Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Kan jeg bare flytte med mit barn?

Kære Monica Kromann,

 

Jeg bor sammen med min mand og vores fælles søn på 7 år. Jeg har længe ønsket at flytte fra min mand sammen med vores søn. Nu har jeg endeligt fået en passende lejlighed og har derfor et par spørgsmål i forhold til adresseflytning og skoleskift, som jeg håber, at du kan besvare.

 

Kan jeg flytte min søns adresse, uden min mands samtykke, når vi har fælles forældremyndighed? Og kan jeg melde min søn ind i en ny skole, eftersom den nye lejlighed ligger i en anden by?

 

Med venlig hilsen

En bekymret mor


Svar:

Kære bekymrede mor,

Tak for dine gode spørgsmål, som jeg vil besvare i det følgende.

Spørgsmålet om flytning af adresse:

Eftersom jeres søn hidtil har haft fælles bopæl med begge sine forældre, skal din mand, som ikke medflyttende forælder, gives muligheden for at udtale sig, såfremt han ikke samtykker til flytningen. Dette følger af CPR-lovens § 13. Dette betyder rent praktisk at folkeregisteret ved din anmodning om at flytte din søns adresse, vil sende et brev til din mand med henblik på at indhente hans samtykke til adresseændringen. Din mand kan herefter modsætte sig adresseændringen.

Hvis det således ikke er klarlagt, hvem der er bopælsforælder, er udgangspunktet efter CPR-lovens § 8, at jeres søn indtil videre skal forblive registreret på sin nuværende adresse. Dette betyder, at du har pligt til at aflevere din søn på adressen. Efterkommes dette ikke, kan din mand anmode fogedretten om hjælp til udlevering af jeres søn.

Som bopælsforælder kan man, i følge forældreansvarsloven, træffe overordnede beslutninger, der vedrører barnet. Som bopælsforælder kan man således beslutte, hvor i landet bopælen skal være og dermed tillige foretage adresseændring. En bopælsændring skal dog varsles den anden forælder senest 6 uger før flytningen i medfør af forældreansvarslovens § 18.

Som det fremgår af ovenstående, er det helt centralt for beslutningskompetencen, hvem der er bopælsforælder. Kan I ikke nå til enighed herom, kan I kontakte Statsforvaltningen med henblik på indkaldelse til et såkaldt vejledningsmøde. Ved Statsforvaltningen er der endvidere mulighed for at få børnesagkyndig rådgivning og deltage i konfliktmægling. Er det herefter fortsat ikke muligt at opnå enighed om bopælsspørgsmålet, sender Statsforvaltningen sagen videre til byretten, der så vil træffe afgørelse om, hvor barnet skal have sin bopæl. Jeg vil endvidere gøre dig opmærksom på, at retten eller Statsforvaltningen, efter forældreansvarslovens § 26 og § 29, under visse forudsætninger kan træffe afgørelse om midlertidig bopæl.

Spørgsmålet om skoleskift:

Et skoleskift er en væsentlig beslutning vedrørende barnets forhold og dette betyder, at I som udgangspunkt skal være enige om en beslutning vedrørende skoleskift. Din mands samtykke er således påkrævet, eftersom I har fælles forældremyndighed.

Såfremt din mand samtykker til, at du skal være bopælsforælder, eller bestemmes dette af retten i medfør af forældreansvarslovens § 17, vil kommunen dog formentlig optage din søn i distriktsskolen i henhold til folkeskolelovens § 36, stk. 2. I praksis betyder det således, at du alligevel – forudsat at du er bopælsforælder – kan flytte jeres søn til skolen tilhørende det distrikt, hvortil bopælen hører.

Jeg håber, at ovenstående har besvaret dine spørgsmål og ønsker dig held og lykke med det videre forløb. Såfremt I ikke kan nå til enighed, råder jeg dig til at kontakte et medlem af Danske Familieadvokater med henblik på vejledning om det videre forløb.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.