Specialiseret juridisk rådgivning på højeste faglige niveau.
Kontakt advokat Monica Kromann på 8618 1102 eller send en e-mail

Kromanns juridiske brevkasse

Ønsker du svar på et spørgsmål,  som må offentliggøres i juridisk brevkasse - evt. i anonymiseret form -  så send mig en mail på mk@advokatkromann.dk og er du heldig, vil du ugen efter kunne læse svaret i avisen.

Du finder svar på alle publicerede og stillede spørgsmål her i brevkassen.

God fornøjelse med læsningen!

Spørgsmål:

Hvad er mine rettigheder i tilfælde af coronavirus?

Kære Monica Kromann

I disse dage, hvor antallet af coronasmittede i Danmark stiger fra dag til dag, og hvor regeringen tager stadig flere tiltag for at bremse smittefaren, oplever jeg en del bekymringer.

Jeg er i tvivl om, hvad min retsstilling som medarbejder på en arbejdsplads er i tilfælde af hjemmekarantæne på grund af coronavirus er. Har jeg ret til løn i tilfælde af hjemmekarantæne? Hvordan skal virksomheden forholde sig, hvis en medarbejder planlægger at rejse til et risikoområde?

Jeg står desuden midt i planlægning af sommerferie med min familie, men jeg er i tvivl om, hvordan jeg skal forholde mig, hvis jeg har planer om at tage til udlandet? Er der noget, som jeg bør være særligt opmærksom på?

Jeg håber, at du kan give mig et kort overblik over retsstillingen på området.

På forhånd tak for hjælpen.

Med venlig hilsen

Bjarne


Svar:

Kære Bjarne

Tak for dit aktuelle og relevante spørgsmål til min juridiske brevkasse.

Jeg vil nedenfor forsøge at besvare dine spørgsmål, og jeg håber, at mine svar kan give dig et bedre overblik over reglerne på området.

Først og fremmest skal det understreges, at enhver situation skal bedømmes konkret og ud fra almindelig sund fornuft.

Har jeg ret til løn i tilfælde af hjemmekarantæne?

Hvis en virksomhed følger myndighedernes anbefaling om, at personer skal blive hjemme indtil 14 dage efter, at de er udrejst fra et af de særlige risikoområder, har medarbejderen ret til sædvanlig løn under det 14-dages hjemmeophold. Hvis det er muligt, kan virksomheden bede medarbejderen om at arbejde hjemmefra i perioden.

Hvis medarbejderen befinder sig på ferie i et område, der under rejsen pludselig bliver omfattet af karantæne, således at vedkommende ikke kan komme hjem, har medarbejderen som udgangspunkt ret til arbejdsfrihed – men ikke til løn. Hvis medarbejderen er i karantæne på grund af mistanke om coronavirus, vil medarbejderen skulle sygemeldes, og forholdet vil falde ind under de almindelige regler om sygefravær og sygeløn.

Hvordan bør en virksomhed forholde sig, hvis en medarbejder planlægger rejse til et særligt risikoområde?

Hvis en medarbejder har planlagt rejse til et af de særlige risikoområder for eksempel Norditalien, kan virksomheden ikke forhindre medarbejderen i at foretage rejsen.

Virksomheden bør dog kraftigt henstille til, at medarbejderen undlader at foretage rejsen.

Det bør samtidig indskærpes skriftligt over for medarbejderen, at det vil blive anset for selvforskyldt sygdom uden ret til løn, hvis medarbejderen pådrager sig coronavirus under rejsen og efterfølgende må i karantæne med fravær til følge. Da myndighederne anbefaler, at personer skal blive hjemme indtil 14 dage efter udrejse fra et særligt risikoområde, bør det desuden indskærpes over for medarbejderen, at et sådant hjemmeophold vil ske uden løn, hvis medarbejderen vælger at gennemføre rejsen.

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg har planer om at tage ud at rejse?

Ingen myndigheder kan med sikkerhed sige, hvordan coronavirussen udvikler sig over de kommende måneder, da situationen udvikler sig dag for dag.

Du og din familie beslutter selv, om I vil rejse på sommerferie eller ej. I forhold til planlægning af kommende rejser anbefales det dog, at man holder sig orienteret i Udenrigsministeriets rejsevejledning.

Der er en række lande og områder, hvor der i øjeblikket ses spredning af smitte med coronavirus. Udenrigsministeriets rejsevejledninger opdateres løbende, således at de afspejler den seneste udvikling både i smittebilledet, og hvis der indføres rejserestriktioner i et land som følge af coronaudbrud.

Som rejsende bør du i øvrigt altid følge de råd til rejsende, som findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

I lyset af den nuværende situation med smittefare ved coronavirus vil jeg til sidst opfordre til, at man bør overveje at oprette et testamente.

Jeg håber ovenstående besvarede dit spørgsmål og gav dig et overblik over din retsstilling i lyset af coronavirus.

Det er muligt at læse flere af mine brevkasseindlæg om familie – og arveretlige emner på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse.

 

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

mk@advokatkromann.dk

Danske Familieadvokater Advokatkodeks Advokatsamfundet Danske ArveretsAdvokater

  Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, samt til statistiske formål.