Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Livsforsikringer

Kære Monica.

Min kæreste og jeg har boet sammen i 6 år og har 2 børn sammen. Jeg har tidligere læst dine råd omkring ægteskab og/eller testamente, hvorfor vi også har oprettet et udvidet samlevertestamente for at sikre hinanden indtil vi en dag, forhåbentligt, bliver gift. Her og nu går vi med tanker om at oprette livsforsikringer for yderligere at sikre den efterladte og børnene i tilfælde af, at en af os skulle dø. Jeg er dog lidt i tvivl om de forskellige muligheder vi har, proceduren herfor, og ikke mindst hvem der vil få sådan en livsforsikring udbetalt. Jeg håber derfor, du kan kaste lys over, hvilke muligheder vi har.

Med venlig hilsen

Lisbeth


Svar:

Kære Lisbeth.

Mange tak for din mail og dit udemærkede spørgsmål, som jeg naturligvis vil hjælpe med svar på. Det er meget fornuftigt at tegne en livsforsikring, ikke mindst for yngre mennesker, for at sikre familiens økonomi i tilfælde af et dødsfald. I skal naturligvis sikre, at forsikringssummen udbetales efter jeres ønsker, hvis tegningen af forsikringen skal have virkning efter hensigten.

Ved tegning af en livsforsikring vil I få mulighed for at indsætte en begunstiget og dermed bestemme, hvem der skal have forsikringssummen udbetalt. Det er ikke et krav, at der skal indsættes en begunstiget ved tegningen af livsforsikringen – dette kan også gøres på et senere tidspunkt - ligesom begunstigelsen senere kan ændres. Dette er dog betinget af, at begunstigelsen ikke er gjort uigenkaldelig, hvilket I også har mulighed for at bestemme. Indsættelsen af en begunstiget ved tegningen af forsikringen vil ske ved påtegning i forsikringspolicen, hvilket jeres forsikringsselskab skal sørge for, mens indsættelsen af en begunstiget skal ske skriftligt til jeres forsikringsselskab, hvis I vælger at indsætte eller tilbagekalde en begunstiget på et senere tidspunkt.

I kan som udgangspunkt frit vælge, hvem I indsætter som begunstigede i jeres livsforsikringer. Vælger I ikke at indsætte en begunstiget, vil forsikringssummen blive udbetalt til den afdødes ”nærmeste pårørende”. I jeres situation vil I være hinandens nærmeste pårørende, uanset om I vælger at gifte jer eller ej, da ”nærmeste pårørende” er ægtefællen, en samlever, børn eller arvinger i denne rækkefølge. Det er dog et krav, at samleveren har fælles bopæl og venter, har eller har haft barn sammen med afdøde, eller I har boet sammen i et ægteskabslignende forhold de sidste 2 år før dødsfaldet. I jeres tilfælde opfylder I jo alle nævnte betingelser for, at I som samlevere vil blive anset som værende nærmeste pårørende.

I kan naturligvis også indsætte hinanden ved navn, hvilket naturligvis vil fjerne enhver spekulation om, hvem forsikringen udbetales til. I så fald skal den længstlevende af jer dog huske at ændre begunstigelsen i forsikringen, da forsikringen naturligvis ikke kan udbetales til en afdød. Vælger I at blive gift, kan I derudover indsætte ægtefællen som begunstiget. I skal så være opmærksomme på, at hvis I senere bliver skilt og gift igen, vil jeres nye respektive ægtefæller i så fald få forsikringssummen udbetalt. Når jeres børn engang er blevet voksne, og jeres behov for at sikre hinanden engang er knap så stort som nu, kan I vælge indsætte jeres børn, arvinger eller lignende som begunstigede i jeres forsikringer. På denne måde kan I sikre jeres børn i det tilfælde, at I dør i en tidlig alder.

Jeg håber, at mit svar har givet dig et overblik over de forskellige muligheder, I har ved oprettelsen af jeres livsforsikring. Jeg vil til slut gøre opmærksom på, at I skal sikre jer, at forsikringsselskabet får samtykke fra jer begge, hvis I vælger under ét at tegne en forsikring på hinanden, da dette kræves, hvis en forsikring tegnes på en andens liv med forsikringstegneren som begunstiget. Ovenstående er dog ikke en udførlig gennemgang af de omfattende regler for livforsikringer, hvorfor jeg vil anbefale en snak med jeres forsikringsselskab om jeres nærmere ønsker. I kan naturligvis også kontakte en advokat, der kan sikre, at forsikringen er i overensstemmelse med netop jeres ønsker og behov. Jeg vil derudover anbefale jer at gennemgå jeres forsikringer og eventuelle testamenter med jævne mellemrum for at sikre, at disse fortsat lever op til jeres ønsker og behov.

Med Venlig Hilsen

Monica Kromann
Advokat (H)

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.