Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Skal far bidrage til konfirmationen?

Hej Monica,

Tak for en god og oplysende juridisk brevkasse.

Min 13-årige søn skal konfirmeres her i foråret 2017. Hans far og jeg blev skilt for snart 10 år siden og vi har desværre ikke haft et særligt godt forældresamarbejde siden da.

Heldigvis har min søn et godt forhold til sin far og de ser hinanden to weekender i måneden.

I anledning af min søns konfirmation ønsker jeg selvfølgelig at holde en fest for ham i selskab med venner og familie. Derfor er mit spørgsmål, om min eksmand ikke skal bidrage økonomisk hertil, da det jo også er hans søn? Er der nogen regler for det eller må jeg bare bide i det sure æble og betale for hele gildet på egen hånd?  

Jeg glæder mig til at læse dit svar.

Med venlig hilsen

Moren


Svar:

Hej Mor,

Tak for dit relevante spørgsmål. Konfirmationstiden venter lige om hjørnet og derfor er det godt at have kendskab til reglerne om bidrag hertil, såfremt man som forældre ikke længere er sammen.

Som forældre kan I selvfølgelig selv indgå aftale om, at den ene skal betale et økonomisk bidrag til konfirmationsudgifterne. Herefter kan I selv fastsætte bidragets form og størrelse, til det, I mener, er passende efter jeres forhold.

Kan I ikke opnå enighed herom, kan I alternativt få Statsforvaltningens hjælp hertil. Efter ansøgning kan Statsforvaltningen nemlig fastsætte konfirmationsbidrag efter Børnebidragslovens § 15. Konfirmationsbidrag er en engangsydelse betalt af den anden forælder og er således ikke et offentligt bidrag.

Indledningsvist må det bemærkes, at bidraget kun kan fastsættes, såfremt en forælder ikke opfylder sin forsørgelsespligt. Dette medfører, at dette bidrag ikke fastsættes, hvis den anden forælder er afgået ved døden eller hvis faderskabet til barnet ikke er retligt fastslået.

Har du og din eksmand fælles forældremyndighed over jeres søn, står det jer begge frit for at vælge, hvorledes I vil opfylde jeres forsørgelsespligt, når han skal konfirmeres. Såfremt din søns far opfylder sin forsørgelsespligt ved eksempelvis også at afholde en fest for ham i anledning af konfirmationen, fastsætter Statsforvaltningen ikke et bidrag. Det samme gælder, hvis din eksmand arrangerer en lille ferie for jeres søn i anledning af konfirmationen, men modsætningsvist er det ikke tilstrækkeligt, at din eksmand giver jeres søn en stor konfirmationsgave.

Har du alene forældremyndighed over jeres søn og har du udgifter i anledning af konfirmationen, vil Statsforvaltningen typisk fastsætte konfirmationsbidrag. I disse tilfælde tager Statsforvaltningen kun hensyn til de udgifter, som bidragsbetaleren efter aftale med bidragsmodtageren har betalt i anledning af konfirmationen.

Har du og din eksmand eksempelvis begge indbetalt til en opsparingskonto, der bl.a. skal dække udgifterne i forbindelse med jeres søns konfirmation, eller afholder din eksmand på anden vis nogle udgifter i anledning af konfirmationen, kan Statsforvaltningen afslå ansøgning om fastsættelse af bidrag eller der kan ske fradrag i bidraget, da din eksmand på denne måde har opfyldt sin forsørgelsespligt i forbindelse med konfirmationen.

Statsforvaltningen kan fastsætte konfirmationsbidrag efter ansøgning. Ansøgning herom foregår som udgangspunkt via en digital blanket, som du finder på Statforvaltningens hjemmeside. Ifølge Børnebidragslovens § 15, stk. 2 skal ansøgningen være modtaget hos Statsforvaltningen tidligst 3 måneder før konfirmationen og senest dagen før.

Konfirmationsbidraget i 2017 er 3.540 kr.

Derudover kan jeg oplyse, at Statsforvaltningen kan fastsætte konfirmationsbidrag, selvom bidragsbetalerens økonomiske forhold er dårlige. Dog kan bidragsbetaleren trække bidraget fra i skat, når beløbet er betalt.

Jeg håber, at dette var svar på dit spørgsmål og at du får arrangeret en god konfirmationsdag for jeres søn.

Med venlig hilsen

 

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.