Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Særejekompensation

Kære Monica.

Jeg er en moden kvinde, der desværre står i den kedelige situation, at min mand og jeg ikke længere kan sammen, og derfor står foran separation og skilsmisse. Gennem vores ægteskab har jeg passet huset og børnene, hvorfor jeg ikke har været så meget på arbejdsmarkedet.

Kort inden vores bryllup, blev jeg præsenteret for en ægtepagt, som min mand bad mig underskrive, da han måtte beskytte sin virksomhed. Jeg tænkte dengang ikke meget over ægtepagten, men har nu fundet ud af, at alt hvad min mand havde og har fået under ægteskabet er hans særeje, herunder huset, mens jeg intet særeje har. Er en sådan ægtepagt virkelig gyldig? Jeg står og skal til at flytte, men har ikke umiddelbart råd til det på grund af ægtepagten – er der ikke noget jeg nu kan gøre for sikre, at jeg efter mange års ægteskab ikke står helt uden midler?

Med venlig hilsen

Dorthe


Svar:

Kære Dorthe.

Tak for din mail og dine udemærkede spørgsmål. Man skal selvfølgelig altid læse en ægtepagt grundigt igennem før den underskrives, ligesom jeg vil anbefale, at man får den gennemlæst af en advokat. Du står i en ganske uheldig situation, men desværre/heldigvis en så almindelig situation, at Folketinget har fundet det nødvendigt at lovgive på området.

I forbindelse med jeres separation/skilsmisse kan din mand blive pålagt at betale dig en godtgørelse af sit særeje, der skal sikre, at du ikke stilles urimeligt ringe i økonomisk henseende. Dette kan han på baggrund af lov om ægtefælleskifte § 67, der blandt andet kan sikre dig hjælp til flytning og etablering af et nyt hjem, hvilket du har brug for i din situation. Godtgørelsen kaldes også en særejekompensation og gives ganske ofte.

Tidligere behandledes spørgsmålet om særejekompensation som et vilkår i forbindelse med separation eller skilsmisse, således at ægtefæller skulle være enige om størrelsen af godtgørelsen, hvis der skulle gives bevilling til separation eller skilsmisse, mens Retten traf afgørelse, hvis ægteskabssagen var indbragt for domstolene.

Den 1. marts 2012 trådte en ny ægtefælleskiftelov imidlertid i kraft, hvorefter spørgsmål om særejekompensation efter denne lovs § 67 fremover behandles af Skifteretten. Dette betyder, at du og din mand kan blive separeret og senere skilt uden, at der automatisk tages stilling til spørgsmålet om særejekompensation. Du er derfor nødt til selv at indbringe spørgsmålet for Skifteretten, hvis du mener at have krav på en godtgørelse.

Jeg vil derfor anbefale, at du kontakter en advokat, da denne kan vurdere dine muligheder for at få tilkendt en særejekompensation, ligesom advokaten kan føre sagen i Skifteretten.

Når Skifteretten tager stilling til, hvorvidt du er berettiget til en særejekompensation, vil Retten blandt andet kigge på ægteskabets varighed, jeres alder, jeres formueforhold og omstændighederne i øvrigt og herefter foretage en helhedsvurdering. Du oplyser ikke, hvor lang tid i har været gift, men når blot det er 5 år eller mere, vil en særejekompensation være mulig. Har I været gift mindre end 5 år, kan Skifteretten tillige tage hensyn til samliv forud for ægteskabet.

Ved vurderingen af jeres formueforhold vil det være afgørende, hvor store beløb i hver i sær kan holde uden for bodelingen. Som du beskriver din situation, er det udelukkende din mand, der har et særeje, hvorfor dette taler for en særejekompensation. Herudover vil Skifteretten blandt andet vurdere, om du allerede må anses som sikret økonomisk via den del af fællesboet du udtager.

Der er i praksis dog mulighed for at opnå en særejekompensation på trods af store fællesejemidler i ægteskabet. Har du direkte eller indirekte, herunder ved arbejde i hjemmet, været med til at skabe din mands særejeformue, vil dette tillige tale for, at du er berettiget til en godtgørelse, uanset om du allerede er økonomisk sikret af jeres fælleseje.

Jeg håber, at ovenstående har givet dig et overblik over dine muligheder for at få en godtgørelse i forbindelse med separation og skilsmissen. Jeg har desværre ikke plads til at gennemgå alle forhold vedrørende særejekompensation, hvorfor jeg vil anbefale, at du søger professionel rådgivning. En advokat vil tillige undersøge dine muligheder for en kompensation på baggrund af store forskelle i dine og din mands pensionsopsparinger. Jeg håber, at din situation løser sig til det bedre, og at du får en kompensation, så du kan komme videre med dit liv uden større økonomiske problemer.

Med Venlig Hilsen

Monica Kromann
Advokat (H)

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.