Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Ny forældreansvarslov

Kære Monica Kromann.

Jeg læste for noget tid siden, at forældreansvarsloven inden længe vil blive ændret. Noget jeg siden min egen skilsmisse har set frem til, da den nuværende gav, og fortsat giver mig, en række problemer i forhold til min eksmand og forældremyndigheden over vores to drenge. Er det korrekt? Og ændres loven så det ikke længere er muligt for min eksmand at chikanere mig med konstante forældremyndighedssager?

Mvh.

Lise


Svar:

Kære Lise.

Det er korrekt, at Social- og integrationsministeriet barsler med ændringer af den gældende forældreansvarslov, der trådte i kraft i 2007. Der er endnu ikke fastsat en dato for vedtagelse af lovforslaget, der ændrer den gældende forældreansvarslov. Lovforslaget er i øjeblikket sendt i høring, som løber frem til 12. marts 2012 og kan ses på www.borger.dk. Søg på ”Lovforslag om revision af forældreansvarsloven”.

Lovforslaget bygger på den evaluering af den gældende forældreansvarslov, der blev foretaget på baggrund af den politiske aftale, der blev indgået ved vedtagelse af den gældende forældreansvarslov.

Jeg kan forstå på dit spørgsmål, at du har følt dig generet af gentagne sager vedrørende forældremyndigheden over dine børn. Efter den gældende forældreansvarslov kan ansøgninger om forældremyndighed eller et barns bopæl, og tillige ændringer heraf, ikke afvises, idet disse sager skal undergives behandling. Årsagen til dette er bestemmelsen i forældreansvarslovens § 4 om, at en afgørelse skal træffes ud fra, hvad der til enhver tid er bedst for barnet. Dette giver derfor en forælder mulighed for at starte en ny bopæls- eller forældremyndighedssag så snart den forrige er afsluttet.

Det er efter den gældende forældreansvarslovs § 39 muligt at afvise en anmodning om ændring af samvær, hvis forholdende ikke har ændret sig væsentligt. Lovforslaget, der er i høring, foreslår forældreansvarslovens § 39 ændret således, at anmodninger om ændringer af forældremyndighed eller barnets bopæl tillige kan afvises af statsforvaltningen, hvis forholdene ikke har ændret sig væsentligt. Man håber herved at kunne skabe ro omkring barnet, til hvis bedste det næppe er, at der konstant verserer en sag mellem forældrene.

Der er altså lagt op til en ændring, der vil have indflydelse på dine fremtidige forhold. Det skal dog bemærkes, at lovforslaget ligeledes lægger op til, at en afvisning fra statsforvaltningen efter ovennævnte § 39, vil kunne indbringes for retten. Din eksmand vil som følge heraf kunne indbringe afgørelsen for retten, hvis statsforvaltningen, efter vedtagelsen af lovforslaget, afviser en anmodning om ændring af forældremyndighed. Dette vil dog være en sag mellem ham og statsforvaltningen, og omhandle hvorvidt statsforvaltningen i det givne tilfælde handlede korrekt ved at afvise behandlingen.

En anden væsentlig ændring i lovforslaget vedrører samvær, hvor det fremover, hvis lovforslaget bliver vedtaget, udelukkende vil være statsforvaltningen der kan træffe afgørelse om samvær, og domstolene kan således ikke længere træffe samværsafgørelser.

Lovforslaget ændrer naturligvis på en række andre forhold i den gældende forældreansvarslov. Ud over ovenstående kan for eksempel nævnes, at betingelserne for at fastsætte samvær med andre end barnets forældre, herunder bedsteforældre, lempes betydeligt. Det fastslås også at alle børnesamtaler i en forældreansvarssag skal afholdes af en børnesagkyndig, der foretages en forenkling af reglerne om transport af barnet i forbindelse med samvær og der sker en ændring af kriterierne for ophævelse af den fælles forældremyndighed.

Med lovforslaget skærpes det derudover, at fastsættelse af samvær skal ske med barnets bedste for øje, hvormed der menes, at en 7/7-ordning ikke nødvendigvis altid er den bedste løsning – i hvert fald ikke for barnet.

Jeg håber, at ovenstående har givet dig et indtryk af indholdet i det lovforslag, der netop nu er i høring. Hele lovforslaget kan som skrevet læses igennem på www.borger.dk. Personligt ser jeg frem til vedtagelsen af den nye forældreansvarslov, og det bliver spændende at se, hvad den nye lov præcist indeholder. 3 års evaluering af den gældende forældreansvarslov må i hvert fald have givet lovgiverne et godt udgangspunkt, ved udformningen af denne nye lov.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann
Advokat (H)

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.