Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Opløsning af sameje

Kære Monica Kromann

Jeg skriver til dig, da jeg ejer et sommerhus sammen med to veninder i lige sameje. Det har tidligere fungeret rigtig godt, men på det sidste er vi begyndt at blive uenige om en del i forhold til sommerhuset. Vi er derfor blevet enige om, at vi ikke længere vil eje sommerhuset sammen.

Vi kan dog ikke finde ud af, hvordan vi skal gribe opløsningen af samejet an. En af mine veninder vil gerne overtage sommerhuset, men vi kan ikke blive enige om prisen.

Mit spørgsmål til dig er derfor, hvilke muligheder vi har for at få samejet opløst?

På forhånd tak for hjælpen.

Med venlig hilsen

Den anonyme sommerhusejer


Svar:

Kære anonyme sommerhusejer

Tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Der er flere muligheder i forhold til at få opløst et sameje. Den nemmeste løsning vil formentlig være, at I bliver enige om en pris, hvorefter din ene veninde køber jer andre ud. I den forbindelse vil jeg anbefale jer at kontakte en eller flere ejendomsmæglere med henblik på at få vurderet sommerhuset.

Hvis din veninde ikke vil købe jer andre ud til mæglervurderingen, er det også en mulighed, at I sætter sommerhuset til salg. Sommerhuset vil således blive solgt til tredjemand, og samejet vil blive opløst.

Såfremt I hverken kan blive enige om at sætte huset til salg, eller at en af jer køber de andre ejere ud, er det også muligt at indbringe sagen for retten, der så kan opløse samejet. Da der kun er tale om, at I ejer et enkelt aktiv i sameje, er det Fogedretten, der har kompetencen til at opløse samejet. I yderste tilfælde betyder dette, at sommerhuset vil blive sat på frivillig auktion, hvor interesserede kan byde på huset. Dig og dine to veninder vil også have mulighed for at byde på sommerhuset på en frivillig auktion.

I praksis bliver der ofte indgået en form for forlig inden sagen ender med en frivillig auktion, idet der kan være store økonomiske omkostninger forbundet med at opløse et sameje gennem retten, og derfor er det oftest mest fordelagtigt for alle parter, at der bliver indgået en aftale i mindelighed.

Generelt er det altid mest hensigtsmæssigt, at der oprettes en samejekontrakt forud for indgåelsen af et sameje, hvor der bliver taget stilling til fremgangsmåden ved en eventuel opløsning af samejet.

På baggrund af ovenstående vil jeg råde dig til, at dine veninder og dig sammen indgår et kompromis, hvor I enten sætter sommerhuset til salg eller bliver enige om pris, som den ene kan købe de andre ud for. Er det overhovedet ikke muligt for jer at opnå enighed, vil jeg råde dig til at kontakte en advokat med henblik på assistance i forbindelse med at få sagen indbragt for fogedretten.

Jeg håber ovenstående besvarede dit spørgsmål. Det er muligt at læse flere brevkasseindlæg på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse, hvor jeg har forfattet flere indlæg om netop dette spørgsmål.  

Med venlig hilsen,

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.