Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Hvem skal nu have hvad?

Kære Monica Kromann

Min mand og jeg er enige om at lade os skille efter mange års ægteskab. Min mand mener dog, at vi skal dele vores ejendom med 25 % til mig og 75 % til ham, fordi han, da vi købte ejendommen, betalte indskuddet. Jeg vil dog mene, at vi skal dele 50/50?

Jeg har startet en mindre virksomhed, som vi sammen har arbejdet i de seneste 5 år. Virksomheden er registreret i mit navn. Min mand mener dog, at jeg alene hæfter for gælden, da det er min virksomhed, selvom vi har drevet virksomheden sammen. Er det korrekt?

Under ægteskabet har min mand nok afholdt en større andel af vores betalinger, men jeg har til gengæld sørget for både hus, have, børn, husdyr m.v.

Min mand vil pludselig have, at jeg nu skal underskrive skilsmissepapirerne, hvilket gør mig utryg, da vi jo er enige om at lade os skille. Er jeg dårligere stillet, hvis vi bliver skilt nu?

Med venlig hilsen

Hustruen


Svar:

Kære Hustru

Tak for dine spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil forsøge at besvare i det følgende.

Når I skal skilles, ophører jeres formuefællesskab, og I skal derfor dele jeres fælles aktiver og passiver, medmindre I har oprettet en ægtepagt om særeje. Da du ikke nævner en ægtepagt, vil jeg i det følgende forudsætte, at I ikke har oprettet en sådan.

I forbindelse med jeres skilsmisse, skal der udarbejdes en såkaldt boopgørelse. I en boopgørelse sætter I beløb på, hvor meget I hver især ejer, og eventuelt skylder væk (i jeres såkaldte bodele). Hvis f.eks. ejendommen står i jeres begges navne, skal halvdelen af ejendommen opføres i hver af jeres bodel. Hvis din mand derimod ejer ejendommen, skal denne opføres blandt hans aktiver, dvs. i hans bodel.

Hvis I ejer mere end I skylder væk, skal I dele, så I får lige meget hver, også selvom din mand har indskudt en større andel i ejendommen ved ægteskabets indgåelse. Hvis den ene af jer skylder mere, end vedkommende ejer, skal kun den anden ægtefælles bodel deles. Hvis I begge skylder mere end I ejer, så skal I ikke dele noget.

Eftersom du ejer virksomheden, skal værdien af denne opføres i din bodel. Fælleseje, som man som ægtefæller har, såfremt man ikke har oprettet en ægtepagt, er bygget op om to centrale principper – særråden og særhæften. Det betyder, at hver ægtefælle selv råder over sine egne aktiver, og at hver ægtefælle, uanset ægteskabets indgåelse, alene hæfter for sin egen gæld. Særhæften betyder dermed også, at man ikke kommer til at hæfte for sin ægtefælles gæld, hvorfor du hæfter for gælden i virksomheden. Gælden skal dog indgå i din bodel, og kan således fratrækkes i dine aktiver, således din nettoformue bliver mindre.

Formuefællesskabet ophører ved udløbet af det døgn, hvor Statsforvaltningen modtager anmodning om separation eller skilsmisse. Det er derfor den formue, som I har på dette tidspunkt, der skal indgå i ovenstående boopgørelse, medmindre I træffer aftale om at anvende en anden dato som ophørsdag for bodelingen. Skilsmissedagen er således kun afgørende for, hvilke aktiver og passiver, der skal indgå i jeres boopgørelse.

Det er min anbefaling, at du rådfører dig med en familieretsadvokat i forbindelse med jeres bodeling, som kan rådgive dig om reglerne, da der er mange ting, der skal tages stilling til i forbindelse med en bodeling. En bodeling afsluttes med, at der oprettes en bodelingsoverenskomst, hvor jeres nærmere aftaler fremgår.

Såfremt I ikke kan blive enige om bodelingen eventuelt via forhandling mellem jeres respektive advokater, kan bodelingen indbringes for Skifteretten og boet dermed taget under offentligt skifte, hvor Skifteretten vil forsøge at hjælpe jer med at løse jeres uoverensstemmelser eller henvise sagen til en bobehandler, som vil gennemføre delingen af boet.

Jeg håber, at ovenstående har besvaret dine spørgsmål, og du ønskes held og lykke i det videre forløb.

Med venlig hilsen

 

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.