Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Skat og skilsmisse

Kære Monica Kromann, 

Min mand og jeg har efter mange års ægteskab besluttet os for at blive skilt. Vi er enige om beslutningen, og heldigvis er vi også enige om at få delt ejendele osv., så hurtigt som muligt.

Vi håber på, at vi er i stand til at løse det hele i mindelighed og dermed undgå at hive advokater ind i konflikten. I den anledning har vi prøvet at sætte os lidt ind i juraen, der dog synes noget uoverskuelig. Særligt har vi problemer med at overskue hvilke skattemæssige fordele eller ulemper, vores skilsmisse vil medføre, hvilket vi håber, du kan være behjælpelig med. Vores spørgsmål er derfor, hvad vi skal være opmærksomme på ift. SKAT, når vi bliver skilt?

På forhånd tak, og tak for en god og oplysende brevkasse.

MVH

Eksmanden og Ekshustruen


Svar:

Kære Eksmand og Ekshustru,

Tak for jeres meget relevante spørgsmål til den juridiske brevkasse. I det følgende vil jeg forsøge at redegøre for, hvordan skat indgår i en bodeling og hvilke skattemæssige konsekvenser, man skal være opmærksom på i anledning af separation og skilsmisse.                       

Indledningsvist skal det bemærkes, at en bodeling i anledning af separation og skilsmisse – i modsætning til dødsboer – ikke er skattepligtigt som sådan. Skattepligten under skiftet fortsætter med at påhvile hver af ægtefællerne. Ægtefæller kan således aftale at skævdele boet, uden at den opnåede ”fortjeneste” bliver indkomstskattepligtig for modtageren eller fradragsberettigende for yderen.

Når man laver en bodeling, skal man i boopgørelsen sætte beløb på, hvor meget hver ægtefælle ejer og skylder væk, og herefter beregner man, hvor meget ægtefællerne hver især skal have med fra det fælles bo. I bodelingen indgår restskatter og overskydende skatter på helt samme måde som alle øvrige aktiver og passiver.

Afgørende for hvilke aktiver og passiver, der skal indgå i boopgørelsen, er den såkaldte ophørsdag, hvilket er udgangen af det døgn, hvor der er indgivet anmodning om separation eller skilsmisse til Statsforvaltningen. Bliver I f.eks. skilt med den 13. juni 2017 som ophørsdag, skal eventuel restskat eller overskydende skat hidrørende fra 2016 eller tidligere indkomstår indgå i bodelingen.

Herefter opstår spørgsmålet om, hvordan ægtefællerne skal beskattes i separations- eller skilsmisseåret. Restskat og overskydende skat, der vedrører perioden frem til ophørsdagen, indgår ligeledes i bodelingen. Det skal således bemærkes, at hvis du eller din tidligere ægtefælle får penge tilbage i skat i det på skilsmissen følgende år og dette beløb vedrører perioden inden ophørsdagen, skal dette beløb ligeledes indgå i bodelingen.

Da der gælder en række særlige beskatningsregler for ægtefæller, der i nogle henseender er mere lempelige, kan det blive afgørende for de skattemæssige konsekvenser, hvornår I vælger at blive skilt og dermed hvornår ophørsdagen fastsættes til.

Ægtefællers samliv anses for ophørt i skattemæssig henseende på tidspunktet for separation eller skilsmisse. Ved faktisk samlivsophævelse uden separation eller skilsmisse anses samlivet dog først for ophørt ved udgangen af det indkomstår, hvor samlivsophævelsen finder sted. Dvs. såfremt I har ophævet samlivet og måske er flyttet fra hinanden, men ikke er blevet separeret eller skilt inden udgangen af året, anses jeres samliv i skattemæssig henseende først for ophævet ved udgangen af det indkomstår, hvor samlivsophævelsen fandt sted. Dette medfører, at de særlige beskatningsregler for ægtefæller finder sted i hele det år, hvor samlivsophævelsen fandt sted.

Omvendt følger det af skattelovgivningen, at de særlige beskatningsregler for ægtefæller, herunder bl.a. den lempelige praksis angående fordeling af renteudgifter, samt udnyttelse af den anden ægtefælles uudnyttede personfradrag, ikke finder anvendelse i hele det år, I bliver separeret eller skilt.  

Der kan således være skattemæssige fordele ved nøje at overveje, hvornår ophørsdagen skal fastsættes til.

Det er derfor min anbefaling, at I søger rådgivning fra en advokat, der kan hjælpe jer med at beregne, hvornår det økonomisk bedst kan svare sig at ”trykke på knappen” og anmode om separation eller skilsmisse.

Jeg håber, at ovenstående er til hjælp og I ønskes held og lykke med det videre forløb.

 

Med venlig hilsen

 

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.