Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Hvordan gives min søn bedst en økonomisk støtte?

Kære Monica Kromann,

Jeg er en mand i min bedste alder, der har verdens 3 dejligste børn. Min kone gik, efter længere tids sygdom, bort for 3 år siden, hvorfor børnene og jeg nu holder endnu mere sammen. Min yngste søns største drøm er netop gået i opfyldelse. Han er blevet tilbudt en praktikplads i udlandet i forbindelse med sit studie. I den forbindelse skal han dog selv afholde alle udgifter til både bolig, transport, visum mv., hvis han ikke opnår støtte fra fonde og virksomheder. Jeg er i den heldige situation, at jeg har plads i min økonomi til at hjælpe ham, hvilket jeg rigtig gerne vil, så min søn kan få en oplevelse for livet.

Mit spørgsmål er derfor, hvor stort et beløb jeg kan give min søn, uden at hverken min søn eller jeg skal betale skat eller afgift heraf? Jeg har samtidig overvejet at give mine to ældste børn et tilsvarende beløb, men de er meget ældre og økonomisk veletablerede. Derfor har de slet ikke brug for min økonomiske støtte på samme måde, som min yngste søn har, i den aktuelle situation Jeg ønsker dog ikke at tilgodese et af mine børn på de andres bekostning, i frygt for dette kan skabe spild mellem dem, så jeg håber, at det kan gøres på en måde, så det beløb, min søn får udbetalt nu, vil blive trukket fra hans arv, den dag jeg går bort, så alle mine 3 børn arver på lige fod?

Jeg håber, at du kan give mig svar på mine spørgsmål.

Med venlig hilsen

Ole


Svar:

Kære Ole.

Mange tak for din e-mail og dine udemærkede spørgsmål. Det er som altid dejligt at kunne hjælpe sine børn – uanset hvor gamle de efterhånden er blevet – hvorfor jeg naturligvis forstår din lyst til at give din yngste søn en økonomisk håndsrækning, så dennes drøm om et praktiskophold i udlandet kan gå i opfyldelse. Der er flere måder, hvorpå du kan hjælpe din søn, som jeg herunder vil gennemgå. Hvilken du vælger bør ikke mindst afhænge af størrelsen af beløbet, som din søn har brug for, idet dette er afgørende for eventuelle afgifter.

I denne brevkasse har jeg tidligere, under overskriften Afgiftsfrie gaver til børn, beskrevet reglerne for afgiftsfrie gaver mellem familiemedlemmer. Reglerne omkring afgiftsfrie gaver betyder i dit tilfælde, at du kan støtte din søns praktikophold med op til kr. 58.700 pr. kalender år, uden at din søn skal betale en gaveafgift på 15 % heraf. Er din søns praktikophold af længere varighed, kan du således støtte med kr. 58.700 i 2013 og yderligere kr. 58.700 i 2014, 2015 etc.. Beløbsgrænsen for afgiftsfrie gaver har været den samme siden 2009. På trods af den store årlige gave, kan du naturligvis stadig give din søn sædvanlige lejlighedsgaver, herunder julegaver og fødselsdagsgaver. Der er ikke fastsat beløbsgrænser for værdien af sådanne lejlighedsgaver - de må dog værdimæssigt ikke overstige, hvad der almindeligvis anses for passende.

Det kan være dyrt at være på praktikophold i udlandet, ikke mindst hvis din søns praktikophold er i en af verdens storbyer, hvorfor kr. 58.700 ikke slår til. Er dette tilfældet, vil jeg anbefale, at du overvejer at give din søn et såkaldt familielån, hvilket er en fornuftig måde, hvorpå du kan give en økonomisk håndsrækning, til dem du holder af. Betegnelsen familielån er misvisende, idet du i princippet kan yde et lån på de nedenfor beskrevne betingelser, til hvem du måtte ønske.

Fordelene ved at yde din søn et familielån er mange, hvilket jeg også tidligere har beskrevet i denne brevkasse. For det første er der ikke nogen grænse for, hvor stort et lån du kan yde din søn. For det andet kan lånet ydes rente- og afdragsfrit, hvilket naturligvis er nødvendigt, hvis dit mål er at forære din søn pengene. For det tredje kan du årligt give din søn en pengegave på kr. 58.700, jf. ovenfor, hvilket din søn efterfølgende kan anvende til at afdrage på familielånets restgæld. På denne måde kan din søn modtage et større pengebeløb her og nu, som efterfølgende kan afdrages med gaverne, du giver ham i år og de kommende år. Resultatet bliver, at du til slut har foræret din søn det fulde lånebeløb ganske afdragsfrit.

Der er dog en række forhold, som du skal være opmærksom på ved oprettelsen af et familielån, hvorfor du bør overveje at lade en advokat udarbejde gældsbrevet. Lånet skal ydes på anfordringsvilkår, hvilket betyder at du til enhver tid kan forlange, at lånet indfries med kort varsel. Et lånedokument i form af et gældsbrev kræves i princippet ikke, men da låneforholdet, og det at lånet er ydet på anfordringsvilkår, på et senere tidspunkt eventuelt skal kunne dokumenteres, vil jeg bestemt anbefale, at du får udarbejdet et gældsbrev.

Vælger du denne løsning, yder du din søn et lån, som naturligvis skal betales tilbage. Dette gøres dog ved, at du hvert år giver din søn en afgiftsfri pengegave, som beskrevet ovenfor, som din søn så efterfølgende anvender til at afdrage på gælden. Det er meget vigtigt, at det ikke fremgår af gældsbrevet, at din søns gæld til dig afvikles ved, at du hvert år eftergiver et beløb svarende til beløbsgrænsen for afgiftsfrie pengegaver. I så fald vil hele lånebeløbet blive anset som en gave, hvoraf der skal betales en gaveafgift på 15 % af den del af beløbet, der overstiger kr. 58.700.

Støtten til din søns praktik ophold kan også gives som arveforskud. Dette betyder ikke, i modsætning til hvad mange tror, at der når du giver din søn arveforskuddet, nødvendigvis skal udarbejdes en masse dokumenter. Der er tale om arveforskud, hvis det må anses som aftalt, at den økonomiske støtte du giver din søn, senere skal fratrækkes dennes arvelod. Aftalen herom kan således være stiltiende, men jeg vil nu alligevel anbefale, at du for en sikkerheds skyld udarbejder en arveforskudsaftale, hvoraf det fremgår, at beløbene du forærer din søn er forskudsarv. Vælger du løsningen med familielån, skal det således efterfølgende aftales, at hver afgiftsfrie gave på kr. 58.700 du giver din søn, skal anses som arveforskud. I en arveforskudsaftale kan yderligere vilkår tillige fastlægges.

Overstiger arveforskuddet din søns arvelod, skal han ikke betale differencen tilbage til boet efter dig, hvorfor der, på trods af aftalen om arveforskud, er risiko for, at din yngste søn i sidste ende vil have fået mere end dine øvrige børn.

Jeg håber, at du efter gennemlæsning af artiklen har fået et overblik over dine muligheder. Ovenstående er kun skrevet for at give dig et overblik, hvorfor jeg vil anbefale at du undersøger reglerne nærmere, eller kontakter en advokat, inden du endeligt beslutter hvilken løsning, der passer dig bedst. Derudover vil jeg anbefale, at du lader en advokat udarbejde de nødvendige dokumenter, således disse får virkning efter hensigten, ligesom advokaten efter gennemgang af dine nærmere forhold, kan finde den helt rigtige kombination af ovenstående muligheder. De tidligere nævnte brevkassesvar kan findes på www.advokatkromann.dk/artikler.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann
Advokat (H)

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.