Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Skal min samlever betale mig en husleje?

Kære Monica Kromann.

Min samlever og jeg har besluttet at gå fra hinanden. Vi har et hus, som vi ejer i fællesskab, som efter planen skal sættes til salg. Vi har derudover aftalt, at min samlever skal blive boende i huset med vores 2 børn indtil det bliver solgt. Jeg kan læse mig frem til, at der i sådan en situation opstår et lejeforhold mellem min samlever og mig, idet jeg jo fortsat ejer halvdelen af huset, som min samlever nu bebor alene – er dette korrekt?

Jeg har forstået det således, at min samlever skal betale en husleje til mig, der fastsættes ud fra markedslejen? Man kan måske mene, at ”lejen” bliver betalt ved, at min samlever betaler ejendomsskat, forsikringer og ydelse på kreditforeningslånene, hvorved lejen udgør del af disse udgifter, som jeg egentlig skulle have betalt. Vil min samlever være berettiget til boligsikring af på baggrund af lejen, som hun betaler til mig, såfremt hun opfylder de øvrige krav herfor? Konstruktionen kan vel sidestilles lidt med forældreudlejning til børn, hvor børnene jo berettiget til at modtage boligsikring. Jeg håber, at du kan hjælpe.

Med venlig hilsen

Claus


Svar:

Kære Claus.

Mange tak for din e-mail og dine spørgsmål. Jeg har modtaget flere e-mails med nogenlunde samme spørgsmål som du stiller, så du og din samlever er bestemt ikke de eneste, som gerne vil vide mere om reglerne og praksis omkring betaling af udgifterne til en fælles ejendom i forbindelse med en samlivsophævelse. Jeg har da også flere gange beskrevet emnet i denne brevkasse i forbindelse med besvarelse af mere generelle spørgsmål omkring samlivsophævelse eller skilsmisse, uden dog at beskrive reglerne i detaljer.

Ved samlivsophævelse, separation eller skilsmisse, aftaler parterne som regel, at én af parterne bliver boende i huset, eventuelt med børnene, hvilket også er tilfældet med dig og din samlever. En sådan løsning er da også til fordel for jer begge. Ikke blot fordi din samlever kan blive boende i huset med børnene, som derved ikke skal flytte flere gange på kort tid, men også fordi jeres hus vil være væsentligt mere attraktivt for eventuelle købere, hvis huset forsat fremstår beboet og møbleret mv. Derudover medvirker en regelmæssig rengøring og almindelig vedligeholdelse af huset også til et hurtigere salg, ligesom I kan opnå en højere pris for huset.

Det er vigtigt, at du og din samlever får afklaret de økonomiske forhold omkring ejendommen i forbindelse med samlivsophævelsen, ikke mindst på baggrund af, at det i dag kan tage meget længere tid at sælge ejendommen, end det tidligere var tilfældet. Der kan således gå mange måneder inden huset er solgt, hvorfor jeres mellemværende kan komme til at udgøre et ikke helt ubetydeligt beløb, hvilket ofte vil føre til en forværring af jeres forhold med et vanskeligt samarbejde omkring børnene til følge. Vigtigheden af ovenstående formindskes bestemt ikke, hvis I tilmed står i den situation, at I ved hussalget skal dele en gæld og ikke et provenu, hvilket desværre er tilfældet for mange i øjeblikket.

Der opstår ikke et lejeforhold mellem dig og din samlever, når du fraflytter ejendommen, men du vil kunne kræve af din samlever, at denne betaler en husleje til dig, da denne nu alene bebor huset, som I ejer i fælleskab. Dette kræver dog samtidig, at du fortsat betaler halvdelen af de faste udgifter til ejendommen, såsom ejendomsskat, forsikringer samt renter og afdrag på lånene i huset. Du har derfor fat i det helt rigtige, når du i din e-mail spørger, om ”lejen” ikke bliver betalt ved, at din samlever betaler disse udgifter.

Jeg vil foreslå, at du og din samlever laver en skriftlig aftale omkring afholdelsen af disse udgifter, således din samlever afholder alle, eller i hvert fald størstedelen, af udgifterne til huset, mens du til gengæld ikke vil kræve betaling af husleje. Din samlever betaler naturligvis også egne forbrugsudgifter såsom el, vand, varme, tv, internet mv.. På denne måde kommer ingen af jer til at betale dobbelt husleje indtil huset bliver solgt, ligesom I giver ejendomsmægleren bedst mulige arbejdsbetingelser, idet huset fremstår beboet. Modellen vil sandsynligvis også være rimelig for jer begge, idet huslejen du kan kræve, ofte vil svare til halvdelen af de faste udgifter til ejendommen. Denne model kræver selvsagt enighed mellem dig og din samlever, samt at din samlever har råd til selv at afholde udgifterne til huset.

Kan I ikke finde en løsning i mindelighed, må du fortsat betale halvdelen af udgifterne til ejendommen og samtidig kræve en husleje af din samlever. Denne husleje fastsættes ud fra markedslejen, altså hvad huset kunne indbringe jer lejeindtægt, hvis I begge fraflyttede og efterfølgende lejede huset ud til tredjemand. Denne leje kan jeres ejendomsmægler hjælpe jer med at fastsætte. Såfremt I på ingen måde kan opnå enighed omkring fordelingen af udgifterne til huset og den eventuelle fastsættelse af lejen, kan sagen indbringes for Skifteretten, som dog kun kan behandle opløsningen af samejet, såfremt I sammen har andre aktiver i sameje, fx bil eller dyrt indbo. Skifteretten er således en mulighed, hvis I udover huset også ejer en bil eller dyrt indbo sammen.

Da en sag i skifteretten er forbundet med ikke ubetydelige omkostninger, bør I dog kun anvende denne løsning, hvis I absolut ikke har mulighed for at indgå en aftale i mindelighed. Skifteretten vil udpege en vurderingsmand, som herefter vil fastsætte en husleje, der efterfølgende vil indgå i Skifterettens fortsatte behandling af sagen om opløsningen af samejet. Som jeg læser din e-mail, synes en mindelig løsning dog som en mulighed, hvilket jeg håber lykkes for jer.

Bliver I enige om, at din samlever skal betale dig en husleje, medfører dette desværre ikke, at din samlever bliver berettiget til at modtage boligsikring. Din samlever vil fortsat være at betragte som ejer og ikke som lejer, og opfylder derfor ikke betingelserne for at få boligsikring.

Jeg håber, at ovenstående gennemgang har givet dig et overblik over de muligheder, som du og din samlever har vedrørende huset i forbindelse med ophævelsen af jeres samliv. Du kan læse mere om de generelle regler for samlivsophævelse i flere af mine tidligere brevkassesvar, som kan læses på www.advokatkromann.dk/artikler. Jeg håber, at du og din samlever finder frem til en mindelig løsning omkring betalingen til og salget af jeres fælles ejendom. Det vil måske være en idé, at I sammen går til en advokat, som kan hjælpe jer med udarbejdelsen af en samejeoverenskomst, som kan regulere forholdene omkring ejendommen indtil denne, forhåbentlig inden længe, bliver solgt. Herved kan I sikre, at overenskomsten er rimelig for jer begge, ligesom overenskomsten vil regulere alle nødvendige forhold.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann
Advokat (H)

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.