Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Nye regler for separation og skilsmisse

Kære Monica Kromann.

Jeg håber, at du kan hjælpe mig med svar på nogle spørgsmål, som i min situation desværre kommer til at omhandle separation og skilsmisse. Min mand og jeg har været gift i 9 år, og vi har to børn sammen, men vi kan ikke længere få det til at fungere, og en separation eller skilsmisse er nødvendig. Jeg kender dog ikke reglerne herfor, hvorfor jeg håber du kan hjælpe? Derudover så jeg i tv, at der er nogle nye regler på området på vej. Hvilken betydning har de nye regler for mine muligheder for at blive skilt eller separeret, og hvornår træder de nye regler i kraft? Skal man separeres eller kan man bare blive skilt med det samme? Og hvem henvender man sig til?

Udover selve separationen eller skilsmissen, skal min mand og jeg også dele vores indbo. Er det noget man kan klare selv, eller skal man kontakte skifteretten eller en advokat? Jeg håber, at du kan hjælpe mig med svar på mine mange spørgsmål, da jeg virkelig ikke ved, hvordan jeg kommer videre herfra. På forhånd mange tak.

Med venlig hilsen

Den endnu gifte


Svar:

Kære endnu gifte.

Mange tak for din e-mail og dine mange og ganske udemærkede spørgsmål, som jeg naturligvis vil besvare. Du og din mand er desværre ikke de eneste, som står i den situation, at separation eller skilsmisse synes den eneste udvej. Ifølge nye tal, offentliggjort af Danmarks Statistik i marts 2013, ender knap 43 % af alle ægteskaber desværre i skilsmisse, ligesom antallet af skilsmisser er stigende. Det er på denne baggrund særdeles relevant, at reglerne for separation og skilsmisse beskrives i denne brevkasse således du, og andre i samme situation, ikke bekymres unødvendigt i en i forvejen svær tid.

Som du ganske rigtig har set i tv, kommer der snart nogle nye regler for separation og skilsmisse. De nye regler træder i kraft den 1. juli 2013 og er udarbejdet i forbindelse med en strukturændring for statsforvaltningerne, hvor alle statsforvaltninger lægges sammen til en enhedsforvaltning med hovedkontor i Aabenraa. De nye regler medfører mulighed for umiddelbar skilsmisse ved enighed og en forkortelse af separationsperioden, hvorfor de nye regler overordnet set gør det lettere at blive skilt. Henvendelser vedrørende separation og skilsmisse skal i fremtiden rettes til Statsforvaltningen – enten til hovedkontoret i Aabenraa eller til et af de lokale kontorer i Aarhus, Ringkøbing, Aalborg, Odense, Nykøbing Falster, Ringsted, København og på Bornholm. Henvendelse kan desuden finde sted via www.statsforvaltningen.dk.

Hvorvidt du og din man skal separeres eller skilles straks, afhænger således af, om I kan blive enige herom. Er I enige om at I straks vil skilles, kan I, fra den 1. juli 2013, blive det.

Såfremt I ikke er enige om at blive skilt straks, skal I være separeret i 6 måneder før den ene af jer ensidigt kan forlange skilsmisse.

Hvis I under separationen bliver enige om, at I gerne vil skilles straks, er dette dog stadig en mulighed, hvorfor I ikke behøver at vente, til I har været separeret i 6 måneder.

Med hensyn til separation er reglerne som tidligere, således både du og din mand alene kan foranledige separationen igangsat ved at udfylde en separationsanmodning via Statsforvaltningens hjemmeside, www.statsforvaltningen.dk. Derudover bortfalder virkningerne af separationen for fremtiden, hvis du og din mand genoptager samlivet under separationen. Fortryder I en separation skal i således blot genoptage jeres samliv som tidligere og behøver ikke rette henvendelse til Statsforvaltningen.

Såfremt du og/eller din mands anmodning om separation eller skilsmisse indgives til Statsforvaltningen inden den 1. juli 2013, skal anmodningen behandles efter de hidtil gældende regler, hvorefter der kræves 6 måneders separation inden en skilsmisse, hvis du og din mand vel og mærke er enige herom. Er du og din mand ikke enige om en skilsmisse, kan dette forlanges ensidigt efter 12 måneders separation. Det er dog også efter de hidtil gældende regler muligt at blive skilt uden forudgående separation, hvilket dog kræver, at I opfylder mindst en af de umiddelbare skilsmissegrunde, som er 2 års adskillelse som følge af uoverensstemmelse, utroskab, vold, bigami og børnebortførelse. Er dette ikke tilfældet, og ønsker du og din mand at blive skilt straks, vil jeg derfor anbefale, at I venter med at indgive en anmodning til Statsforvaltningen til den 1. juli 2013 eller derefter.

Er du og din mand uenige omkring vilkårene for en eventuel separation, herunder om hvorvidt der skal betales et ægtefællebidrag, skal der afholdes en såkaldt vilkårsforhandling i Statsforvaltningen. I forbindelse med de nye reglers ikrafttræden den 1. juli 2013, indføres et gebyr på kr. 1.000 for vilkårsforhandlinger, der tidligere har været gratis. Samtidig hæves gebyret for anmodning om skilsmisse fra kr. 500 til kr. 900, ligesom der nu indføres et gebyr på kr. 900 for anmodning om separation. Du og din mand skal således være opmærksomme på, at såfremt I først separeres og derefter skilles, skal I betale to gebyrer af kr. 900. Af samme årsag forventes det, at mange i fremtiden vil benytte muligheden for at søge direkte skilsmisse for derved at spare kr. 900. Er en vilkårsforhandling nødvendig i forbindelse med jeres eventuelle separation, vil gebyret således udgøre kr. 1.900.

Hvorvidt du og din mand skal separeres eller skilles er efter de nye regler op til jer selv. En separation giver jer mulighed for, at finde ud af, om en skilsmisse vitterligt er nødvendig, og viser det sig ikke at være tilfældet kan I, som nævnt ovenfor, hurtigt og enkelt stoppe retsvirkningerne af en separation, da I blot behøver at genoptage samlivet. Bliver I skilt, og fortryder I bagefter, er I nødt til at gifte jer igen, hvis I atter vil være ægtefæller. En separation er således en slags skilsmisse på prøve, og har stort set samme retsvirkninger som en skilsmisse. Således ophører du og din mands formuefælleskab og jeres forsørgelsespligt overfor hinanden ved en separation, ligesom I ikke længere har ret til at arve hinanden. I vil dog ikke kunne gifte jer på ny uden en skilsmisse. I må selv afgøre, hvorvidt den ene eller den anden løsning passer bedst i jeres situation.

Som du skriver i din e-mail, skal der I forbindelse med jeres separation/skilsmisse ske en deling af jeres fællesbo. Formuefællesskabet ophører ved udløbet af det døgn, hvor Statsforvaltningen modtager en anmodning om separation eller skilsmisse og kaldes ophørsdagen for formuefællesskabet. Denne dag er afgørende for, hvilke aktiver og passiver, I skal medregne ved opgørelsen af fællesboet, således at aktiver erhvervet eller passiver opstået efter dette tidspunkt ikke skal medregnes, mens det modsatte gør sig gældende inden dette tidspunkt.

Du og din mand kan I princippet udarbejde jeres egen boopgørelse og bodelingsoverenskomst i forbindelse med jeres separation eller skilsmisse. Vælger i denne løsning skal I dog være meget grundige, idet bodelingen kan genoptages, såfremt der efterfølgende viser sig at være aktiver eller passiver, som I ikke fik medtaget i bodelingsoverenskomsten, eller hvis aftalen er urimelig for den ene af jer. I bør derfor som minimum lade en advokat gennemlæse og godkende de af jer udarbejdede dokumenter, hvorved I kan sikre, at bodelingsoverenskomsten er rimelig for jer begge, ligesom advokaten kan informere om, hvorvidt aftalen afviger fra lovens udgangspunkt om ligedeling. Du kan læse mere herom i et tidligere brevkassesvar med titlen ”Kan vi selv lave vores bodelingsaftale?”, der kan læses på www.advokatkromann.dk/artikler.

Jeg håber, at ovenstående har givet dig et overblik over de nye regler for separation og skilsmisse og derved du og din mands muligheder for at vælge en løsning, som passer jer. Mange vil utvivlsomt benytte sig af muligheden for at blive skilt straks, hvilket også kan være den rigtige løsning for mange. I bør dog alligevel overveje, hvorvidt I først skal prøve med en separation.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann
Advokat (H)

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.