Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Hvem får huset?

Kære Monica.

Min mand og jeg har været gift i 8 år, men kan ikke længere få det til at fungere. Vi er derfor blevet separeret og står foran en skilsmisse. Sammen har vi 3 børn, der alle bor hos mig. Lige inden vi blev separeret, havde vi købt et nyt hus, hvori det var meningen vi alle skulle flytte ind. Ved separationen fandt jeg ud af, at det udelukkende var min mand der stod på skødet, og han flyttede derfor ind i huset, selvom børnene og jeg havde mere brug for pladsen og haven. Jeg vil derfor spørge dig, om det er muligt for mig at forlange, at børnene og jeg får huset ved bodelingen, selvom det er min mand der står på skødet, eller må jeg blot acceptere at huset er hans? Jeg håber du kan hjælpe.

Med venlig hilsen

Dorthe.


Svar:

Kære Dorthe.

Mange tak for din mail. Det er en hård proces at blive skilt, ikke mindst følelsesmæssigt, men en af de mere komplicerede sider ved en skilsmisse er bodelingen. Du er ikke alene om, at stå i den ovenfor beskrevne situation, hvorfor lovgivningen også regulerer problemstillingen. Det er således muligt, men dog ikke sikkert, at du kan få udlagt det nye hus i forbindelse med den forestående bodeling mellem dig og din mand. Dette afhænger dog af en række forhold – ikke mindst om I havde formuefælleskab i jeres ægteskab, hvilket er det mest almindelige.

Det første du skal gøre, er at finde købsaftalen på huset. Er denne underskrevet af både dig og din mand, er det underordnet, at det udelukkende er din mand der står på skødet. I forhold til ejerskabet af huset, i jeres indbyrdes forhold, er det købsaftalen, der er afgørende. Har I begge underskrevet denne, ejer I huset sammen. Hvem der skal have huset udlagt i forbindelse med bodelingen, skal derfor afgøres med udgangspunkt i dette.

Uanset om I begge står opført på købsaftalen, vil jeg råde dig til at kontakte en advokat, der kan hjælpe dig gennem bodelingen og udarbejde en bodelingsaftale mellem dig og din mand. Kan du og din mand blive enige om, at du skal udtage huset i forbindelse med bodelingen, er der ingen grund til at bede Skifteretten tage stilling til, hvem der skal have huset udlagt, hvilket vil være næste skridt, hvis du og din mand ikke kan blive enige. På trods af nye regler om ægtefælleskifte ved, der trådte i kraft 1. marts 2012, er det fortsat forbundet med forholdsvis høje omkostninger, at få gennemført et skifte ved Skifteretten.

Du har mulighed for at få huset udlagt under skiftet på baggrund af reglerne om den såkaldte ”krydsende udtagelsesret”. Disse regler giver Skifteretten adgang til ved dom at bestemme, at du skal have huset udlagt, selvom din mand alene står anført som ejer af huset. Betingelserne herfor er, at huset er en del af formuefællesskabet, beregnet til familiens bolig samt at det har stor betydning for hjemmets fortsatte opretholdelse.

Som jeg forstår din mail, blev huset netop købt med henblik på, at det skulle være familiens bolig. Skifteretten vil, inden denne træffer afgørelse om, hvorvidt du eller din mand skal have huset udlagt, vurdere om det har stor betydning for hjemmets opretholdes, at du får huset udlagt, da alle 3 børn bor hos dig. Du og børnene boede dog ikke i huset inden separationen, hvorfor børnene ikke tages ud af deres vante omgivelser, hvis din mand beholder huset.

Derudover vil Skifteretten i sin afgørelse lægge vægt på forhold som børnenes alder, din mands tilknytning til huset samt din mulighed for at finde en anden passende bolig til dig selv og børnene. Bor du og børnene allerede i en passende bolig, vil Skifteretten sandsynligvis holde sig til hovedreglen, hvorefter din mand vil få huset udlagt.

Jeg håber, at ovenstående har givet dig et overblik over din nuværende situation og har givet dig et indtryk af, hvilke muligheder du har. Jeg vil anbefale dig at kontakte en advokat, da denne efter en samtale med dig, og gennemgang af de relevante papirer, kan rådgive dig om, hvad du bør gøre, såfremt du fortsat ønsker huset. En advokat kan ligeledes bistå dig gennem skilsmissens andre økonomiske komplikationer. Jeg håber, at du om din mand kan finde en løsning i mindelighed, hvilket vil være bedst for både du, din mand og børnene.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann
Advokat (H)

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.