Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Hvad gør vi med løse hunde?

Kære Monica Kromann.

Vi er 15 huse, som har et fællesområde, herunder en privat vej. Igennem flere år har en familie på vejen haft to store hunde, der frit får lov at løbe rundt, og som ikke er under kontrol. Hundene løber ofte gøende hen til folk, der kommer gående på fællesarealerne, både andre beboere og gæster, hvilket ofte gør de pågældende bange, selvom ejerne råber, at hundene ikke gør noget. Derudover tisser hundene op af de øvrige beboeres postkasser mv.

Problemet har været behandlet på et møde i grundejerforeningen, hvilket førte til en fornuftig dialog med hundeejerne, som lovede at holde hundene i snor, når disse ikke var på ejernes egen grund. En undtagelse hertil var dog de tilfælde, hvor ejerne leger/træner med hundene på fællesarealet. De enkelte parceller er åbne ud mod fællesarealet, hvorfor det naturligvis er en udfordring for ejerne at holde hundene på egen grund. Et år efter problemet blev behandlet på mødet i grundejerforeningen, er vi da også tilbage ved udgangspunktet på trods af flere venlige henstillinger.

Hundene gør både beboere og disses gæster samt avisuddelere mv., utrygge ved at færdes på adgangsvejene til husene, ligesom beboernes børnebørn ikke tør lege her, når hundene er ude. Hundenes ejere har sagt, at såfremt børnebørn skal lege på fællesarealerne, skal vi blot ringe til ejerne inden, hvorefter hundene vil blive taget ind. Dette synes vi er en helt urimelig ordning.

Vores spørgsmål til dig er derfor, hvad vi kan gøre i denne situation? Vi ved, at vi i henhold til politivedtægten har lov til at forlange, at ejerne holder hundene i snor, når de færdes uden for egen parcel. Det er imidlertid svært at politianmelde naboer - vi ønsker ikke at optrappe en konflikt. På den anden side finder vi forholdene uholdbare, og vi synes, at hundeejerne gør grundejerforeningens øvrige medlemmer til grin ved at tilsidesætte de venlige henstillinger.

Har en politianmeldelse overhovedet nogen effekt? Er der andet vi i stedet kan gøre, når dialog med hundeejerne ikke hjælper?

Vi håber, at du kan hjælpe os.

Med venlig hilsen

Naboerne.


Svar:

Kære Naboerne.

Mange tak for jeres e-mail og jeres udemærkede spørgsmål, som jeg naturligvis vil besvare. I bor bestemt ikke i den eneste grundejerforening, som oplever problemer med løse hunde, og det kan være svært at finde en løsning, der tilgodeser både hundeejere og grundejerforeningernes øvrige beboere. Forholdene I beskriver i jeres e-mail er bestemt uacceptable, hvorfor jeg håber, at jeg kan hjælpe jer med at finde en løsning. Det kompromis I nåede frem til på et møde i grundejerforeningen, hvor hundeejerne lovede at holde hundene i snor, når disse ikke var på ejernes egen grund, medmindre ejerne legede eller trænede med hundene, forekommer som en fornuftig løsning. Jeg har forståelse for, at manglende overholdelse af en fornuftig aftale som den indgåede, må være yderst frustrerende for grundejerforenings medlemmer uden hunde.

Hundeejernes pligt til at have styr på hundene har nu baggrund i hundeloven, og ikke længere i politivedtægten. Hundeejerne har dog ikke pligt til at holde hundene i snor. Idet jeg går ud fra, at grundejerforeningen ligger i bymæssig bebyggelse, skal hundene enten være i snor eller følges med en person, som har fuldt herredømme over dem, når disse færdes på steder, der er åbne for almindelig færdsel, herunder grundejerforeningens private vej, fælles areal og eventuelle stier. Som situationen beskrives i jeres e-mail, har hundeejerne bestemt ikke styr på hundene, hvorfor disse skal føres i snor. På baggrund af ovenstående er det derudover udelukket, at lade hundene løbe frit rundt på fællesarealet. Det fremgår tilmed af hundeloven, at en hund anses for ikke at være under ledsagelse, fordi den er under tilsyn fra besidderens bolig, hvorfor det er udelukket, at lade hundene løbe frit på fællesarealet og holde opsyn fra egen grund, som hundeejerne i øjeblikket gør.

Hvad kan I så gøre i denne situation? Når hundene færdes uden for ejernes egen grund, kan I henvende jer til politiet, der efterfølgende kan afhente hundene. Hundeejerne vil efterfølgende få en bøde på kr. 2.000, hvilket naturligvis kan virke motiverende i forhold til at overholde den tidligere indgåede aftale på mødet i grundejerforeningen. Hvorvidt politiet har ressourcerne og viljen til en enkelt eller gentagne gange at afhente hundene er dog tvivlsomt. Derudover vil en politianmeldelse netop skabe den splid i grundejerforeningen, som I frygter. Det bør derfor være en sidste udvej, hvis en dialog med hundeejerne er helt udelukket.

Det fremgår ikke af jeres e-mail, hvorvidt grundejerforeningen har vedtaget et ordensreglement. Er det ikke tilfældet, vil jeg anbefale, at et sådan vedtages snarest muligt, og at reglerne for luftning af hunde mv. fremgår af dette ordensreglement. På denne måde har hundeejerne et skriftligt reglement, de kan forholde sig til og forhåbentligt vil overholde. Det kan tillige fremgå af ejerforeningens vedtægter, hvilke sanktioner det kan medføre, hvis medlemmer af grundejerforeningen overtræder det vedtagne ordensreglement.

Jeg håber, at ovenstående har givet jer et overblik over jeres muligheder, hvilke desværre ikke er mange. Ud fra det af jer oplyste, vurderer jeg, at den bedste løsning vil være, at få oprettet et ordensreglement for ejerforeningen, hvoraf reglerne for hunde fremgår. Idet grundejerforeningen er privat grund, er der ikke noget i vejen for, at reglerne omkring hunde er mere restriktive, end hvad der fremgår af hundeloven. Grundejerforeningen kan således beslutte, at hunde altid skal være i snor på grundejerforeningens arealer, hvis dette er jeres ønske. Blot muligheden for vedtagelsen af sådanne regler, kan eventuelt motivere hundeejerne til at overholde den tidligere indgåede aftale og lytte til de venlige henstillinger.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann
Advokat (H)

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.