Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse i ugeavisen Århus Onsdag

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Sommerhus som gave?

Kære Monica.

Min mand og jeg har et dejligt sommerhus, som vi desværre ikke får brugt så meget længere, da vi begge er dårligt gående. Sommerhuset har altid været et samlingspunkt for familien, og derfor ønsker vi ikke at sælge det. Vi ønsker i stedet, at vores datter får sommerhuset. Hun er ikke i stand til at købe huset på nuværende tidspunkt. Derfor har vi overvejet at give det som en gave. Er det muligt eller vil dette medføre en stor beskatning? Vores datter arver naturligvis sommerhuset, når vi dør, men det ville være dejligt at kunne nyde at se sommerhuset brugt af vores datter og hendes familie. Vi håber, at du kan hjælpe med en løsning.

Med venlig hilsen

Esther og Gunnar.


Svar:

Kære Esther og Gunnar.

Tak for jeres e-mail og meget relevante spørgsmål. I er langt fra de eneste, der står med et sådant problem, da jeg ofte har klienter, der står i en situation som jeres. Det er nu sjovere at se modtageren nyde en gave, der er givet, end tanken om at modtageren vil nyde vedkommendes arv. Jeg kan med glæde derfor straks meddele, at der findes en forholdsvis enkelt løsning på jeres problem, som dog kræver professionel rådgivning.

Giver I en gave til jeres datter, skal der normalt hverken betales skat eller gaveafgift. I har dog ret i, at det vil medføre en beskatning, hvis I forærer sommerhuset som en gave til jeres datter. Overskrider gaven et grundbeløb, skal der nemlig betales gaveafgift af den del af gavens værdi, som overstiger grundbeløbet, der justeres løbende og i 2012 er på kr. 58.700. Gaveafgiften er på 15 %, hvilket også svarer til arveafgiften af arv til jeres datter.

Det er, som lovet, dog muligt overdragelsen af sommerhuset kan ske afgiftsfrit, mens I lever. Sommerhuset sælges til jeres datter, hvilket kan ske til 15 % under seneste offentlige ejendomsvurdering. Findes der en nyere vurdering fra en mægler, skal denne lægges til grund.

Købesummen berigtiges ved, at jeres datter låner pengene af jer. Dette kaldes populært et familielån og kan laves rentefrit, således det ikke vil koste jeres datter noget. Nedbringelsen af gælden sker efterfølgende ved, at I hvert år, hver i sær, giver en gave på kr. 58.700, eller hvad grundbeløbet måtte være i det pågældende år, til jeres datter, som denne efterfølgende kan bruge på at betale lånet med. På denne måde afdrages lånet med minimum kr. 117.400 årligt, hvorfor jeres datters gæld til jer snart vil være betalt, og hun i praksis vil have fået sommerhuset i gave.

For at ovenstående kan lade sig gøre, skal der dog tages højde for en række forhold, hvilket er årsagen til, jeg anbefaler professionel rådgivning. Lånet skal laves som et såkaldt anfordringslån, hvilket er et lån, der kan forlanges indfriet med dags varsel. Det er derudover ikke muligt at skrive i gældsbrevet, at der hvert år eftergives gæld svarende til beløbsgrænsen for en afgiftsfri pengegave, da en direkte sammenkædning af et anfordringslån og afgiftsfrie pengegaver efter i SKAT mening vil betyde, at der er ydet en gave på hele lånebeløbet. Dette vil medføre, at den ovenfor nævnte gaveafgift på 15 % skal betales. I skal derfor kunne dokumentere overfor SKAT, at der er givet gaver i form af ovennævnte beløb, og at jeres datter har afdraget på lånet. Dette kan for eksempel gøres ved hjælp af kontoudskrifter.

Jeg håber at ovenstående, som ikke er en fuldstændig gennemgang af forholdene vedrørende familielån, har givet jer en smule klarhed over, hvorledes I kan opnå hvad I ønsker. På grund af de forskellige forhold, der skal tages højde for ved den beskrevne fremgangsmåde, vil jeg anbefale jer at søge professionel hjælp hos en advokat, som vil kunne hjælpe med udformning af gældsbrevet og sikre, at jeres datter ikke pludselig får en ubehagelig hilsen fra SKAT. Jeg håber derudover, at I kan få gavn af ovenstående fremgangsmåde, således jeres datter, og hendes familie, snart kan overtage familiens sommerhus til gavn og glæde for alle i familien.

Med venlig hilsen og med ønsket om en god sommer.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann
Advokat (H)

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.