Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Kan jeg udskyde skiftet?

Kære Monica Kromann,

Jeg har nogle spørgsmål vedrørende arv og uskiftet bo, som jeg håber, at du vil besvare i din brevkasse.

Jeg har siddet i uskiftet bo med mine børn, siden min mand afgik ved døden for et par år siden.

Nu har jeg fundet mig en kæreste, og vi går lidt og tænker på at gifte os, men vi har dog læst os frem til, at det uskiftede bo kan være et problem i denne forbindelse. Da det desværre ikke er helt så økonomisk praktisk med et skifte på nuværende tidspunkt, vil jeg gerne vide, om det er muligt at udskyde skiftet med børnene, selv hvis jeg gifter mig igen?

Med venlig hilsen

Læseren


Svar:

Kære Læser,

Tak for din henvendelse og udmærkede spørgsmål, som jeg vil besvare i det følgende.

Efter dansk ret er udgangspunktet, at der opstår formuefællesskab mellem ægtefæller ved ægteskabets indgåelse med den virkning, at ægtefællernes fællesbo – som udgangspunkt - skal skiftes ved ægteskabets ophør, eksempelvis ved skilsmisse eller død. Imidlertid giver Arveloven mulighed for, at en længstlevende ægtefælle kan videreføre formuefællesskabet, og således hensidde i uskiftet bo med fællesbørn – og/eller eventuelle særbørn. Uskiftet bo betyder som begrebet antyder, at boet forbliver uskiftet, og der dermed ikke udredes arv til navnlig livsarvinger, såfremt betingelserne for uskiftet bo i øvrigt er opfyldt. Det er bl.a. en betingelse for at hensidde i uskiftet bo, at:

 • der var formuefællesskab i ægteskabet (en eventuel særejeformue efter afdøde skal således skiftes),

 • ingen af ægtefællerne er insolvente,

 • førstafdøde efterlader sig livsarvinger (i modsat fald arver længstlevende ægtefælle som eneste legale arving formuen efter afdøde, medmindre at førstafdøde har bestemt andet i et testamente), og

 • førstafdødes eventuelle særbørn meddeler samtykke til uskiftet bo.

  Er betingelserne opfyldt, har længstlevende ret til at hensidde i uskiftet bo.

  Såfremt længstlevende ønsker at videreføre formuefællesskabet i form af et uskiftet bo, medfører dette en række forpligtelser og begrænsninger for længstlevende, herunder at:

   

 • længstlevende skal overtage afdødes gældsforpligtelser og indtræder i afdødes skattemæssige stilling,

 • længstlevende må ikke misbruge rådigheden over det uskiftede bo,

 • længstlevende får begrænset testationskompetence, og kan ved testamente alene disponere over halvdelen af det uskiftede bo, og

 • længstlevende kan alene indgå nyt ægteskab, såfremt der sker et skifte af det uskiftede bo.

Det er derfor desværre ikke muligt at udskyde skiftet med dine og din afdøde mands livsarvinger, såfremt du indgår i et nyt ægteskab. Et papirløst samliv er derimod ikke til hinder for fortsættelse af det uskiftede bo.

Selvom et uskiftet bo på kort sigt kan forekomme som den rette løsning, kan det dog have en række ulemper, som bør tages med i overvejelserne. Det kan derfor anbefales, at man konsulterer en advokat, der ud fra de konkrete formueforhold nærmere kan rådgive om fordele og ulemper ved et uskiftet bo, og om nødvendigt foreslå alternativer hertil. Eksempelvis har man som ægtefæller mulighed for at undgå ovenstående konsekvenser ved et uskiftet bo ved i stedet at oprette et gensidigt testamente, hvorved livsarvingernes arv begrænses mest muligt. Ved et sådant testamente kan livsarvingernes arvelod begrænses til 1/16 af det samlede fællesbo. Denne løsning tilgodeser længstlevende mest muligt, idet denne får fuld rådighed over de resterende 15/16 af fællesboet, men dette sker dog på livsarvingernes bekostning.

Jeg håber, at ovenstående har besvaret dine spørgsmål, og jeg ønsker dig held og lykke i det videre forløb.

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.