Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Pensionsrettigheder ved skilsmisse/separation

Kære Monica.

Jeg er netop blevet separeret og står foran en kommende skilsmisse. Jeg har gennem årene ikke fået sparet meget op på min pension, men har i stedet gået hjemme for at passe vores handicappede søn. Min eksmand har derimod indbetalt mange penge på sin pensionsordning, da han har arbejdet. Kan det virkelig passe, at jeg står tilbage uden en ordentlig pensionsopsparing efter mange års ægteskab, hvor jeg ganske vist ikke var på arbejdsmarkedet, men i stedet har plejet vores søn?

Med venlig hilsen

Lone


Svar:

Kære Lone.

Tiden omkring en skilsmisse en svær, ikke blot på grund følelserne involveret, men også på grund af de juridiske problemstillinger der er forbundet hermed, som ofte kræver sagkyndig rådgivning.

Jeg tænker du skriver til mig, da du er blevet opmærksom på, at pensionsordninger udtages forlods ved ægtefælleskifte, og altså ikke indgår i boet, der skal deles mellem dig og din eksmand. Dette er dog blot udgangspunktet og alt efter omstændighederne er det muligt, at du er berettiget til en del af din eksmands pensionsordninger. Dit ægteskab skal for det første have haft en varighed på mindst 5 år før ovennævnte udgangspunkt kan fraviges.

Da årsagen til at du ikke har været på arbejdsmarkedet, og derfor ikke har indbetalt på en pensionsordning, er at du har passet jeres handicappede søn og fælles hjem, er det muligt at du ved skiftet kan få en kompensation, der sikrer at du får en fornuftig pensionsopsparing. Den 1. januar 2007 trådte nye regler om ægtefællers pensionsrettigheder i kraft, da de tidligere regler kunne medføre urimeligheder, som dem du frygter.

Da dit fravær fra arbejdsmarkedet skyldes et hensyn til din familie, kan du være berettiget til en såkaldt fællesskabskompensation, hvilket også var tilfældet, hvis du under jeres ægteskab havde barselsorlov, børnepasningsorlov eller arbejdede deltid for at passe jeres søn. Retten til fællesskabskompensation kræver dog, at din pensionsopsparing er mindre end hvad der må anses som rimelig. En advokat kan hjælpe dig med at foretage denne vurdering. Kompensationen kan højest blive halvdelen af værdiforskellen mellem din og din eksmands pensionsopsparing, der er foregået i jeres ægteskab.

En anden mulighed i dit tilfælde er en rimelighedspension, hvilket dog kræver, at dit ægteskab har haft en varighed på minimum 15 år. Er dette tilfældet, kan du være berettiget til en kompensation, hvis der er stor forskel på dine og din eksmands pensionsordninger og du dermed stilles urimeligt. Det er muligt, at du berettiget til en rimelighedskompensation, selv efter du har modtaget en fællesskabskompensation, hvis forskellen på jeres pensionsordninger stadig er stor. Der skal dog også tages hensyn til en eventuel aldersforskel mellem dig og din eksmand, hvorfor man vil udregne, hvor stor en pensionsordning i hver i sær vil have på det tidspunkt I forventes at gå på pension for på den måde at sikre, at hverken du eller din eksmand stilles urimeligt.

Før der tages stilling til, hvorvidt du er berettiget til rimelighedskompensation og/eller fællesskabskompensation, skal det undersøges om din eksmands pensionsordninger er rimelige, hvilket til syvende og sidst kommer an på den enkelte pensionsordning, og hvorledes der er indbetalt på denne. En almindelig arbejdsmarkedspensionsordning vil være at anse som rimelig, uanset om denne er en del af et ansættelsesforhold eller en overenskomst. Har din eksmands pensionsindbetalinger været rimelige i forhold til hans stilling, vil udgangspunktet ikke kunne fraviges, og han vil kunne udtage sine pensionsordninger forlods. I det tilfælde, at din eksmand foretaget ekstra eller forhøjede indbetalinger på sine pensionsordninger, skal denne ekstra pensionsopsparing deles mellem jer.

Jeg håber du finder ovenstående svar tilfredsstillende. Jeg må gøre opmærksom på, at reglerne om deling af pensionsrettigheder er mere komplicerede en som så, hvorfor jeg klart vil anbefale dig at tage kontakt til en advokat, hvis du mener, at du er berettiget til en kompensation i forbindelse med jeres forestående skilsmisse. En advokat vil være dig behjælpelig med at udarbejde en bodelingsoverenskomst, hvor du kompenseres for den urimelige forskel i jeres pensionsopsparinger, ligesom en advokat naturligvis kan være behjælpelig i retten, hvis du og din eksmand ikke kan nå frem til en aftale i mindelighed.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann
Advokat (H)

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.