Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Skal vi gifte os?

Kære Monica.

Min kæreste og jeg har været sammen i 8 år, men kun boet sammen i 5 år. Vi har lige fået vores første barn, en dejlig datter, så vi er blevet en rigtig lille familie. Fødslen af vores datter har fået os til at tænke på, om og hvordan vi er sikret, hvis en af os dør. Vi overvejer at gifte os, ikke kun for at sikre hinanden, men naturligvis også fordi vi elsker hinanden. Mange af vores venner siger dog, at vi ikke behøver at gifte os for at sikre hinanden. Er det rigtigt? Og har vi andre muligheder end at gifte os? Vi vil jo gerne have, at den af os som måtte blive tilbage med vores datter har råd til at sørge for hende og hendes søskende, hvis vi får flere børn.

Med venlig hilsen

Lotte


Svar:

Kære Lotte.

Mange tak for din mail og dine udemærkede spørgsmål, som jeg naturligvis vil hjælpe med at besvare. Du og din kæreste er langt fra de eneste, som har disse overvejelser. Lad mig med det samme slå fast, at indgåelse af ægteskab umiddelbart er den mest enkle måde I kan sikre hinanden på. Gifter I jer, vil I som udgangspunkt opnå formuefællesskab, ligesom I opnår tvangsarveret efter hinanden. Den længstlevende får endvidere mulighed for at sidde i uskiftet bo med jeres datter og eventuelle senere tilkomne fælles børn.

I tilfælde af dødsfald, bliver mange ugifte samlevende overraskede over, at de ikke, på trods af mange års familieliv med fælles børn, hjem og økonomi, automatisk arver hinanden. Er I ikke gift, og har den afdøde ikke oprettet testamente til fordel for længstlevende, vil jeres datter arve alt efter afdøde, hvilket kan medføre alvorlige økonomiske problemer for den efterlevende. Arven til jeres datter vil blive båndlagt indtil hun fylder 18 år, hvorfor længstlevende ikke kan disponere over arven – heller ikke efter jeres datters fyldte 18. år.

Der er selvfølgelig alternativer, hvorved man som samlevende kan sikre hinanden – dog ikke i samme grad som ægtefæller. Beslutter I jer for ikke at gifte jer, vil jeg anbefale, at I opretter et såkaldt ”udvidet samlevertestamente,” som jeg før har omtalt i denne brevkasse. I et udvidet samlevertestamente kan I bestemme, at I helt eller delvist skal arve hinanden, som var I ægtefæller. I kan desværre hverken aftale, at I skal have formuefællesskab eller mulighed for at sidde i uskiftet bo med jeres fælles børn, men et udvidet samlever testamente vil stadig sikre den efterladte af jer mod førnævnte økonomiske problemer, hvorfor hjemmet som oftest vil kunne opretholdes.

I bør tillige kontakte jeres forsikringsselskab for at sikre, at eventuelle livsforsikringssummer mv., bliver udbetalt til den efterladte af jer, i tilfælde af dødsfald. Som udgangspunkt vil den begunstigede være ”nærmeste pårørende”, hvilket er ægtefællen, en samlever, børn eller arvinger, i denne rækkefølge, hvorfor I næppe behøver at ændre begunstigelsen, men jeg vil alligevel anbefale, at jeres forsikringer gennemgås.

Jeg håber, at ovenstående har givet dig og din kæreste et overblik over jeres muligheder. Det er gratis at blive gift på rådhuset, hvorfor dette uden tvivl er den billigste måde, hvorpå I kan sikre hinanden. Gifter I jer, vil I endvidere have mulighed for at sikre hinanden yderligere. Etablerer I, ved hjælp af en ægtepagt, to lige store såkaldte ”kombinationssærejer” og samtidig opretter et gensidigt testamente til fordel for længstlevende, vil den længstlevende kunne sidde tilbage med 31/32 af jeres samlede formue, hvis en af jer skulle dø. Dette kan være en god idé, da et uskiftet bo som udgangspunkt skal skiftes, hvis den længstlevende af jer ønsker at indgå nyt ægteskab.

Vælger I ikke at gifte jer, vil jeg anbefale at I kontakter en advokat, da denne vil kunne være jer behjælpelig med udarbejdelsen af et udvidet samlevertestamente, herunder sikre at I opfylder betingelserne herfor, at testamentet opfylder formkravene samt at bestemmelserne har virkning efter hensigten. I kan derudover få en snak om jeres øvrige muligheder, herunder oprettelsen af et børnetestamente, hvor I tilkendegiver, hvem I finder bedst egnede til at overtage forældremyndigheden og værgemålet over jeres datter, i det tilfælde at I begge dør. Det er under alle omstændigheder vigtigt, at I får sikret hinanden snarest muligt, til bedste for jer, og ikke mindst jeres fælles datter.

Med Venlig Hilsen

Monica Kromann
Advokat (H)

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.