Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Separation eller skilsmisse?

Kære Monica Kromann

Jeg har enkelte spørgsmål vedrørende separation og skilsmisse, som jeg håber, at du vil besvare i din brevkasse.

Min hustru og jeg har ophævet samlivet efter 17 års ægteskab, og jeg forestiller mig, at en egentlig separation lurer om hjørnet. Det tror jeg i og for sig også er noget, som vi begge er relativt afklarede med.

Jeg har i den forbindelse forsøgt at gøre mig klogere på processen via nettet, og har kunnet læse mig frem til, at der er indført nye regler, der giver mulighed for skilsmisse, hvor man ikke nødvendigvis skal separeres først. Jeg er dog lidt usikker på, hvad konsekvenserne af en separation er, sammenlignet med en skilsmisse?

Vil vi kunne tilbagetrække en separationsanmodning, hvis det skulle vise sig, at vi gerne vil prøve at redde ægteskabet?

Med venlig hilsen

Læseren


Svar:

Kære Læser

Tak for din henvendelse og gode spørgsmål, som jeg vil besvare i det følgende.

Det sker desværre jævnligt, at et forhold – herunder et ægteskab eller samliv – må bringes til ophør som følge af uoverensstemmelser eller andre forhold. Medens et samlivsophør almindeligvis er ret enkelt – i hvert fald juridisk set – er historien noget helt andet med ægteskaber. Retsvirkningerne af ægteskab, ægteskabets ophør og skifte af formuefælleskabet er reguleret ved lov, hvilket der kan læses mere om i mine tidligere brevkasser på www.advokatkromann.dk/brevkasse. Nedenfor vil jeg derfor alene gennemgå selve separationen/skilsmissen og de umiddelbare konsekvenser heraf.

En anmodning om skilsmisse indgives til Statsforvaltningen ved samtidig betaling af et gebyr. Gebyrets størrelse afhænger af, om der er tale om anmodning om separation, skilsmisse med forudgående separation eller skilsmisse uden forudgående separation (en såkaldt straks-skilsmisse).

En straks-skilsmisse forudsætter, at I er enige om at blive skilt. I modsat fald skal I som udgangspunkt ansøge om en separation, og i kan så efter seks måneder separation ansøge om skilsmisse. Det er dog under visse omstændigheder ikke nødvendigt med en forudgående separation. Dette gælder eksempelvis, hvis I ikke har boet sammen i mere end to år som følge af uoverensstemmelser, eller hvor den ene jer har været utro eller bortført et fællesbarn til udlandet. 

Anmodning om separation såvel som skilsmisse medfører et ophør af formuefællesskabet, der er den legale – og mest almindelige - formueordning mellem ægtefæller. Formuefællesskabet ophører som udgangspunkt ved udgangen af det døgn, hvor anmodningen er modtaget i Statsforvaltningen. I kan dog aftale et andet ophørstidspunkt, ligesom Statsforvaltningen i særlige tilfælde kan fastsætte et andet tidspunkt for formuefællesskabets ophør. Separations- eller skilsmisseanmodningen bevirker således, at der skal ske en bodeling efter de almindelige regler herom i Retsvirkningsloven. Ophørsdagen er i denne forbindelse afgørende for, hvilke aktiver eller passiver der indgår i bodelingen, og kan efter omstændighederne give anledning til spekulation. Dette kan eksempelvis forekomme, såfremt den anden ægtefælle modtager en arv eller anden formueforøgelse efter, at der er indgivet anmodning om separation, og som så tilbagekaldes af den indgivende ægtefælle for derefter at blive indgivet på ny.

Jeg mener dog i almindelighed, at det er for enkelt at opnå en straks-skilsmisse, og man bør være varsom med at anvende muligheden herfor. Dette skyldes, at en straks-skilsmisse typisk kan opnås ganske enkelt og ofte med få museklik, og at man derfor lettere kan risikere at træffe en forhastet beslutning i forlængelse af et skænderi eller lignende. En pause – eller separation – kan derfor i en række situationer være et mere nærliggende alternativ, idet en separation kan ”fortrydes” eksempelvis blot ved at samlivet genoptages eller slet ikke afbrydes, medens en skilsmisse ikke kan ”fortrydes”.  Er I først blevet skilt, kan I således først få samme rettigheder som ægtefæller ved, at I på ny indgår ægteskab med hinanden.

Jeg håber, at ovenstående har besvaret dine spørgsmål, og jeg ønsker dig held og lykke i det videre forløb.

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.