Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Hjælp jeg skal være far!

Kære Monica Kromann,

Jeg skriver til dig, da jeg desværre er havnet i lidt vanskelig situation. Jeg er 23 år og har gennem det sidste års tid haft en pigeven, som jeg har været lidt kærester med. Nu er hun blevet gravid, og hun mener, at jeg er far til barnet, hvilket jeg dog ikke er helt sikker på.

Jeg er jo selv endnu ret ung, og skal til at læse videre og måske tage et ophold i udlandet, så jeg er på ingen måder interesseret i at få et barn på nuværende tidspunkt, og jeg har heller ikke tid og råd til det.

Kan jeg afvise – også økonomisk - at have noget at gøre med barnet? Hvilke konsekvenser har det, hvis det viser sig, at jeg er far til barnet?

Med venlig hilsen

Læseren


Svar:

Kære Læser,

Tak for din henvendelse og dine spørgsmål, som jeg vil besvare i det følgende.

Et faderskab registreres i forbindelse med fødslen, såfremt parterne er gift. Er parterne ikke gift, kan faderskabet anerkendes ved, at moderen og faderen sammen underskriver en såkaldt omsorgs- og ansvarserklæring. Såfremt dette ikke sker - eksempelvis ved, at du afviser at underskrive erklæringen - skal din kæreste senest en måned efter at have født, oplyse Statsforvaltningen om, hvem der er eller kan være far til barnet. Din kæreste har pligt til at oplyse, hvem der er eller kan være barnets biologiske far. Afviser moderen dette, kan Statsforvaltningen indbringe sagen for retten, hvor moderen skal afgive forklaring efter vidnereglerne, hvilket vil sige, at retten har mulighed for at pålægge bøde eller fængselsstraf, såfremt moderen nægter at oplyse, hvem der er eller kan være faderen til barnet.

Hvis din kæreste udpeger dig som mulig far til barnet - men du afviser at anerkende faderskabet - kan Statsforvaltningen opfordre dig til at aflevere en DNA-prøve enten i form af skrab fra mundhulen eller en blodprøve. Såfremt du ikke imødekommer Statsforvaltningens opfodring, kan Statsforvaltningen indbringe sagen for retten blandt andet med henblik på at gennemtvinge en DNA-undersøgelse. Du har desværre som barnets (mulige) fader ikke noget at skulle have sagt i så henseende. Viser DNA-prøven sig at være positiv, vil du blive udlagt som barnets biologiske far, og dette medfører såvel forpligtelser som rettigheder.

Som far/forælder til barnet, har du pligt til at forsørge barnet frem til det fyldte 18. år. Dette betyder, at du kan blive forpligtet til at betale børnebidrag i de næste 18 år. Størrelsen af børnebidraget vil blive fastsat ud fra dine indkomstforhold og kan reguleres, såfremt dine indkomstforhold ændrer sig senere. Normalbidraget – der er et minimumsbidrag - består af et grundbeløb og et fast tillæg, og det samlede beløb udgør i alt kr. 1.289,- pr. måned (2015). Du kan trække størstedelen af beløbet fra i skat.

Udover pligt til at forsørge barnet, vil barnet også få arveret efter dig. Arven kan dog ved testamente begrænses til tvangsarven. Du vil dog ligeledes få arveret efter barnet. Du kan læse mere om arveret og tvangsarv i mine tidligere brevkasseindlæg på www.advokatkromann.dk/brevkasse.

Faderskabet medfører også, at du kan få ret til samvær med barnet og del i forældremyndigheden, men du er dog ikke forpligtet hertil, såfremt du ikke er interesseret i at være involveret i barnets liv og opvækst. Du kan tillige læse mere om reglerne for forældremyndighed, barnets bopæl og samvær i min brevkasse på ovennævnte link.

Jeg håber, at ovenstående har besvaret dine spørgsmål, og jeg ønsker dig held og lykke i det videre forløb.

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.