Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Skal mit spædbarn overnatte hos sin far?

Kære Monica Kromann,

 

Jeg har et spørgsmål i forhold til samvær, som jeg håber, at du kan besvare.

Min kæreste og jeg fik en søn i slutningen af marts 2016. Vi har derudover ingen børn. Min kæreste tog i forbindelse med fødslen udelukkende fri i et par dage og det er mig, der primært har varetaget omsorgen for vores søn, idet min kæreste arbejder meget.

 

Vi har nu valgt at gå fra hinanden og min søns far har fået en anden lejlighed med overtagelse den 15. juni 2016.

 

Jeg er meget bekymret for, i hvilket omfang min søns far har ret til samvær. Han mener selv, at han skal have ham én gang hver weekend med overnatning og at han skal have ham en hel uge i august, hvor han har ferie. Kan det virkelig være rigtigt? Det gør mig meget ked af det, da han slet ikke kan være så længe væk fra mig, når han er så lille!

 

Med venlig hilsen

Den bekymrede mor


Svar:

Kære bekymrede mor,

Hvor forældre ikke kan blive enige om samværets omfang, fastsættes dette – efter anmodning – af Statsforvaltningen.

Det er barnet, der har ret til samvær og ikke forældrene. Fastsættelse af samværet afhænger derfor altid af en konkret og individuel vurdering af, hvad der er bedst for barnet. Der skal foretages en kvalificeret afvejning af hensynet til, at barnet opnår tæt kontakt med samværsforælderen og samtidig bevarer tryghed og stabilitet.

I vurderingen af, hvad der er bedst for barnet, indgår en række forhold, herunder blandt andet tilknytningen mellem barnet og samværsforælderen og forældrenes eventuelle konfliktfyldte forhold.

Eftersom din søn udelukkende er få måneder gammel, vil der formentlig blive fastsat hyppige, men kortvarige, samvær af ½-1 times varighed 1-2 gange ugentligt. 

Samværet kan herefter optrappes i takt med, at din søn bliver ældre og at tilknytningen mellem far og søn styrkes. Der fastsættes imidlertid tidligst samvær med overnatning fra din søn er 9-12 måneder.

I forhold til dit spørgsmål om ferie, kan jeg oplyse dig om, at der normalvis ikke fastsættes feriesamvær med overnatning, når der ikke i øvrigt er samvær med overnatning. En alternativ løsning er, at fastsætte feriesamværet som dagssamvær flere dage i træk.

Jeg håber, at ovenstående har besvaret dine spørgsmål.

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.