Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Mine børn er i klemme pga. min skilsmisse

Kære Monica Kromann,

Jeg står i den ulykkelige situation, at jeg skal skilles fra min mand igennem 10 år. Vores skilsmisse er ikke uden konflikter, men nu har vi endelig fået lavet en fast aftale om samværet med vores 3 børn på hhv. 6, 9 og 10 år.

 

Det er blevet sådan, at børnene bliver boende hos mig og således skal på samvær hos deres far. Alle børnene har haft (og har) svært ved at acceptere vores beslutning om skilsmisse, men der er for mig ingen tvivl om, at skilsmisse er den rigtige beslutning.

 

Desværre oplever jeg, at min datter på 9 år er meget tynget af bekymringer, pga. at mor og far nu ikke længere bor sammen og ej heller har det bedste samarbejde. Men hvad kan jeg gøre? Jeg føler ikke at min datters skole lytter til, hvad jeg siger, og de vil ikke rigtig støtte op om, at min datter faktisk trives rigtig dårligt.

 

Skal jeg selv betale for at sende min datter til en psykolog, eller er der andre steder man kan henvende sig, og som eventuelt er gratis? Kan jeg alternativt kræve at min eksmand betaler halvdelen af udgifterne til behandling?

 

Håber du kan give mig nogle råd – jeg kan ikke være den eneste forælder med børn, der er påvirket af deres forældres uoverensstemmelser.

 

 

Kærlig hilsen,

En forælder


Svar:

Kære forælder!

Tak for dit bestemt relevante spørgsmål. Som du selv anfører, er du langt fra den eneste, med børn, der lider under deres forældres dårlige samarbejde.

Som forælder kan det i sagens natur være svært at tale med sine børn om skilsmissen, idet man selv er påvirket heraf. Heldigvis har man som forælder altid muligheden for at guide sine børn og fortælle dem, hvem de kan tale med, uden at mor og far nødvendigvis behøver at være involveret.

Og der er flere muligheder!

De lidt ældre børn, der selv kan læse og skrive, kan have stor glæde af hjemmesiden www.morogfarskalskilles.dk. Hjemmesiden er opstået i et samarbejde imellem Statsforvaltningen og Ankestyrelsens Familieretsafdeling med det formål at hjælpe børn igennem deres forældres skilsmisse. Hjemmesidens formål er bl.a. at fortælle om forløbet i en skilsmisse, muligheden for deltagelse i børnegrupper og møder i Statsforvaltningen. På hjemmesiden er der således en brevkasse, som børn kan skrive ind til, for at få svar på deres spørgsmål vedrørende deres forældres skilsmisse. Hjemmesiden lægger stor vægt på at fortælle om barnets lovfæstede initiativret. Barnets initiativret fremgår af forældreansvarslovens § 35. Ideen bag er, at et barn, der er fyldt 10 år, selv skal have mulighed for at rette henvendelse til Statsforvaltningen, for på den måde at fremkomme med ønsker til forældremyndighed, bopæl og samvær. Du kan læse mere om barnets initiativret på ovennævnte hjemmeside og på Statsforvaltningens hjemmeside, hvor det tillige er anført, hvordan barnet selv kan kontakte Statsforvaltningen.

Statsforvaltningen har desuden for nyligt åbnet en børnetelefon, som er en direkte telefonlinje for børn, hvis forældre er skilt eller flyttet fra hinanden. Børnetelefonen har nummer: 2060 0550, og er åben mandag-torsdag fra kl. 12-18 og fredag fra kl. 12-16. Telefonen er bemandet af børnesagkyndige rådgivere, der alle sidder klar til at give børn gode råd om, hvad de kan gøre for at få det bedre. Statsforvaltningens børnesagkyndige rådgivere arbejder naturligvis ud fra barnets synspunkt, og har stor erfaring med de problemstillinger, som børn i skilsmissefamilier oplever.

En anden mulighed er Børns Vilkårs Børnetelefon. Børnetelefonen er oprettet for at give børn mulighed for at tale med en voksen – ikke bare om forældrenes skilsmisse, men om alt det, der nu måtte bekymre det enkelte barn. Nummeret er 116 111, og telefonen er åben hver dag fra kl. 11-23. Det er gratis og anonymt at ringe til børnetelefonen. Udover Børnetelefonen tilbyder Børns Vilkår også råd og vejledning til børn og unge via BørneBrevkassen, Børnechatten eller SMS. Rådgivningen varetages af frivillige rådgivere, der alle har et godt kendskab til børn, og som enten er under uddannelse til eller er færdiguddannede lærere, pædagoger, socialrådgivere, psykologer, sygeplejersker eller lignende.

Det er min erfaring, at rigtig mange børn har glæde af ovenstående tilbud, hvorfor jeg bestemt vil anbefale dig, at fortælle din datter om disse muligheder.

Som du selv nævner, er det naturligvis en muligheden at give din datter en række sessioner hos en børnepsykolog. Som udgangspunkt må du dog selv afholde udgifterne hertil, hvis ikke du og din eksmand kan indgå en aftale om at dele udgifterne.

Jeg håber, at en eller flere af ovenstående muligheder, kan hjælpe din datter igennem den svære tid.

 

Med venlig hilsen,

 

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.