Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Skal jeg trods fraflytning stadig betale til vores fælles fritidshus?

Kære Monica Kromann.

Jeg har en række spørgsmål, som jeg håber, at du kan hjælpe mig med. Jeg står i øjeblikket i den situation, at jeg er flyttet fra min nu tidligere samlever, og derfor bor til leje i lejet hus på nuværende tidspunkt. Min tidligere samlever og jeg ejer sammen fritidshus, som han bliver boende i, indtil vi kan få det solgt. Mit problem er, at min tidligere samlever tilsyneladende håber, at det varer længe før vores fritidshus bliver solgt.

Min samlever forlanger samtidig, at jeg betaler halvdelen af de faste udgifter til vores fritidshus, mens han kun selv betaler for forbruget i huset. Efter fraflytningen fra min tidligere samlever, har jeg set mig nødsaget til at optage et lån for at etablere mig. Fritidshuset skal nemlig helst skal stå med inventar, så det kan blive solgt hurtigst mulig. Vi har en friværdi på cirka 1. million i fritidshuset

Jeg håber du kan svare mig på, om jeg er jeg forpligtet til at betale en del af huslejen, når det udelukkende er min tidligere samlever, der bruger fritidshuset, og han oven i købet får mere i førtidspension, nu da han er enlig?

Det er jo kun ham, som har brugsret til fritidshuset. Jeg sidder derudover meget dyrt i mit nye hus, og betaler det dobbelte i husleje i forhold til min tidligere samlever, endda efter den smule boligydelse jeg modtager er fratrukket. Jeg kan derudover oplyse, at jeg er på efterløn.

Jeg håber, at du kan hjælpe mig.

Med venlig hilsen

Den ikke længere samlevende


Svar:

Kære ikke længere samlevende.

Mange tak for din e-mail og dine udemærkede spørgsmål, som jeg naturligvis vil besvare. Jeg modtager ofte henvendelser fra klienter, som desværre står i den uheldige situation, at der er opstået uenighed omkring en eller flere af de økonomiske aspekter i forbindelse med en samlivsophævelse. Ikke mindst retten til fortsat at bebo den tidligere fælles bolig, eventuelle indbyrdes krav opstået under samlivet og betaling af udgifter til fælles ejerbolig, synes at give anledning til tvister. Du er derfor bestemt ikke den eneste, som tumler med ovenstående spørgsmål, hvilket også skal ses i lyset af, at antallet af ugifte samlevende stiger støt.

Jeres samliv havde som sådan ingen indflydelse på jeres økonomiske forhold forstået på den måde, at I begge under samlivet havde fuld rådighed over jeres respektive ejendele og alene hæftede overfor egne kreditorer, som tilfældet også var før i blev samlevende og nu hvor samlivet er ophørt. Det samme gælder også ægtefæller, men for disse er delingen af parternes formuer ved ægteskabets ophør lovreguleret, hvilket ikke er tilfældet for samlevende. I forhold til dine pligter og rettigheder vedrørende fritidshuset, er det derfor uden betydning, om dette er ejet sammen med din tidligere samlever eller en hvilken som helst anden.

Du skriver, at du og din tidligere samlever ejer fritidshuset sammen, hvorfor går jeg ud fra, at I begge står på skødet. Er dette ikke tilfældet, er situationen nemlig en anden. Jeg går derudover også ud fra, at I begge hæfter for lånene i fritidshuset, hvilket vil være det mest almindelige.

På denne baggrund hæfter du desværre for halvdelen af udgifterne til fritidshuset, herunder renter og afdrag på gæld, ejendomsskat, grundskyld, forsikring mv.. Jeg mener dog alligevel, at du skal meddele din tidligere samlever, at denne selv må afholde udgifterne til ejendommen, idet disse modsvares af et krav om betaling af husleje, som du kan rette mod din tidligere samlever, hvilket jeg naturligvis vil forklare nærmere.

Din samlever bebor alene fritidshuset, som denne kun ejer halvdelen af. Derfor skal han i princippet betale dig en husleje for den del af fritidshuset, som du ejer. Huslejen fastsættes ud fra markedslejen, altså hvad fritidshuset kunne udlejes til, hvis I begge fraflyttede fritidshuset, og udlejede dette til tredjemand.

Som nævnt ovenfor skal du betale halvdelen af de faste udgifter til ejendommen. Disse to beløb vil ofte modsvare hinanden, hvorfor jeg vil anbefale, at I indgår en aftale om, at din tidligere samlever afholder alle udgifter til ejendommen, mod at du frafalder dit krav om betaling af husleje.

Din pligt til at betale din del af fritidshuset faste udgifter, eller din ret til at modtage husleje, er ikke påvirket af, at du sidder meget dyrt i dit nye hus, betaler det dobbelte i husleje i forhold til din tidligere samlever eller at din tidligere samlever nu modtager mere i førtidspension. Som det fremgår af ovenstående, kan din tidligere samlever dog ikke udnytte situationen og sidde til halvdelen af huslejen, mens du må finde et nyt sted at bo. Vil din tidligere samlever fortsat bebo jeres fælles fritidshus, må denne altså afholde udgifterne hertil.

Ved erhvervelsen af fritidshuset, skulle du og din tidligere samlever have kontaktet en advokat med henblik på oprettelsen af en samejeoverenskomst, hvori I blandt andet kunne have aftalt, hvad der skulle ske med fritidshuset i tilfælde af samlivets ophør – herunder en eventuel opløsning af samejet. Herved kunne I imødegå en situation som den nuværende. Der er som sådan intet til hinder for, at man selv nedskriver nogle regler for de situationer, der kunne opstå, men en sådan aftale vil dog i mange tilfælde blive alt for uklar, idet de færreste har fantasi til at forestille sig alt det, der kan gå galt i forbindelse med et sameje om fx et fritidshus.

Skulle du på et senere tidspunkt få brug for en samejeoverenskomst, vil jeg derfor anbefale, at du ikke selv udarbejder denne og i stedet kontakter en advokat. En samejeoverenskomst kan tillige tinglyses servitutstiftende på en ejendom, men er dog gyldig mellem aftaleparterne uanset om dette sker, idet tinglysningen af samejeoverenskomsten alene sikrer at omverdenen får kendskab til det ejermæssige fællesskab.

Jeg håber, at ovenstående har givet dig et overblik over dine muligheder, og at jeres fritidshus bliver solgt inden længe, så du kan komme videre med din tilværelse. Jeg vil opfordre dig til at tage en samtale med din tidligere samlever omkring ovenstående, hvilket denne forhåbentligt kan se det fornuftige i. Er det ikke tilfældet vil jeg anbefale, at du skriftligt fremsætter krav om betaling af husleje overfor din tidligere samlever, ligesom jeg vil anbefale, at du kontakter en advokat, som kan hjælpe dig gennem sagens videre færd.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann
Advokat (H)

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.