Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Må ekskonen rende med min mors smykker?

Kære Monica Kromann,

Jeg håber, du kan hjælpe mig med følgende spørgsmål, da jeg ikke selv har en løsning.

Efter 15 års ægteskab har min (eks)kone og jeg besluttet os for at blive skilt. I den anledning står vi nu i en situation, hvor alle vores ejendele skal deles, så vi hver især kan komme videre i tilværelsen.

De fleste ejendele har vi været i stand til at dele i mindelighed, men desværre ikke det hele. Det drejer sig om nogle smykker, som jeg arvede efter min mor for nogle år siden og som har stor affektionsværdi for mig.

Siden jeg arvede smykkerne, har min (eks)kone gået med dem, da jeg ikke selv går med smykker af nogen art og hun nu mener, at hun har ret til at tage dem med sig ud af ægteskabet.

Kan det virkelig passe, at min ekskone kan beholde de smykker, jeg har arvet efter min mor, og som har stor betydning for mig, selvom jeg ikke selv bruger dem?

Jeg håber, du har mulighed for at besvare mit spørgsmål, og tak for en god brevkasse.

 

Med venlig hilsen

Den Fraskilte


Svar:

Kære Fraskilte,

Tak for dit gode spørgsmål. Desværre har vi mange klienter, der bliver overraskede over deres retsstilling, når de skal skilles. Dette omfatter bl.a. delingen af ejendele og hvilke genstande man har ret til – eller ikke ret til – at tage med sig ud af ægteskabet. Juridisk set er det et spørgsmål om det, man kalder den kvalitative deling af boet.

Ægtefælleskiftelovens § 63, stk. 2 regulerer de tilfælde, hvor ægtefællerne ønsker at tage de samme genstande med sig ud af ægteskabet. Hovedreglen er herefter, at den ægtefælle til hvis bodel den pågældende genstand hører, har fortrinsret. Da du har arvet smykkerne fra din mor, hører de herefter til din bodel.

Der er dog visse undtagelser til dette udgangspunkt. Blandt undtagelserne er Ægtefælleskiftelovens § 59, stk. 1, hvorefter hver af ægtefællerne har ret til forlods at udtage genstande, som udelukkende tjener til dennes personlige brug, for så vidt værdien ikke står i misforhold til ægtefællernes formueforhold.

Dette medfører, at den ene ægtefælle undtagelsesvist har ret til forlods at udtage aktiver tilhørende den anden ægtefælles bodel.

Det betyder i dit tilfælde, at det er en mulighed, at din ekskone kan tage smykkerne, som du har arvet efter din mor, med ud af jeres ægteskab.

Det er dog først og fremmest en forudsætning, at smykkerne ikke tilhører dig som særeje, medmindre der er tale om brøkdelssæreje, og derudover er det en betingelse, at smykkernes værdi ikke står i misforhold til jeres formueforhold.

Kan I ikke selv blive enige om udtagelsen af smykkerne, er det i sidste ende Skifteretten, der ved dom afgør, om din ekskone kan udtage dem eller ej.

Såfremt man ønsker at holde bestemte aktiver – eller dele af formuen – uden for bodelingen, skal man oprette og tinglyse en ægtepagt. På denne måde kan man sikre sig, at man får genstande af særlig betydning med sig i forbindelse med et eventuelt skifte. Der findes en række forskellige muligheder ved ægtepagter, herunder med hensyn til omfang og varighed, og jeg vil derfor anbefale, at man søger juridisk bistand ved en advokat med speciale i familie- og arveret forinden udarbejdelse af en sådan.

Jeg håber, at ovenstående har besvaret dine spørgsmål, og jeg ønsker dig held og lykke i det videre forløb.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.