Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Hvordan får jeg udbetalt de manglende børnebidrag?

Kære Monica Kromann

Jeg har et par spørgsmål vedrørende udestående børnebidrag, som jeg håber, du vil besvare. Min ex-mand er dansker, men er bosat i USA. Vi har sammen to børn, over hvem vi deler forældremyndigheden, men som bor hos mig. Min ex-mand nægter nu at betale børnebidrag. Vi indgik en frivillig aftale om børnebidrag i forbindelse med skilsmissen for nogle år tilbage, hvorfor beløbet ikke er fastsat af Statsforvaltningen.

Min ex-mand har løbende haft problemer med at overholde aftalen, og jeg har flere gange måtte rykke for betalingen, som i flere tilfælde tillige er sket til børnenes konti, som min ex-mand også selv kan hæve fra. For nogle måneder siden meddelte min ex-mand mig pludselig, at han ikke agtede at betale børnebidrag fremover.

Jeg kontaktede derfor Udbetaling Danmark, som skrev til ham med 21 dages varsel om indbetaling. Der er nu gået 5 uger siden afsendelse af dette brev fra Udbetaling Danmark, som nu har oplyst, at sagen videregives til opkrævningen.

Jeg er klar over, jeg ikke er berettiget til forudbetaling af grundbeløbet fra kommunen, da der er tale om en frivillig aftale, men hvad er nu processen? Hvis min ex-mand ikke betaler regningen fra Opkrævning, går sagen så videre til SKAT? Og i så fald hvilke midler/metoder har SKAT til at få pengene? Min ex-mand har muligvis fortsat danske konti og pensionsordninger, men næppe nogen dansk indkomst. Har SKAT mulighed for at inddrive beløbet? Kan de modregne via hans amerikanske arbejdsgiver? Og hvad er tidshorisonten i det? Hvad med den fremtidige opkrævning mv.?

Er der noget jeg kan gøre i mellemtiden? Det er en stor belastning for mit private budget at mangle børnebidraget hver måned, men jeg gør hvad jeg kan for at drengene ikke mærker noget til det.

Jeg håber, at du kan hjælpe.

Med venlig hilsen

En økonomisk trængt


Svar:

Kære økonomisk trængte.

Mange tak for din e-mail og dine mange spørgsmål, som jeg naturligvis vil besvare Som forældre, har såvel du som din tidligere mand pligt til at sørge for jeres børns forsørgelse, og idet børnene bor hos dig, må din tidligere mand således opfylde denne pligt ved at betale det aftalte børnebidrag, således du kan købe de ting, som jeres børn har brug for i hverdagen. Især da din tidligere mand bor i USA, og derfor næppe har samvær med børnene i samme omfang, som var han boende i Danmark, kan det månedlige børnebidrag være en tvingende nødvendighed for at få det hele til at hænge sammen.

Da du allerede har haft kontakt til Statsforvaltningen og Udbetaling Danmark, går jeg ud fra, at aftalen om børnebidrag er skriftlig, hvilket ikke er et krav, men bestemt gør det lettere at bevise aftalens eksistens, hvis bidragsyderen pludselig nægter at betale det aftalte bidrag. Ganske som du beskriver, er du desværre ikke berettiget til at få udbetalt børnebidragets grundbeløb på forskud, idet dette kræver, at børnebidraget er fastsat af Statsforvaltningen. Du skal heldigvis ikke selv stå for inddrivelsen af det manglende børnebidrag, hvilket myndighederne vil gøre for dig.

I første omgang vil Udbetaling Danmark, som det også er sket, rette henvendelse til din tidligere mand og bede denne betale de manglende bidrag. Hjælper dette ikke, sender Udbetaling Danmark sagen videre til SKAT, som har en lang række effektive værktøjer til rådighed, når dit manglende bidrag kan inddrives.

Således kan SKAT, hvis din tidligere mand fortsat har lønindtægter i Danmark, foretage lønindeholdelse, hvilket ikke blot omfatter din tidligere mands løn, men eventuelle bonusser, feriepenge mv. Udbetales din tidligere mands løn i USA, er dette dog ikke en mulighed, men SKAT kan tillige inddrive dine penge ved at tilbageholde eventuelle pensionsudbetalinger, herunder også folkepension og andre ydelser fra de offentlige kasser samt overskydende skat, som din mand har eller senere vil få krav på.

På baggrund af sin ret til såkaldt udpantning, jf. ovenfor, kan SKAT tillige gøre udlæg i et indestående på din tidligere mands eventuelle bankkonti i Danmark, hvorfor børnebidraget altså ikke kun kan blive dækket af din mands fremtidige indtægter, men også de allerede erhvervede.

Ser SKAT ingen mulighed for at inddrive børnebidraget i Danmark, må der i stedet fortages inddrivelse i USA, hvilket dog kan vise sig problematisk. Danmark har tiltrådt den nordiske inddrivelseskonvention og Haagerkonventionerne om underholdspligt af 1958 og 1973, hvilket betyder, at danske afgørelser om bidrag kan anerkendes og inddrives i de øvrige konventionslande, der har tiltrådt en eller flere af disse konventioner. Inddrivelsen skal i dit tilfælde ske på baggrund af en aftale om børnebidrag, ligesom USA, desværre for dig i denne sag, ikke har tiltrådt ovennævnte konventioner.

SKAT har som udgangspunkt således ikke mulighed for at inddrive tidligere eller fremtidige børnebidrag hos din tidligere mands amerikanske arbejdsgiver, hvis lønudbetalingen sker i USA, hvorfor du som udgangspunkt må sætte din lid til, at SKAT kan inddrive bidragene på baggrund af din mands eventuelle aktiver i Danmark.

Viser det sig, at SKAT ikke kan inddrive pengene, kan du overveje at bede Statsforvaltningen om at ændre aftalen og dermed træffe afgørelse om børnebidraget. Dette kan betyde, at du vil være berettiget til et mindre børnebidrag end det aftalte, men en afgørelse fra Statsforvaltningen vil samtidig betyde, at du kan rette henvendelse til Udbetaling Danmark og anmode om at få børnebidraget udbetalt på forskud, jf. ovenfor. Dette er naturligvis en beslutning du nøje bør overveje, idet din tidligere mand næppe vil gå med til at ændre en afgørelse fra Statsforvaltningen på et senere tidspunkt, hvorfor børnebidraget herefter vil udgøre normalbidraget med et eventuelt tillæg baseret på din tidligere mands indtægt.

Statsforvaltningen kan efter ansøgning ændre jeres aftale om børnebidrag, hvis det vurderes at aftalen ikke er rimelig, forholdene har ændret sig væsentligt, aftalen strider mod jeres børns bedste eller det aftalte bidrag er lavere end de normale takster. Derudover kan det tillige fremgå direkte af jeres aftale om børnebidrag, at bidragsaftalen til enhver tid kan ændres af Statsforvaltningen, når der fremkommer en begrundet begæring herom. Jeg vil derfor anbefale, at du læser jeres aftale om børnebidrag igennem.

Jeg håber, at ovenstående gennemgang har givet dig et overblik over dine muligheder, som desværre ikke er mange. I første omgang bør du nok afvente situationen og se, om ikke SKAT kan inddrive de manglende børnebidrag. Det kan jo også være, at henvendelserne fra Udbetaling Danmark og SKAT får din tidligere mand på bedre tanker, således han genoptager bidragsbetalingerne. Jeg kan desværre ikke give dig en tidshorisont for, hvor lang tid SKAT skal bruge på at behandle sagen. Jeg håber, at du på trods af de udeblevne børnebidrag nyder sommeren med dine børn.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann
Advokat (H)

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.