Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Køb og salg af fast ejendom

Køb og salg af fast ejendom er for de fleste forbundet med store økonomiske overvejelser og beslutninger. Ved at lade KROMANN advokatfirma hjælpe dig med købet af din ejendom, sikres du en kompetent og kyndig partner, der kan rådgive dig gennem hele processen.

Vi kan således bistå dig i forbindelse med køb og salg af ejendomme, parcelhuse, jord, ejerlejligheder, andelsboliger eller forældrekøb, og er med fra før købsaftalens underskrift og frem til handlens afslutning. Det vi hjælper dig med er bl.a.:

  • Gennemgang af dokumenterne i ejendomshandelen, hvilket bl.a. omfatter købsaftalen, salgsopstillingen, tilstandsrapporten, elrapporten, ejerskifteforsikringstilbuddet og servitutterne.

  • Al korrespondancen til ejendomsmægleren, sælgers advokat og din bank.

  • Udfærdigelse af skøde og refusionsopgørelse

  • Berigtigelse af handlen i øvrigt

  • Sikring af dine private forhold i forbindelse med din ejendomshandel herunder testamente, ægtepagt og samejeoverenskomst

Jeg kan tillige bistå med rådgivning om familieoverdragelse af fast ejendom, herunder mulighederne for at oprette et gældsbrev, eller hvis der efterfølgende opstår tvister vedrørende mangler ved din ejendom.

Ønsker du at vide mere om, hvordan jeg kan bistå dig i forbindelse med køb af fast ejendom kan du læse den af KROMANN advokatfirma udarbejdede folder om ”Ejendomshandel” eller kontakte kontoret på telefon 8618 1102.

 

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.