Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Kan vi få adgang til vores fars konti?

Kære Monica Kromann,

Vi er tre søskende, der mistede vores mor for nogle år siden. Vores far har siden vores moders død siddet i uskiftet bo.

Nu er vores far dog efterhånden blevet så syg og svagelig, at han har behov for hjælp til de fleste daglige gøremål. Det er primært vores ældste søster, der hjælper vores far med indkøb, og hun har derfor fået udleveret hans dankort og pinkode. Vi, dvs. min lillesøster og jeg, er imidlertid bekymret for, om hun udnytter min fars situation, og om hun bruger hans dankort til at købe diverse til sig selv eller overfører penge fra min fars konto til hendes egen. Vores far er så svagelig, at han ikke selv kan følge med i vores søsters dispositioner eller i øvrigt overskue tingene.

Vi har bedt min fars bank om adgang til hans kontooplysninger, hvilket de har afvist. Kan de det? Hvilke muligheder har vi for at hindre min søsters eventuelle misbrug og udnyttelse?

Med venlig hilsen

Læserne


Svar:

Kære Læser,

 

Tak for din henvendelse og dine spørgsmål, som jeg vil besvare i det følgende.

 

Jeres fars bank er hverken forpligtet – eller berettiget – til at udlevere oplysninger om Jeres fars konti eller kontobevægelser, medmindre Jeres far har givet enten dig eller din lillesøster fuldmagt hertil. Har Jeres far givet Jeres søster en gyldig fuldmagt, har Jeres søster mulighed for at handle på Jeres fars vegne inden for fuldmagtens rammer.

 

Hensidder Jeres far i uskiftet bo, er der begrænsninger i hans råderet over formuen, idet han skal handle økonomisk forsvarligt. Dette gælder også i situationer, hvor Jeres far har givet en anden rådigheden over hans formue. Har dispositionerne været uforsvarlige, er det muligt at bringe sagen for skifteretten. Jeres fars råderet kan herudover være begrænset, såfremt Jeres forældre havde oprettet et gensidigt testamente forud for Jeres moders død.

 

 

Såfremt Jeres far som følge af sit psykiske helbred ikke længere er i stand til at varetage egne personlige eller økonomiske interesser, er det muligt at iværksætte et såkaldt værgemål, hvormed ansvaret overdrages til en værge. Det er Statsforvaltningen, der iværksætter værgemålet efter ansøgning. Ansøgningen kan indsendes af Jeres far, men også af nærmeste pårørende, herunder dig og din søster. Det er en betingelse for værgemål, at der er et behov herfor som følge af Jeres fars helbredsmæssige forhold, eksempelvis som følge af demens eller lignende alvorlig helbredsmæssig svækkelse.

Ved et værgemål forbliver Jeres far som udgangspunkt myndig, og kan derfor fortsat handle på egne vegne og råde over egen formue.

Er det imidlertid nødvendigt at beskytte Jeres far mod at bringe sin egen formue og økonomi i fare for væsentlig forringelse, kan der være mulighed for i forbindelse med iværksættelse af et værgemål at fratage Jeres far retlige handleevne. Fratagelsen af den retlige handleevne vil omfatte hele formuen, og det er da også kun domstolene, der kan fratage en person dennes retlige handleevne.

 

Har Jeres søster foretaget dispositioner uden Jeres fars viden eller i strid med Jeres fars ønsker og interesser, eksempelvis hvor dispositioner har haft karakter af udnyttelse eller misbrug, kan de efter omstændighederne tilsidesættes, ligesom de kan være ansvarspådragende eller endog strafbare. Jeg vil derfor anbefale, at I kontakter en advokat, der nærmere kan rådgive Jer om mulighederne herfor.  

 

Jeg håber, at ovenstående har givet Jer overblik over Jeres muligheder, og jeg ønsker Jer det bedste i det videre forløb.

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.