændring i forhold til tidligere, idet rimelige pensionsordninger nu udtages uden deling med den anden ægtefælle.

Jeg kan desværre ikke give dig et entydigt svar på, hvad en rimelig pensionsordning er, da dette afhænger af en konkret vurdering, hvor der blandt andet tages hensyn til, hvorledes der er indbetalt på pensionsordningen. Dog vil almindelige arbejdsmarkedspensioner som regel blive anset som rimelige, uanset om pensionsordningen er en del af et ansættelsesforhold eller en overenskomst. Som modsætning hertil kan nævnes, at ekstra pensioner og ekstraordinære pensionsindbetalinger i mange tilfælde vil blive betragtet som ikke rimelige, uanset om de er

oprettet som en selvstændig pension eller sat ind på en arbejdsmarkedspension, hvilket vil medføre, at pensionsordningerne skal indgå i bodelingen ved separation eller skilsmisse.

Den omstændighed, at I har indbetalt mere til din pension end til din kones kan således medføre, at din kone er berettiget til en kompensation, hvis I på et tidspunkt bliver separeret eller skilt. Har I indrettet jer således i pensionsmæssig henseende, at din kone, eller eventuelt du, er urimeligt stillet ved separation eller skilsmisse, kan den urimeligt stillede part af skifteretten tilkendes en fællesskabskompensation og/eller en rimelighedskompensation, hvilket jeg har skrevet om i et tidligere brevkassesvar, som kan læses på www.advokatkromann.dk/artikler.

Som jeg forstår din e-mail, ønsker I dog begge, at I stilles lige i pensionsmæssig henseende. Ekstraindbetalingerne på din pensionsordning er jo netop kun lavet af skattemæssige årsager. Har jeg ret i min antagelse, vil jeg anbefale, at I opretter en ægtepagt om deling af pensioner. I kan herved sikre, at der skal ske ligedeling af jeres pensioner, foruden diskussionen om, hvorvidt disse er rimelige eller ej. Ægtepagten skal tinglyses, hvilket koster kr. 1.400 i tinglysningsafgift, ligesom jeg vil anbefale, at I lader en advokat udarbejde ægtepagten. Disse udgifter er godt givet ud i forhold til de konflikter, der kan opstå i forbindelse med en separation eller skilsmisse, hvor der er uenighed om delingen, eller mangel på samme, af pensioner.

Det er vigtigt for en børnefamilie som jeres at have forsikringerne i orden, i det tilfælde, at en af jer pludselig skulle gå bort. I har ganske fornuftigt, ved hjælp af livsforsikringer, sikret, at den efterladte og børnene kan opretholde jeres nuværende levestandard. Hvem der får livsforsikringspræmien udbetalt afhænger af, hvem du og din kone i sin tid indsatte som begunstigede. Efter al sandsynlighed udbetales præmien til den af jer, som bliver længstlevende, men jeg vil anbefale, at I kontakter jeres forsikringsselskab og får dette bekræftet, da det er muligt i stedet at begunstige sine børn eller andre, som du beskriver I eventuelt vil gøre på et senere tidspunkt.

Den begunstigede i jeres forsikringer kan ændres ved henvendelse til forsikringsselskabet – det samme gælder i øvrigt ved pensionsordninger, hvor begunstigelsen kan ændres ved henvendelse til pensionsselskabet eller pengeinstituttet. Begunstigelsen kan fx ændres til min ægtefælle, mine børn, mine arvinger eller mine nærmeste pårørende, hvilket jeres pensions- og/eller forsikringsselskab naturligvis kan fortælle mere om. Derudover er emnet tillige beskrevet i et af mine tidligere brevkassesvar, som kan læses på ovennævnte internetadresse.

Jeg håber, at du ved læsning af ovenstående har fået tilfredsstillende svar på dine mange spørgsmål. Pensions- og forsikringsområdet er kompliceret, og ovenstående er ikke en fuldstændig gennemgang af reglerne på området. Jeg vil derfor anbefale, at du og din kone aftaler et møde med jeres forsikrings- og/eller pensionsselskab, så I kan sikre, at jeres forsikrings- og pensionsordninger, og eventuelt de begunstigede i disse, stemmer overens med jeres ønsker. Derudover vil jeg, som nævnt ovenfor, anbefale at I opretter en ægtepagt hos en advokat, hvis I ønsker, at jeres pensioner skal deles lige. Herved kan I spare jer selv for mange problemer, hvis en separation eller skilsmisse skulle blive aktuel.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann
Advokat (H)

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.